องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ :www.tumbonlahan.go.th
 
 
งานจัดเก็บรายได้
ข้อมูลทั้งหมด 46 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศเลื่อนกำหนดการจัดเก็บค่าขยะมูลฝอยประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ [ 25 ส.ค. 2564 ]12
2 ประกาศแจ้งขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 30 ก.ค. 2564 ]13
3 ประกาศแจ้งขยายระยะเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 [ 15 มิ.ย. 2564 ]13
4 ประกาศเพิ่มเวลาการให้บริการรับชำระภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ [ 9 มิ.ย. 2564 ]12
5 ประกาศแจ้งเพิ่มเวลาในการให้บริการรับชำระภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ [ 1 มิ.ย. 2564 ]12
6 ประกาศแจ้งราคาประเมินที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2564 [ 15 มี.ค. 2564 ]12
7 แนบท้ายประกาศแจ้งราคาประเมินที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2564 [ 15 มี.ค. 2564 ]14
8 ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินสิ่งปลูกสร้างอัตราภาษีที่จัดเก็บ ปี 2564 [ 10 ก.พ. 2564 ]13
9 ประกาศแจ้งขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 26 ม.ค. 2564 ]12
10 ประกาศประชาสัมพันธ์กฏกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย [ 14 ธ.ค. 2563 ]12
11 แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 (ภ.ด.ส.3) [ 30 พ.ย. 2563 ]12
12 การยื่นคำร้อง รื้อถอน เปลี่ยนแปลงข้อความป้าย [ 27 พ.ย. 2563 ]12
13 ประกาศรายชื่อผู้อยู่ในข่ายชำระค่าธรรมเนียมตลาดประจำปีงบประมาณ 2564 [ 17 พ.ย. 2563 ]14
14 ประกาศรายชื่อผู้ที่อยู่ในข่ายชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 17 พ.ย. 2563 ]13
15 ประกาศรายชื่อผู้อยู่ในข่ายชำระค่าธรรมเนียมประกอบการค้าที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพประจำปีงบประมาณ 2564 [ 17 พ.ย. 2563 ]13
16 ประกาศรายชื่อผู้อยู่ในข่ายที่ต้องชำระค่าเก็บขนขยะประจำปีงบประมาณ 2564 [ 17 พ.ย. 2563 ]12
17 ประกาศข่ายผู้ชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 [ 1 ต.ค. 2563 ]13
18 ประกาศข่ายผู้ชำระค่าเก็บขนขยะ ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 1 ต.ค. 2563 ]12
19 ประกาศรายชื่อผู้มาชำระขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ปรจำปีงบประมาณ 2563 [ 1 ต.ค. 2563 ]13
20 ประกาศรายชื่อผู้ชำระภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 1 ต.ค. 2563 ]12
 
หน้า 1|2|3