องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ :www.tumbonlahan.go.th
 
 
 

 

 

 

 


  โครงการวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2563
   

องค์การบริหารส่วนตำบลละหานร่วมกับโรงเรียนละหานเจริญวิทยา  ร่วมจัดกิจกรรมตามโครงการวันเยาวชนแ...

  กิจกรรมปลูกป่าและบิ๊กคลีนนิ่งเดย์ (Big Cleaning Da...
   

วันที่ 15 กันยายน 2563 กองส่งเสริมการเกษตร องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน ได้จัดกิจกรรมปลูกป่าและบิ๊ก...

  สำรวจสถานีสูบน้ำ
   

วันที่ 2 กันยายน 2563 กองส่งเสริมการเกษตร ร่วมกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำ...

  ส่งขยะอันตราย 2563
   

วันที่ 26 สิงหาคม 2563 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน ได้ส่งขยะอันตราย ครั...

 

 

ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรในการบริการจ่ายเบี้ยยังชีพแบบรับด้วยตนเอง
ดีมาก
ดี
พอใช้
ควรปรับปรุง
ไม่ควรจ่าย
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2557
Updated 7 March, 2020