องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ :www.tumbonlahan.go.th
 
 
งานจัดเก็บรายได้
ข้อมูลทั้งหมด 19 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน เรื่อง ขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่มตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 [ 28 ส.ค. 2563 ]6
2 ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษีที่จัดเก็บ ประจำปี 2563 [ 15 มิ.ย. 2563 ]14
3 แบบประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) [ 15 มิ.ย. 2563 ]16
4 การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 [ 4 มิ.ย. 2563 ]19
5 แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 (ภ.ด.ส.3) [ 19 พ.ค. 2563 ]17
6 ขยายแผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ และแก้ไขแผนปฏิบัติการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ [ 27 เม.ย. 2563 ]21
7 การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 [ 24 เม.ย. 2563 ]22
8 การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 [ 4 เม.ย. 2563 ]15
9 ประกาศเลือนขยายเวลาประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส. 3) ประจำปี 2563 [ 31 มี.ค. 2563 ]25
10 ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวงานจัดเก็บรายได้ ไตรมาสที่ 4 (เดือน ก.ค.-ก.ย.62) [ 5 พ.ย. 2562 ]45
11 แผนการรจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 1 ต.ค. 2562 ]42
12 ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวงานจัดเก็บรายได้ ไตรมาสที่ 3 (เดือน เม.ย.-มิ.ย.62) [ 2 ก.ค. 2562 ]58
13 ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวงานจัดเก็บรายได้ ไตรมาสที่ 2 (เดือน ม.ค.-มี.ค.62) [ 5 เม.ย. 2562 ]52
14 ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวงานจัดเก็บรายได้ ไตรมาสที่ 1 (เดือน ต.ค.-ธ.ค.61) [ 3 ม.ค. 2562 ]48
15 ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวงานจัดเก็บรายได้ ไตรมาสที่ 4 (เดือน ก.ค.-ก.ย.61) [ 5 พ.ย. 2561 ]152
16 ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวงานจัดเก็บรายได้ ไตรมาสที่ 3 (เดือน เม.ย.-มิ.ย.61) [ 2 ก.ค. 2561 ]179
17 ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวงานจัดเก็บรายได้ ไตรมาสที่ 2 (เดือน ม.ค.-มี.ค.61) [ 2 เม.ย. 2561 ]179
18 ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวงานจัดเก็บรายได้ ไตรมาสที่ 1 (เดือน ต.ค.-ธ.ค.60) [ 3 ม.ค. 2561 ]154
19 ประชาสัมพันธ์การลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ งานจัดเก็บรายได้ ประจำปี 2560 [ 5 ต.ค. 2559 ]195