วันที่
ชื่อเรื่อง
25  ก.พ. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านดอนละนาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25  ก.พ. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 บ้านโนนสง่า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23  ก.พ. 2564
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 15 บ้านโคกแพงพวย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.พ. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.พ. 2564
ซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.พ. 2564
ซื้อครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED สีชนิดNetwork (๑๘หน้า/นาที) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.พ. 2564
จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาและเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน ๗ คน (ตู้นั่งสี่ตอน) ทะเบียน นข ๓๔๘๖ ชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.พ. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านโนนจาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2  ก.พ. 2564
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุกส่วนบุคคล (รถดับเพลิง) ทะเบียน บม ๒๘๙ ชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ม.ค. 2564
จ้างเหมา Solution ระบบกล้องวงจรปิดพร้อมวงจรสื่อสัญญาณอินเตอร์เน็ต แบบเช่ารายเดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง