องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.tumbonlahan.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อกล้องแบบสำรวจแบบประมวลผลรวม (Total Station) [ 8 พ.ย. 2562 ]0
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 พ.ย. 2562 ]0
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุกส่วนบุคคล(ขยะแห้ง) 82-7972 ชัยภูมิ [ 7 พ.ย. 2562 ]0
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดหาเวทีเครื่องเสียงพร้อมติดตั้งไฟแสงสว่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 พ.ย. 2562 ]0
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำดื่มพร้อมน้ำแข็ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 พ.ย. 2562 ]0
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลฯงานลอยกระทง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 พ.ย. 2562 ]0
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ(ผ้าม้วน,ธงราว)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 พ.ย. 2562 ]0
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ(ดอกไม้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 พ.ย. 2562 ]0
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 พ.ย. 2562 ]0
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 พ.ย. 2562 ]0
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาและเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์(รถยนต์นั่งสองตอนท้ายบรรทุก) ทะเบียน กค 532 ชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ต.ค. 2562 ]4
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตรวจสอบซ่อมบำรุงรักษาและเปลี่ยนอะไหล่รถบรรทุก(กระบะบรรทุกมีเครื่องทุ่นแรง) 82-8071 ชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะาจง [ 28 ต.ค. 2562 ]2
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปรับปรุงและจักทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเพื่อรองรับพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ต.ค. 2562 ]0
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน(น้ำดื่ม)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ต.ค. 2562 ]4
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำโครงไม้ติดขอบป้ายไวนิลโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ต.ค. 2562 ]2
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|61|62|63|64