องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ :www.tumbonlahan.go.th
 
 
 

 

 

 

 


  คัดเลือกสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา อุปกรณ์ ส...
   

คณะกรรมการฯ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดอบต.ละหานทั้ง 4 แห่ง ร่วมกันคัดเลือกสื่อการเรียนการสอน วัสดุ...

  ประชาสัมพันธ์ โครงการ ฝึกอบรมอาชีพฯ
   
  ประชาสัมพันธ์การโอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี...
   
  กิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันมาฆ...
   

วันที่7 กุมภาพันธ์ 2563 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลละหานได้ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห...

 

 

ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรในการบริการจ่ายเบี้ยยังชีพแบบรับด้วยตนเอง
ดีมาก
ดี
พอใช้
ควรปรับปรุง
ไม่ควรจ่าย
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2557
Updated 7 March, 2020