องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ :www.tumbonlahan.go.th
 
 
 

 

 

 

 


  การดำเนินการตามมาตรการลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดโร...
   

วันที่ 28 เมษายน ...

  กิจกรรมควบคุมการระบาดของไข้เลือดออก ปี 2564
    วันที่ 23 เมษายน 2564 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และงาน EMS อบต.ละหาน ร่วมกับ อสม. หมู่ที่ 16 ได้ฉี...
  โครงการหน้าบ้าน น่ามอง เดือน เมษายน 2564
    กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน ได้จัดกิจกรรมโครงการหน้าบ้าน น่...
  โครงการหน้าบ้าน น่ามอง เดือน มีนาคม 2564
    องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน ได้ดำเนินการล้างทำความสะอาดวัดบ้านหนองสมบูรณ์ เพื่อให้บริเวณวัดบ้านหนองสม...

 

 

ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรในการบริการจ่ายเบี้ยยังชีพแบบรับด้วยตนเอง
ดีมาก
ดี
พอใช้
ควรปรับปรุง
ไม่ควรจ่าย
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2557
Updated 7 March, 2020