องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ :www.tumbonlahan.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2557
Updated 7 March, 2020

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 
 นางสาวสุดาวดี  เคียงแก้ว
 นักบริหารงานเกษตร
รักษาการหัวหน้าส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
     
นายเจริญ  คำแก้ว
นายแอ๊ด ชนะชัย นายดอกไม้  อินทศร
 คนขับรถขยะ คนงานเก็บกวาดขยะ
คนงานเก็บกวาดขยะ
     
  นายสมภาน  กาฬปักษิณ
 
   คนงานเก็บกวาดขยะ