องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ :www.tumbonlahan.go.th
 
 
งานจัดเก็บรายได้
ข้อมูลทั้งหมด 11 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศเลือนขยายเวลาประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส. 3) ประจำปี 2563 [ 31 มี.ค. 2563 ]0
2 ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวงานจัดเก็บรายได้ ไตรมาสที่ 4 (เดือน ก.ค.-ก.ย.62) [ 5 พ.ย. 2562 ]22
3 แผนการปฏิบัติการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 1 ต.ค. 2562 ]14
4 ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวงานจัดเก็บรายได้ ไตรมาสที่ 3 (เดือน เม.ย.-มิ.ย.62) [ 2 ก.ค. 2562 ]21
5 ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวงานจัดเก็บรายได้ ไตรมาสที่ 2 (เดือน ม.ค.-มี.ค.62) [ 5 เม.ย. 2562 ]23
6 ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวงานจัดเก็บรายได้ ไตรมาสที่ 1 (เดือน ต.ค.-ธ.ค.61) [ 3 ม.ค. 2562 ]22
7 ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวงานจัดเก็บรายได้ ไตรมาสที่ 4 (เดือน ก.ค.-ก.ย.61) [ 5 พ.ย. 2561 ]123
8 ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวงานจัดเก็บรายได้ ไตรมาสที่ 3 (เดือน เม.ย.-มิ.ย.61) [ 2 ก.ค. 2561 ]153
9 ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวงานจัดเก็บรายได้ ไตรมาสที่ 2 (เดือน ม.ค.-มี.ค.61) [ 2 เม.ย. 2561 ]155
10 ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวงานจัดเก็บรายได้ ไตรมาสที่ 1 (เดือน ต.ค.-ธ.ค.60) [ 3 ม.ค. 2561 ]130
11 ประชาสัมพันธ์การลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ งานจัดเก็บรายได้ ประจำปี 2560 [ 5 ต.ค. 2559 ]173