องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.tumbonlahan.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

จดหมายข่าว
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 จดหมายข่าว อบต.ละหาน ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 [ 6 ส.ค. 2562 ]23
2 จดหมายข่าว อบต.ละหาน ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 [ 11 ก.ค. 2562 ]36
3 จดหมายข่าว อบต.ละหาน ประจำเดือน มิถุนายน 2562 [ 11 ก.ค. 2562 ]27
4 จดหมายข่าว อบต.ละหาน ประจำเดือน มีนาคม 2562 [ 4 มิ.ย. 2562 ]66
5 จดหมายข่าว อบต.ละหาน ประจำเดือน เมษายน 2562 [ 4 มิ.ย. 2562 ]39
6 จดหมายข่าว อบต.ละหาน ประจำเดือน มกราคม-กุมภาพันธ์ 2562 [ 21 มี.ค. 2562 ]81
7 จดหมายข่าว อบต.ละหาน ประจำเดือน ธันวาคม 2561 [ 4 ม.ค. 2562 ]59
8 จดหมายข่าว อบต.ละหาน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 [ 5 ธ.ค. 2561 ]56
9 จดหมายข่าว อบต.ละหาน ประจำเดือน ตุลาคม 2561 [ 8 พ.ย. 2561 ]120
10 จดหมายข่าว อบต.ละหาน ประจำเดือน กันยายน 2561 [ 9 ต.ค. 2561 ]114
11 จดหมายข่าว อบต.ละหาน ประจำเดือน สิงหาคม 2561 [ 10 ก.ย. 2561 ]120
12 จดหมายข่าว อบต.ละหาน ประจำเดือน กรกฎาคม 2561 [ 1 ส.ค. 2561 ]116
13 จดหมายข่าว อบต.ละหาน ประจำเดือน มิถุนายน 2561 [ 10 ก.ค. 2561 ]128
14 จดหมายข่าว อบต.ละหาน ประจำเดือน เมษายน 2561 [ 7 มิ.ย. 2561 ]121
15 จดหมายข่าว อบต.ละหาน ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 [ 7 มิ.ย. 2561 ]123
16 จดหมายข่าว งานจัดเก็บหลังออกเก็บภาษี ประจำปี 2561 [ 4 พ.ค. 2561 ]119
17 จดหมายข่าว อบต.ละหาน ประจำเดือน มีนาคม 2561 [ 20 เม.ย. 2561 ]137
18 จดหมายข่าว อบต.ละหาน ประจำเดือน ธันวาคม 2560 [ 14 มี.ค. 2561 ]142
19 จดหมายข่าว อบต.ละหาน ประจำเดือน มกราคม-กุมภาพันธ์ 2561 [ 14 มี.ค. 2561 ]138
20 จดหมายข่าว อบต.ละหาน ประจำเดือน ตุลาคม 2560 [ 5 ม.ค. 2561 ]149
21 จดหมายข่าว อบต.ละหาน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 [ 5 ม.ค. 2561 ]138
22 จดหมายข่าว งานจัดเก็บรายได้ ประจำปี 2561 [ 25 ธ.ค. 2560 ]123
23 จดหมายข่าว อบต.ละหาน ประจำเดือน กันยายน 2560 [ 10 ต.ค. 2560 ]155
24 จดหมายข่าว อบต.ละหาน ประจำเดือน สิงหาคม 2560 [ 19 ก.ย. 2560 ]152
25 จดหมายข่าว อบต.ละหาน ประจำเดือน มิถุนายน-กรกฎาคม 2560 [ 15 ส.ค. 2560 ]150
26 จดหมายข่าว อบต.ละหาน ประจำเดือน พฤษภาคม 2560 [ 5 มิ.ย. 2560 ]176
27 จดหมายข่าว อบต.ละหาน ประจำเดือน เมษายน 2560 [ 4 พ.ค. 2560 ]140
28 จดหมายข่าว งานจัดเก็บหลังออกเก็บภาษี ประจำปี 2560 [ 2 พ.ค. 2560 ]97
29 จดหมายข่าว อบต.ละหาน ประจำเดือน กุมภาพันธ์-มีนาคม 2560 [ 11 เม.ย. 2560 ]188
30 จดหมายข่าว อบต.ละหาน ประจำเดือน มกราคม 2560 [ 7 ก.พ. 2560 ]151
31 จดหมายข่าว อบต.ละหาน ประจำเดือน ธันวาคม 2559 [ 20 ม.ค. 2560 ]177
32 จดหมายข่าว งานจัดเก็บรายได้ ประจำปี 2560 [ 26 ธ.ค. 2559 ]107
33 จดหมายข่าว อบต.ละหาน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2559 [ 7 ธ.ค. 2559 ]166
34 จดหมายข่าว อบต.ละหาน ประจำเดือน ตุลาคม 2559 [ 14 พ.ย. 2559 ]178
35 จดหมายข่าว อบต.ละหาน ประจำเดือน กันยายน 2559 [ 19 ต.ค. 2559 ]176
36 จดหมายข่าว อบต.ละหาน ประจำเดือน สิงหาคม 2559 [ 16 ก.ย. 2559 ]164
37 จดหมายข่าว อบต.ละหาน ประจำเดือน กรกฎาคม 2559 [ 10 ส.ค. 2559 ]170
38 จดหมายข่าว อบต.ละหาน ประจำเดือน มิถุนายน 2559 [ 7 ก.ค. 2559 ]175
39 จดหมายข่าว อบต.ละหาน ประจำเดือน พฤษภาคม 2559 [ 1 มิ.ย. 2559 ]162
40 จดหมายข่าว อบต.ละหาน ประจำเดือน เมษายน 2559 [ 2 พ.ค. 2559 ]162
41 จดหมายข่าวงานจัดเก็บรายได้หลังออกเก็บภาษี ประจำปี 2559 [ 2 พ.ค. 2559 ]135
42 จดหมายข่าว อบต.ละหาน ประจำเดือน เมษายน 2560 [ 30 พ.ย. 542 ]133
43 จดหมายข่าว งานจัดเก็บหลังออกเก็บภาษี ประจำปี 2561 [ 30 พ.ย. 542 ]111