องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ :www.tumbonlahan.go.th
 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนปฏิบัติราชการอบต.ละหาน
ข้อมูลทั้งหมด 7 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนปฏิบัติการจัดการขยะ 2564 [ 5 ม.ค. 2564 ]13
2 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2563 [ 31 ธ.ค. 2563 ]13
3 ประกาศแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต [ 24 มิ.ย. 2563 ]14
4 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต [ 6 ม.ค. 2563 ]14
5 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ้าปีงบประมาณ 63 [ 4 ม.ค. 2563 ]13
6 แผนปฏิบัติการจัดการขยะ 2563 [ 1 ม.ค. 2563 ]13
7 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) [ 15 มิ.ย. 2562 ]13