องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.tumbonlahan.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

รายงานทางการเงิน
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 (ปี 2562) [ 3 ก.ค. 2562 ]13
2 งบประจำเดือนมิถุนายน 2562 [ 1 ก.ค. 2562 ]14
3 งบประจำเดือนพฤษภาคม 2562 [ 4 มิ.ย. 2562 ]13
4 งบประจำเดือนเมษายน 2562 [ 1 พ.ค. 2562 ]15
5 งบประจำเดือนมีนาคม 2562 [ 1 เม.ย. 2562 ]44
6 รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 [ 1 เม.ย. 2562 ]41
7 งบประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 [ 1 มี.ค. 2562 ]45
8 งบประจำเดือนมกราคม 2562 [ 1 ก.พ. 2562 ]45
9 ประกาศงบแสดงฐานะทางการเงินและรายงานผลการตรวจสอบของ สตง. ปี พ.ศ. 2561 [ 25 ม.ค. 2562 ]60
10 งบประจำเดือนธันวาคม 2561 [ 2 ม.ค. 2562 ]56
11 รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 (ปี 2562) [ 2 ม.ค. 2562 ]60
12 งบประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 [ 3 ธ.ค. 2561 ]74
13 รายงานแสดงฐานะการเงิน งบอื่นๆ ประจำปี 2561 [ 12 พ.ย. 2561 ]86
14 งบประจำเดือนตุลาคม 2561 [ 1 พ.ย. 2561 ]83
15 งบประจำเดือนกันยายน 2561 [ 1 ต.ค. 2561 ]79
16 รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 (ปี 2561) [ 1 ต.ค. 2561 ]77
17 งบประจำเดือนสิงหาคม 2561 [ 3 ก.ย. 2561 ]102
18 งบประจำเดือนกรกฏาคม 2561 [ 1 ส.ค. 2561 ]117
19 งบประจำเดือนมิถุนายน 2561 [ 3 ก.ค. 2561 ]110
20 รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 (ปี 2561) [ 3 ก.ค. 2561 ]104
21 งบประจำเดือนพฤษภาคม 2561 [ 1 มิ.ย. 2561 ]109
22 งบการเงินประจำเดือนเมษายน 2561 [ 1 พ.ค. 2561 ]132
23 รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ( ปี 2561) [ 24 เม.ย. 2561 ]128
24 งบการเงินประจำเดือนมีนาคม 2561 [ 3 เม.ย. 2561 ]130
25 งบการเงินประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 [ 5 มี.ค. 2561 ]134
26 งบการเงินประจำเดือนมกราคม 2561 [ 5 ก.พ. 2561 ]130
27 รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 (ปี 2561) [ 17 ม.ค. 2561 ]127
28 งบการเงินประจำเดือนพฤษภาคม 2561 [ 6 ม.ค. 2561 ]126
29 งบการเงินประจำเดือนพฤษภาคม 2561 [ 6 ม.ค. 2561 ]117
30 งบการเงินประจำเดือนธันวาคม 2560 [ 5 ม.ค. 2561 ]162
31 งบการเงินประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 [ 6 ธ.ค. 2560 ]128
32 งบการเงินประจำเดือนตุลาคม 2560 [ 6 พ.ย. 2560 ]126
33 รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส ที่ 4 [ 27 ต.ค. 2560 ]122
34 รายงานงบแสดงฐานะการเงิน งบอื่นๆ ประจำปี 2560 [ 10 ต.ค. 2560 ]138
35 ประกาศรายงานข้อมูลรายรับ-รายจ่าย ปี 2560 [ 10 ต.ค. 2560 ]127
36 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลราย-รายจ่าย ปี 2560 [ 9 ต.ค. 2560 ]105
37 งบการเงินประจำเดือนกันยายน 2560 [ 3 ต.ค. 2560 ]137
38 งบการเงินประจำเดือนสิงหาคม 2560 [ 5 ก.ย. 2560 ]132
39 งบการเงินประจำเดือนกรกฎาคม 2560 [ 1 ส.ค. 2560 ]156
40 รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 [ 10 ก.ค. 2560 ]147
41 งบการเงินประจำเดือนมิถุนายน 2560 [ 3 ก.ค. 2560 ]139
42 งบการเงินประจำเดือนพฤษภาคม 2560 [ 7 มิ.ย. 2560 ]131
43 งบการเงินประจำเดือนเมษายน 2560 [ 4 พ.ค. 2560 ]154
44 รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 2 [ 4 เม.ย. 2560 ]160
45 งบการเงินประจำเดือนมีนาคม 2560 [ 4 เม.ย. 2560 ]151
46 งบการเงินประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560 [ 3 มี.ค. 2560 ]155
47 งบการเงินประจำเดือนมกราคม 2560 [ 7 ก.พ. 2560 ]160
48 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 1 [ 27 ม.ค. 2560 ]151
49 งบการเงินประจำเดือนธันวาคม 2559 [ 4 ม.ค. 2560 ]153
50 งบการเงินประจำเดือนพฤศจิกายน 2559 [ 1 ธ.ค. 2559 ]149
 
หน้า 1|2|3