องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ :www.tumbonlahan.go.th
 
 
ข้อบัญญัติ เรื่องอื่น ๆ
ข้อมูลทั้งหมด 8 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการพิจารณาทบทวน แก้ไข ปรับปรุง ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน 2563 [ 21 ม.ค. 2563 ]12
2 การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2561 [ 1 พ.ย. 2562 ]13
3 การจำหน่วยสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ [ 24 พ.ค. 2559 ]13
4 การบริการกิจการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า [ 24 พ.ค. 2559 ]14
5 ตลาด [ 24 พ.ค. 2559 ]12
6 สถานที่จำหน่วยอาหารและสถานที่สะสมอาหาร [ 24 พ.ค. 2559 ]12
7 การกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล [ 24 พ.ค. 2559 ]13
8 การขุดดินและถมดิน [ 24 พ.ค. 2559 ]13