องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.tumbonlahan.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านพร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก บ้านละหาน หมู่ที่ 2 (จ่ายขาด3-62)(2) [ 18 ก.ย. 2562 ]0
2 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักเพื่อการเกษตร บ้านโนนจาน หมู่ที่ 5 จ่ายขาด2-62(รอบ2) [ 16 ก.ย. 2562 ]0
3 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านพร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก หมู่ที่ 2(จ่ายขาด3-62 รอบ2) [ 10 ก.ย. 2562 ]1
4 ประกาศผลการพิจารณาการประมูลเช่าตลาดและห้องน้ำ อบต.ละหาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 10 ก.ย. 2562 ]0
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้านและวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 1(จ่าขาด1-61) [ 10 ก.ย. 2562 ]0
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการวางท่อระบายน้ำและเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2,13 (จ่ายขาด1/61) [ 10 ก.ย. 2562 ]0
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2(จ่ายขาด1-61) [ 10 ก.ย. 2562 ]0
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและขยายไหล่ทาง คสล. หมู่ที่ 17(จ่ายขาด1-61) [ 10 ก.ย. 2562 ]0
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหนองหญ้าข้าวนก หมู่ที่ 18 (ตั้งใหม่62) [ 9 ก.ย. 2562 ]2
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 17 (ขาด4-62) [ 9 ก.ย. 2562 ]3
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 [ 5 ก.ย. 2562 ]0
12 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักเพื่อการเกษตร บ้านโนนจาน หมู่ที่ 5 (ขาด2-62(2) [ 4 ก.ย. 2562 ]1
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 18(งบ61) [ 3 ก.ย. 2562 ]4
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 (งบ61) [ 3 ก.ย. 2562 ]4
15 ประกาศการเปิดประมูลเช่าตลาดและห้องน้ำตลาดองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน [ 27 ส.ค. 2562 ]9
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 [ 26 ส.ค. 2562 ]11
17 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านและก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 1 [ 23 ส.ค. 2562 ]10
18 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2,13 [ 23 ส.ค. 2562 ]9
19 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 17 บ้านละหาน [ 22 ส.ค. 2562 ]11
20 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านละหาน [ 22 ส.ค. 2562 ]10
21 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 17 บ้านละหาน [ 22 ส.ค. 2562 ]9
22 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและขยายไหล่ทาง คสล. หมู่ที่ 17 (ขาด1-61) [ 22 ส.ค. 2562 ]10
23 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2,13(ขาด1-61) [ 22 ส.ค. 2562 ]9
24 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้านและก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 1(ขาด1-61) [ 22 ส.ค. 2562 ]10
25 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2(ขาด1-61) [ 21 ส.ค. 2562 ]8
26 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 (งปม.61) [ 20 ส.ค. 2562 ]9
27 ประกาศประกวดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 18 (งปม.62) [ 20 ส.ค. 2562 ]11
28 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 18 (งปม.61) [ 16 ส.ค. 2562 ]14
29 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 17 (จ่ายขาด4-62) [ 16 ส.ค. 2562 ]14
30 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 (งปม.61) [ 13 ส.ค. 2562 ]14
31 ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 5 [ 9 ส.ค. 2562 ]9
32 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 18(รายการตั้งใหม่62) [ 6 ส.ค. 2562 ]12
33 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 14 [ 5 ส.ค. 2562 ]15
34 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน พร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก บ้านละหาน หมู่ที่ 2 [ 5 ส.ค. 2562 ]14
35 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 [ 5 ส.ค. 2562 ]13
36 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 18 (งปม.61) [ 5 ส.ค. 2562 ]11
37 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนยกระดับคันดินพร้อมลงลูกรัง สายสถานีสูบน้ำบ้านลี่ หมู่ที่ 9 [ 31 ก.ค. 2562 ]15
38 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตมาสที่ 3 (เดือนเมษายน62-มิถุนายน 62) [ 30 ก.ค. 2562 ]16
39 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและขยายไหล่ทาง คสล. หมู่ที่ 14 [ 25 ก.ค. 2562 ]10
40 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านพร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก บ้านละหาน หมู่ที่ 2 [ 25 ก.ค. 2562 ]14
41 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ก.ค. 2562 ]11
42 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักเพื่อการเกษตร บ้านโนนจาน หมู่ที่ 5 [ 22 ก.ค. 2562 ]13
43 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) [ 22 ก.ค. 2562 ]15
44 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองหญ้าข้าวนก หมู่ที่ 18 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) [ 22 ก.ค. 2562 ]13
45 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักเพื่อการเกษตร บ้านโนนจาน หมู่ที่ 5 [ 12 ก.ค. 2562 ]15
46 ประกาสผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถรับ-ส่งเด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ละหาน ตามโครงการรถรับ-ส่ง นักเรียนเพื่อเด็กยากไร้และเด็กด้อยโอกาส จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ก.ค. 2562 ]12
47 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านกันกง หมู่ที่ 7 [ 9 ก.ค. 2562 ]18
48 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการขุดลอกลำห้วยสองพี่น้อง บ้านโนนสง่า หมู่ที่ 12 (จ่ายขาด3/62) [ 3 ก.ค. 2562 ]23
49 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านกันกง หมู่ที่ 7 (จ่ายขาด3/62) [ 3 ก.ค. 2562 ]19
50 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมภายในหมู่บ้าน บ้านหนองหญ้าข้าวนก หมู่ที่ 18 [ 2 ก.ค. 2562 ]24
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17