องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ :www.tumbonlahan.go.th
 
 
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 132 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณพ.ศ.2564 [ 21 ก.ย. 2564 ]0
2 ประกาศการจัดทำแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณพ.ศ.2564 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) [ 15 ก.ย. 2564 ]4
3 ประกาศการจัดทำแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณพ.ศ.2564 (รายการตั้งใหม่) [ 6 ก.ย. 2564 ]12
4 ประกาศการจัดทำแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 19 ส.ค. 2564 ]12
5 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564(จ่ายขาดเงินสะสมครั้งที่ 3) [ 4 มิ.ย. 2564 ]12
6 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (รายการตั้งใหม่) [ 4 มิ.ย. 2564 ]12
7 ประกาศการจัดทำแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (รายการตั้งใหม่) [ 31 พ.ค. 2564 ]12
8 ประกาศจัดทำแผนการจัดหาพัสดุประจำปี2564(จ่ายขาดเงินสะสมครั้งที่3) [ 27 พ.ค. 2564 ]13
9 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ 2) [ 27 เม.ย. 2564 ]12
10 ประกาศจัดทำแผนการจัดหาพัสดุประจำปีและแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปี2564(จ่ายขาดครั้งที่2ประจำปี2564,รายการตั้งใหม่,งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564) [ 21 เม.ย. 2564 ]12
11 ประกาศการจัดทำปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแผนการจัดหาพัสดุประจำปี และแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ส.2564 (จ่ายขาดเงินสะสมครั้งที่1/2564) [ 19 เม.ย. 2564 ]12
12 ประกาศการจัดทำแผนการจัดหาพัสดุประจำปี และแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ส. 2564(รายการตั้งใหม่) [ 31 มี.ค. 2564 ]13
13 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 22 มี.ค. 2564 ]13
14 ประกาศการจัดทำแผนการจัดหาพัสดุประจำปี และแผนปฏิบัติการจัดวื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณพ.ศ.2564(ตามงบ64และจ่ายขาดเงินสะสมครั้งที่1) [ 25 ก.พ. 2564 ]13
15 ประกาศจัดทำแผนการจัดหาพัสดุประจำปี และ แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจัดซื้ออุปกรณ์DLTV) [ 2 ธ.ค. 2563 ]12
16 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาฯ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม 2563 ถึง เดือนกันยายน 2563) [ 12 ต.ค. 2563 ]12
17 ประกาศการจัดทำแผนการจัดหาพัสดุประจำปี และแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 (งปม.64 และงปม. 63) [ 8 ต.ค. 2563 ]12
18 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 2 ต.ค. 2563 ]13
19 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาฯ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน 2563 ถึง เดือนมิถุนายน 2563) [ 30 ก.ค. 2563 ]12
20 ประกาศการจัดทำแผนการจัดหาพัสดุประจำปีประจำงบประมาณ พ.ศ.2563 (จ่ายขาดเงินสะสมครั้งที่ 3) [ 9 ก.ค. 2563 ]12
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7