องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.tumbonlahan.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 [ 13 ก.ย. 2562 ]0
2 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2562 [ 13 ก.ย. 2562 ]0
3 ประกาศผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2562 [ 15 ก.ค. 2562 ]12
4 ประกาศผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 [ 12 มิ.ย. 2562 ]30
5 ประกาศผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2562 [ 15 พ.ค. 2562 ]35
6 ประกาศผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2562 [ 11 เม.ย. 2562 ]44
7 ประกาศผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 [ 7 มี.ค. 2562 ]48
8 ประกาศผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2562 [ 11 ก.พ. 2562 ]56
9 ประกาศผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2561 [ 10 ม.ค. 2562 ]63
10 ประกาศผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 [ 13 ธ.ค. 2561 ]75
11 ประกาศผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2561 [ 14 พ.ย. 2561 ]87
12 ประกาศผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2561 [ 12 ต.ค. 2561 ]92
13 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2561 [ 24 ก.ย. 2561 ]82
14 ประกาศผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2561 [ 15 ส.ค. 2561 ]107
15 ประกาศผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2561 [ 13 ก.ค. 2561 ]112
16 ประกาศผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 [ 15 มิ.ย. 2561 ]104
17 ประกาศผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2561 [ 11 พ.ค. 2561 ]111
18 ประกาศผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2561 [ 9 เม.ย. 2561 ]110
19 ประกาศผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2561 [ 16 ก.พ. 2561 ]124
20 ประกาศผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 [ 15 ก.พ. 2561 ]134
21 ประกาศผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2560 [ 15 ม.ค. 2561 ]129
22 ประกาศผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 [ 15 ธ.ค. 2560 ]120
23 ประกาศผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2560 [ 15 พ.ย. 2560 ]145
24 ประกาศผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2560 [ 16 ต.ค. 2560 ]141
25 ประกาศผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2560 [ 18 ก.ย. 2560 ]144
26 ประกาศผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2560 [ 18 ส.ค. 2560 ]146
27 ประกาศผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2560 [ 14 ก.ค. 2560 ]141
28 ประกาศผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2560 [ 15 มิ.ย. 2560 ]162
29 ประกาศผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2560 [ 15 พ.ค. 2560 ]143
30 ประกาศผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2560 [ 20 เม.ย. 2560 ]150
31 ประกาศผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560 [ 17 มี.ค. 2560 ]148
32 ประกาศผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2560 [ 17 ก.พ. 2560 ]140
33 ประกาศผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2559 [ 16 ม.ค. 2560 ]143
34 ประกาศผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2559 [ 15 ธ.ค. 2559 ]147
35 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2559 [ 15 พ.ย. 2559 ]167
36 ประกาศผลการจัดซื้อ จัดจ้าง เดือนสิงหาคม 2559 [ 16 ก.ย. 2559 ]142
37 ประกาศผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2559 [ 16 ส.ค. 2559 ]159
38 ประกาศผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2559 [ 26 ก.ค. 2559 ]154
39 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2559 [ 15 มิ.ย. 2559 ]141
40 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2559 [ 16 พ.ค. 2559 ]160
41 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2559 [ 19 เม.ย. 2559 ]134
42 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2559 [ 17 มี.ค. 2559 ]155
43 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2559 [ 12 ก.พ. 2559 ]157
44 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2558 [ 15 ม.ค. 2559 ]161
45 ประกาศผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2558 [ 14 ธ.ค. 2558 ]163
46 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2558 [ 13 พ.ย. 2558 ]164
47 ประกาศผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2558 [ 15 ต.ค. 2558 ]164
48 ประกาศผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2558 [ 15 ก.ย. 2558 ]153
49 ประกาศผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2558 [ 17 ส.ค. 2558 ]164
50 ประกาศผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2558 [ 14 ก.ค. 2558 ]162
 
หน้า 1|2