องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ :www.tumbonlahan.go.th
 
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 9 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คำแถลง [ 2 ต.ค. 2561 ]72
2 คำแถลง-รายละเอียดคำแถลง [ 2 ต.ค. 2561 ]71
3 ข้อมูลเบื้อต้นของอปท. [ 2 ต.ค. 2561 ]81
4 คำแถลง-รายละเอียดประมาณการรายรับ [ 2 ต.ค. 2561 ]74
5 คำแถลง-รายละเอียดประมาณการรายจ่าย [ 2 ต.ค. 2561 ]70
6 บันทึกหลักการและเหตุผล [ 2 ต.ค. 2561 ]78
7 รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล แบ่งตามด้าน [ 2 ต.ค. 2561 ]85
8 รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล แบ่งตามด้าน [ 2 ต.ค. 2561 ]80
9 รายละเอียดยบันทึกหลักการและเหตุผล [ 2 ต.ค. 2561 ]69