องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ :www.tumbonlahan.go.th
 
 
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลทั้งหมด 7 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การกำหนดกอง หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นขององค์การบริหารส่วนตำบล [ 20 ก.ค. 2564 ]13
2 คำสั่งมอบหมายการปกครองบังคับบัญชาและหน้าที่ความรับผิดชอบการปฏิบัติงานภายใน อบต.ละหาน [ 12 ก.ค. 2564 ]13
3 มอบอำนาจรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกอง [ 10 มิ.ย. 2564 ]13
4 มอบอำนาจในการตัดสินใจและลงนามแทน [ 8 ม.ค. 2564 ]14
5 คำสั่ง อบต.ละหาน [ 2 พ.ย. 2563 ]13
6 การมอบอำนาจปฏิบัติราชการแทน [ 2 ต.ค. 2563 ]14
7 คำสั่งแบ่งมอบงานภายใน อบต.ละหาน [ 10 มี.ค. 2563 ]13