องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.tumbonlahan.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
นโยบายการบริหารงาน
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา
ส่วนการศึกษา
ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ส่วนส่งเสริมการเกษตร
ส่วนสวัสดิการสังคม
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา 3 ปี
ข้อบัญญัติงบประมาณ เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ผลปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
รายงานการประชุม
รายงานทางการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนงานป้องกัน ฯ
ข้อบัญญัติ เรื่องอื่น ๆ
การควบคุมภายใน
แผนการติดตาม
คู่มือการให้บริการประชาชน
คู่มือการร้องเรียนและร้องทุกข์
จดหมายข่าว
งานทะเบียนพาณิชย์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป
งานจัดเก็บรายได้
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2557

กรุณาเลือกภาษาที่ต้องการแสดง English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai  กิจกรรมวันลอยกระทงของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
       เป็นกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างพัฒนาการของเด็กก่อนวันเรียน
 
  กิจกรรมวันลอยกระทงของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
  กิจกรรมวันไหว้ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด องค์กา...
  โครงการฝึกอบรมให้ความรู้การปลูกมันสัปะหังแก่เกษตรก...
  กิจกรรมปล่อยพันธู์กุ้งก้ามกราม เพื่อเพิ่มผลผลิตใน...
  โครงการล้างส้วมพร้อมกัน...รับวันสงกรานต์
  โครงการการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี 2560 "บึ...
  โครงการ ตามรอยพ่ออยู่อย่างพอเพียง
  ภาพกิจกรรมการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกั...
  มอบบ้านกองทุนฟื้นฟู บ้านนางสาวสมพร ผาด้วง
  จุดเทียนถวายความอาลัยถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสม...
   
ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรในการบริการจ่ายเบี้ยยังชีพแบบรับด้วยตนเอง
ดีมาก
ดี
พอใช้
ควรปรับปรุง
ไม่ควรจ่าย
 
 
ต้นไม้ของพ่อ
นายกอบต.ละหานกล่าวเปิดงานลอยกระทงปี 58
หัวล้านชนกันกลางน้ำ ณ บึงละหาน
[ ดูทั้งหมด ]