องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ :www.tumbonlahan.go.th
 
 
 

 

 

 

 


  โครงการรณรงค์คัดแยกขยะต้นทาง ปี 2563
   

วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน ได้ดำเนินการจัด...

  โครงการรวมพลังสตรีอาสาพัฒนาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ
   

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา  พัชรสุธาพิมลลักษณ  พระบรมราชิน...

  ออกตรวจกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพประเภทเครื่องป...
   

วันที่  3 กรกฎาคม 2563 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.ละหาน ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต...

  ตรวจ ติดตาม เตรียมความพร้อมการเปิดเรียนศูนย์พัฒน...
   

  นายสมชาย พูนประสิทธิ์  ตำแหน่ง ท้องถิ่นอำเภอจัตุรัส  และ นางสมคิด  เที...

 

 

ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรในการบริการจ่ายเบี้ยยังชีพแบบรับด้วยตนเอง
ดีมาก
ดี
พอใช้
ควรปรับปรุง
ไม่ควรจ่าย
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2557
Updated 7 March, 2020