องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.tumbonlahan.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประชาสัมพันธ์ตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 18(ตั้งใหม่62) [ 3 ธ.ค. 2562 ]22
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 [ 29 พ.ย. 2562 ]22
3 แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน [ 29 พ.ย. 2562 ]19
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้อยู่ในข่ายมาชำระค่าธรรมเนียมตลาด [ 29 พ.ย. 2562 ]14
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้อยู่ในข่ายต้องชำระภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 29 พ.ย. 2562 ]16
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้อยู่ในข่ายมาชำระค่าธรรมเนียมประกอบการค่าที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 29 พ.ย. 2562 ]11
7 ประกาศการกำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่ายให้รถยนต์แต่ละคัน ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 19 พ.ย. 2562 ]15
8 ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 18 [ 8 พ.ย. 2562 ]16
9 ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานโครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านกันกง หมู่ที่ 7 [ 8 พ.ย. 2562 ]14
10 ประกาศ ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2561 [ 7 พ.ย. 2562 ]15
11 ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 [ 30 ต.ค. 2562 ]15
12 ประชาสัมพันธ์ตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 [ 21 ต.ค. 2562 ]15
13 ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 [ 10 ต.ค. 2562 ]16
14 ประชาสัมพันธ์ตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 [ 1 ต.ค. 2562 ]17
15 ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโนนไฮ หมู่ที่ 13 [ 1 ต.ค. 2562 ]16
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18