องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.tumbonlahan.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักเพื่อการเกษตร บ้านโนนจาน หมู่ที่ 5 [ 22 ก.ค. 2562 ]1
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) [ 22 ก.ค. 2562 ]0
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองหญ้าข้าวนก หมู่ที่ 18 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) [ 22 ก.ค. 2562 ]0
4 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักเพื่อการเกษตร บ้านโนนจาน หมู่ที่ 5 [ 12 ก.ค. 2562 ]4
5 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านกันกง หมู่ที่ 7 [ 9 ก.ค. 2562 ]6
6 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการขุดลอกลำห้วยสองพี่น้อง บ้านโนนสง่า หมู่ที่ 12 (จ่ายขาด3/62) [ 3 ก.ค. 2562 ]12
7 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านกันกง หมู่ที่ 7 (จ่ายขาด3/62) [ 3 ก.ค. 2562 ]9
8 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมภายในหมู่บ้าน บ้านหนองหญ้าข้าวนก หมู่ที่ 18 [ 2 ก.ค. 2562 ]11
9 ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนยกระดับคันดินพร้อมลงลูกรัง สายสถานีสูบน้ำบ้านลี่ หมู่ที่ 9 [ 27 มิ.ย. 2562 ]13
10 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านละหาน หมู่ที่ 1 [ 27 มิ.ย. 2562 ]8
11 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนยกระดับคันดินพร้อมลงลูกรัง สายหนองเรือ บ้านโคกแพงพวย หมู่ที่ 8 [ 25 มิ.ย. 2562 ]10
12 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 [ 24 มิ.ย. 2562 ]10
13 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านโคกแพงพวย หมู่ที่ 15 (งบประมาณ ปี 62) [ 24 มิ.ย. 2562 ]8
14 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนยกระดับคันดินพร้อมลงลูกรัง สายสถานีสูบน้ำบ้านลี่ หมู่ที่ 9 (จ่ายขาด3/62) [ 24 มิ.ย. 2562 ]9
15 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านโนนไฮ หมู่ที่ 13 (งปม.62) [ 21 มิ.ย. 2562 ]12
16 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 [ 20 มิ.ย. 2562 ]13
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 4 รายการ โดยวิธีฉพาะเจาะจง [ 4 มิ.ย. 2562 ]10
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุกส่วนบุคคล (บรรทุกเฉพาะกิจ)(ขยะแห้ง)ทะเบียน 81-8117 ชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 พ.ค. 2562 ]8
19 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตมาสที่ 2 (เดือนมกราคม62-มีนาคม 62) [ 15 พ.ค. 2562 ]26
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นโครงการรณรงค์และป้องกันแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคไข้เลือดออกและโรคระบาดอื่นๆภายในหมู่บ้าน (4โรงเรียน)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 พ.ค. 2562 ]9
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39