องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ :www.tumbonlahan.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 1404 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ก.พ. 2564 ]0
2 ประกา่ศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ก.พ. 2564 ]1
3 ประกาศขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ [ 18 ก.พ. 2564 ]18
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ก.พ. 2564 ]1
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป(กองคลัง)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ก.พ. 2564 ]2
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม(นม)(เพิ่มเติม) เปิดภาคเรียนที่2/2563 สำหรับโรงเรียนบ้านละหาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.พ. 2564 ]0
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ก.พ. 2564 ]0
8 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 18 บ้านหนองหญ้าข้าวนก งบ64 [ 10 ก.พ. 2564 ]2
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ก.พ. 2564 ]0
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวโดยวิธีเฉพาะเจาจะจง [ 8 ก.พ. 2564 ]0
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาและเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน (รถตู้นั่งสี่ตอน) ทะเบียน นข 3486 ชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ก.พ. 2564 ]1
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการเข้าเล่มเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ก.พ. 2564 ]1
13 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 15 บ้านโคกแพงพวย (งบ64) [ 2 ก.พ. 2564 ]2
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออาหารว่างและน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ก.พ. 2564 ]0
15 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ก.พ. 2564 ]0
16 ประกาศผู้ชนะการเสอนราคาซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุกส่วนบุคคล(รถดับเพลิง) ทะเบียน บม 289 ชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ก.พ. 2564 ]0
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ก.พ. 2564 ]0
18 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 บ้านโนนสง่า งบ64 [ 29 ม.ค. 2564 ]8
19 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านดอนละนาม งบ64 [ 29 ม.ค. 2564 ]8
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุกส่วนบุคคล(บรรทุกเฉพาะกิจ)(ขยะแห้ง) ทะเบียน 81-8117 ชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ม.ค. 2564 ]0
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70|71