องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ :www.tumbonlahan.go.th
 
 
 

 

 

 

 


  โครงการหน้าบ้าน น่ามอง เดือน มิถุนายน 2564
   

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน นำโดย ท่านนายกบานเย็น พรมภักดี และท่านปลัดส...

  โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนตำบลละหานและส่งเสริมเื...
   

ตัวแทนกลุ่มอาชีพ เข้าร่วมศึกษาการคำนวนต้นทุนการผลิตสินค้าเพื่อวัตถุประสงการตั้งราคาสินค้า

  โครงการหน้าบ้าน น่ามอง เดือน พฤษภาคม 2564
   

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน ได้ดำเนินการทำความสะอาดร่องระบายน้ำ เพื่อปร...

  ออกสำรวจข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโร...
   

นำทีมออกสำรวจโดยผู้นักพัฒนาชุมชน และอว.ตำบลละหาน ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส ...

 

 

ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรในการบริการจ่ายเบี้ยยังชีพแบบรับด้วยตนเอง
ดีมาก
ดี
พอใช้
ควรปรับปรุง
ไม่ควรจ่าย
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2557
Updated 7 March, 2020