องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ :www.tumbonlahan.go.th
 
 
รายงานทางการเงิน
ข้อมูลทั้งหมด 150 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 งบประจำเดือนสิงหาคม 2564 [ 1 ก.ย. 2564 ]14
2 รายงานการใช้จ่ายเงินสะสม ( แบบ งส.1 ) ประจำเดือน สิงหาคม 2564 [ 1 ก.ย. 2564 ]12
3 รายงานการใช้จ่ายเงินสะสม ( แบบ งส.1 ) ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 [ 2 ส.ค. 2564 ]13
4 งบประจำเดือน กรกฎาคม 2564 [ 2 ส.ค. 2564 ]13
5 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 3 (2564) [ 1 ก.ค. 2564 ]12
6 งบประจำเดือน มิถุนายน 2564 [ 1 ก.ค. 2564 ]12
7 งบประจำเดือน พฤษภาคม 2564 [ 1 มิ.ย. 2564 ]13
8 งบประจำเดือน เมษายน 2564 [ 3 พ.ค. 2564 ]13
9 รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม 2564 [ 22 เม.ย. 2564 ]13
10 งบประจำเดือนมีนาคม 2564 [ 2 เม.ย. 2564 ]13
11 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 2 (2564) [ 1 เม.ย. 2564 ]12
12 งบประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 [ 2 มี.ค. 2564 ]14
13 งบประจำเดือน มกราคม 2564 [ 1 ก.พ. 2564 ]12
14 งบประจำเดือนธันวาคม 2563 [ 5 ม.ค. 2564 ]12
15 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 1 (2564) [ 5 ม.ค. 2564 ]13
16 รายงานผลการตรวจสอบงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 [ 9 ธ.ค. 2563 ]13
17 รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปี 2563 [ 9 ธ.ค. 2563 ]12
18 งบประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 [ 1 ธ.ค. 2563 ]12
19 งบประจำเดือนตุลาคม 2563 [ 2 พ.ย. 2563 ]12
20 รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาส 4 (2563) [ 12 ต.ค. 2563 ]12
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8