องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ :www.tumbonlahan.go.th
 
 
งานจัดเก็บรายได้
ข้อมูลทั้งหมด 36 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินสิ่งปลูกสร้างอัตราภาษีที่จัดเก็บ ปี 2564 [ 10 ก.พ. 2564 ]4
2 ประกาศแจ้งขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 26 ม.ค. 2564 ]20
3 ประกาศประชาสัมพันธ์กฏกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย [ 14 ธ.ค. 2563 ]34
4 แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 (ภ.ด.ส.3) [ 30 พ.ย. 2563 ]32
5 การยื่นคำร้อง รื้อถอน เปลี่ยนแปลงข้อความป้าย [ 27 พ.ย. 2563 ]26
6 ประกาศรายชื่อผู้อยู่ในข่ายชำระค่าธรรมเนียมตลาดประจำปีงบประมาณ 2564 [ 17 พ.ย. 2563 ]24
7 ประกาศรายชื่อผู้ที่อยู่ในข่ายชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 17 พ.ย. 2563 ]37
8 ประกาศรายชื่อผู้อยู่ในข่ายชำระค่าธรรมเนียมประกอบการค้าที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพประจำปีงบประมาณ 2564 [ 17 พ.ย. 2563 ]21
9 ประกาศรายชื่อผู้อยู่ในข่ายที่ต้องชำระค่าเก็บขนขยะประจำปีงบประมาณ 2564 [ 17 พ.ย. 2563 ]26
10 ประกาศข่ายผู้ชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 [ 1 ต.ค. 2563 ]35
11 ประกาศข่ายผู้ชำระค่าเก็บขนขยะ ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 1 ต.ค. 2563 ]35
12 ประกาศรายชื่อผู้มาชำระขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ปรจำปีงบประมาณ 2563 [ 1 ต.ค. 2563 ]28
13 ประกาศรายชื่อผู้ชำระภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 1 ต.ค. 2563 ]33
14 ประกาศรายชื่อผู้ค้างชำระภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 1 ต.ค. 2563 ]32
15 ประกาศรายชื่อผู้ค้างชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2563 [ 1 ต.ค. 2563 ]30
16 แผนการรจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 30 ก.ย. 2563 ]57
17 ประกาศแผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 30 ก.ย. 2563 ]43
18 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน เรื่อง ขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่มตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 [ 28 ส.ค. 2563 ]43
19 ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษีที่จัดเก็บ ประจำปี 2563 [ 15 มิ.ย. 2563 ]49
20 แบบประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) [ 15 มิ.ย. 2563 ]52
 
หน้า 1|2