องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ :www.tumbonlahan.go.th
 
 
รายงานทางการเงิน
ข้อมูลทั้งหมด 135 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 งบประจำเดือน มกราคม 2564 [ 1 ก.พ. 2564 ]4
2 งบประจำเดือนธันวาคม 2563 [ 5 ม.ค. 2564 ]14
3 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 1 (2564) [ 5 ม.ค. 2564 ]14
4 รายงานผลการตรวจสอบงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 [ 9 ธ.ค. 2563 ]21
5 รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปี 2563 [ 9 ธ.ค. 2563 ]671
6 งบประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 [ 1 ธ.ค. 2563 ]18
7 งบประจำเดือนตุลาคม 2563 [ 2 พ.ย. 2563 ]23
8 รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาส 4 (2563) [ 12 ต.ค. 2563 ]30
9 รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายน 2563 [ 5 ต.ค. 2563 ]47
10 งบประจำเดือนกันยายน 2563 [ 5 ต.ค. 2563 ]32
11 ประกาศรายงานการรับจ่ายเงินประจำปี 2563 [ 30 ก.ย. 2563 ]16
12 งบประจำเดือนสิงหาคม 2563 [ 2 ก.ย. 2563 ]31
13 งบประจำเดือนกรกฎาคม 2563 [ 4 ส.ค. 2563 ]45
14 งบประจำเดือนมิถุนายน 2563 [ 1 ก.ค. 2563 ]41
15 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 3(2563) [ 1 ก.ค. 2563 ]36
16 งบประจำเดือนพฤษภาคม 2563 [ 1 มิ.ย. 2563 ]44
17 งบประจำเดือนเมษายน 2563 [ 1 พ.ค. 2563 ]52
18 รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม 2563 [ 3 เม.ย. 2563 ]55
19 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 2 [ 2 เม.ย. 2563 ]75
20 งบประจำเดือนมีนาคม 2563 [ 1 เม.ย. 2563 ]81
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7