องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ :www.tumbonlahan.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 1079 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 (จ่ายขาด 1/63) [ 2 เม.ย. 2563 ]0
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซ์้อวัสดุคอมพิวเตอร์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 เม.ย. 2563 ]0
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านหนองสมบูรณ์ หมู่ที่ 10 [ 1 เม.ย. 2563 ]2
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 มี.ค. 2563 ]0
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ไข้เลือดออกหมู่ที่ 17โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 มี.ค. 2563 ]0
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสารโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 มี.ค. 2563 ]0
7 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนยกระดับคันดินพร้อมลงลูกรัง สายบ้านแม่ตุ่มบ้านโนนจาน หมู่ที่ 14 (อุดหนุนเฉพาะกิจ63) [ 26 มี.ค. 2563 ]3
8 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างวางท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตร บ้านโนนจาน หมู่ที่ 14 (อุดหนุนเฉพาะกิจ63) [ 26 มี.ค. 2563 ]2
9 ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 (งปม.ปี.63) [ 24 มี.ค. 2563 ]1
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ไข้เลือดออกหมู่ที่ 14โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 มี.ค. 2563 ]0
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำป้ายไวนิล(COVID-19)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 มี.ค. 2563 ]0
12 ประกาศผู้ชนการเสนอราคาจ้างเหมาตรวจเช็คสภาพซ่อมบำรุงและเปลี่ยนอะไหล่รถบรรทุกส่วนบุคคล ทะเบียน 82-7972 ชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 มี.ค. 2563 ]0
13 ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านหนองสมบูรณ์ (งปม.63) [ 19 มี.ค. 2563 ]9
14 ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านละหาน (งปม.63) [ 19 มี.ค. 2563 ]4
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุเชือ้เพลิงและหล่อลื่นโครงการไข้เลือดออกหมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 มี.ค. 2563 ]0
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลื่อลื่นไข้เลือดออก หมู่ที่ 2 บ้านละหาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 มี.ค. 2563 ]0
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 มี.ค. 2563 ]0
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลพร้อมโครงไม้อัดโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 มี.ค. 2563 ]0
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัหาอาหารว่าง เครื่องดื่ม และอาหารกลางวันโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 มี.ค. 2563 ]0
20 ประกาศผู้ชนะการเสอนราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์(ตามโครงการฝึกอบรมอาชีพ ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส คนพิการและประชาชนในตำบลละหานฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) [ 6 มี.ค. 2563 ]0
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48|49|50|51|52|53|54