องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ :www.tumbonlahan.go.th
 
 
คู่มือการร้องเรียนและร้องทุกข์
ข้อมูลทั้งหมด 8 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ข้อบัญญัติการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล [ 5 ก.พ. 2559 ]182
2 ตลาด [ 5 ก.พ. 2559 ]220
3 สถานที่จำหน่ายและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.2548 [ 5 ก.พ. 2559 ]205
4 ควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2556 [ 5 ก.พ. 2559 ]219
5 ข้อบัญญัติกืจการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พ.ศ.2558 [ 5 ก.พ. 2559 ]226
6 การขออนุญาตติดตั้งป้ายโฆษณา [ 5 ก.พ. 2559 ]217
7 การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธาณะ พ.ศ.2548 [ 5 ก.พ. 2559 ]191
8 กำหนดหลักเกณฑ์การลดหย่อนที่ดินไม่ต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่ [ 5 ก.พ. 2559 ]212