องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.tumbonlahan.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

งานทะเบียนพาณิชย์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประชาสัมพันธ์การจดทะเบียนพาณิชย์ [ 15 ส.ค. 2560 ]154
2 คำขอจดทะเบียน (แบบ ทพ.) [ 15 ส.ค. 2560 ]151
3 หนังสือมอบอำนาจ [ 15 ส.ค. 2560 ]145
4 คำขอตรวจค้นเอกสาร/รับรองสำเนาเอกสาร/ใบแทน [ 15 ส.ค. 2560 ]146
5 หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที [ 15 ส.ค. 2560 ]140
6 เอกสารประกอบการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ [ 15 ส.ค. 2560 ]131