องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ :www.tumbonlahan.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 1547 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน [ 13 ก.ย. 2564 ]12
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า สถานีสูบน้ำพลังงานไฟฟ้าบ้านกันกง โดยวิธีคัดเลือก [ 7 ก.ย. 2564 ]12
3 ประกาศผู้่ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 6 บ้านท่าศาลา เชื่อบ้านโนนจาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) [ 7 ก.ย. 2564 ]13
4 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงอาคารตลาดสดบ้านละหาน หมู่ที่ 1 [ 31 ส.ค. 2564 ]12
5 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลำคันฉู หมู่ที่ 6 [ 31 ส.ค. 2564 ]12
6 ประกาศเปิดเผยราคากลางจ้างเหมาตรวจเช็คสภาพรถแทร็กเตอร์ ทะเบียน ตง.3103 ชัยภูมิ [ 27 ส.ค. 2564 ]12
7 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการติดตะแกรงกันนกที่ทำการ อบต.ละหาน หมู่ที่ 1 [ 24 ส.ค. 2564 ]12
8 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนยกระดับคันดินพร้อมลงลูกรัง สายห้วยเขมร สายที่ 2 หมู่ที่ 3 [ 24 ส.ค. 2564 ]12
9 ประกาศเปิดเผยราคากลางจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ [ 24 ส.ค. 2564 ]12
10 ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านท่าศาลา เชื่อมบ้านโนนจาน (จ่ายขาด 2/2564) [ 19 ส.ค. 2564 ]13
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาด ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ส.ค. 2564 ]12
12 ประกาศประมูลราคาเช่าตลาดและห้องน้ำตลาด อบต.ละหาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 16 ส.ค. 2564 ]12
13 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านท่าศาลาเชื่อมบ้านโนนจาน(จ่ายขาด2/64)(2) [ 13 ส.ค. 2564 ]12
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออาหารว่าง น้ำดื่มและวัสดุอื่นโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ส.ค. 2564 ]12
15 ประกาศผู้ชนะซื้อครุภัณฑ์อุปกรร์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 16 ช่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ส.ค. 2564 ]12
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องทำลายเอกสารโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ส.ค. 2564 ]12
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องพ่นสารเคมีชนิดละอองฝอยละเอียด ULV ชนิดสะพายหลังโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ส.ค. 2564 ]13
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า AEDโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ส.ค. 2564 ]12
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก วางท่อระบายน้ำพร้่อมบ่อพักและเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 [ 5 ส.ค. 2564 ]13
20 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า สถานีสูบน้ำพลังงานไฟฟ้าบ้านกันกง (จ่ายขาด1-64)(2) [ 3 ส.ค. 2564 ]12
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70|71|72|73|74|75|76|77|78