องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ :www.tumbonlahan.go.th
 
 
 

 

 

 

 


  ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุรับเบี้ยยังช...
   
  ประชาสัมพันธ์รัยสมัครเลือกตั้ง
   

เลือกตั้ง 64

  ประกาศ กกต.ประจำตำบลละหาน เรื่องให้มีการเลือกตั้งน...
   
  ประกาศ กกต.ประจำตำบลละหาน เรื่องให้มีการเลือกตั้งส...
   

 

 

ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรในการบริการจ่ายเบี้ยยังชีพแบบรับด้วยตนเอง
ดีมาก
ดี
พอใช้
ควรปรับปรุง
ไม่ควรจ่าย
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2557
Updated 7 March, 2020