องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ :www.tumbonlahan.go.th
 
 
 

 

 

 

 


  กิจกรรมวันสตรีสากล
   

<p>กลุ่มสตรีตำบลละหาน&nbsp; ได้รับงบประมาณอุดหนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน จำนวน 30...

  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลและคณะผู้บริหารมอบบ้านในโ...
    เมื่อวันที่ 4มีนาคม พ.ศ.2564​ นายกองค์การบริหารนำคณะผู้บริหารพนักงานร่วมกับกองทุนฟื้นฟูสมรรถภา...
  ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดชัยภูมิ จัดฝึกอบรมโครง...
    18​ ก.พ. 64​ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดชัยภูมิ​ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอจัตุรัสได...
  องค์การบริหารส่วนตำบลละหานประสานขอความช่วยเหลือบุค...
    เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลละหานได้ประสานขอความช่วยเหลือบุคคลด้อยโอกาสจากศู...

 

 

ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรในการบริการจ่ายเบี้ยยังชีพแบบรับด้วยตนเอง
ดีมาก
ดี
พอใช้
ควรปรับปรุง
ไม่ควรจ่าย
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2557
Updated 7 March, 2020