องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ :www.tumbonlahan.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 288 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ขยายกำหนดเวลาดำเนินการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 [ 29 ก.ย. 2563 ]0
2 ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนหรือคณะกรรมการตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 [ 25 ก.ย. 2563 ]2
3 ประกาศการเปิดประมูลราคาเช่าตลาดและห้องน้ำตลาด องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน ประจำปีงบประมาณ พ.ส.2564 [ 8 ก.ย. 2563 ]7
4 ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น [ 14 ส.ค. 2563 ]8
5 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธเข้ารับการสอบคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลถ้องถิ่น [ 11 ส.ค. 2563 ]8
6 ประกาศรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นที่ประสงค์เข้ารับการอบรมตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น [ 6 ส.ค. 2563 ]13
7 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมปรับเกรดแต่ง บ้านโนนไฮ หมู่ที่ 13 (จ่าขาด2-63) [ 29 มิ.ย. 2563 ]11
8 ประกาศเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต อบต.ละหาน [ 16 มิ.ย. 2563 ]25
9 โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) [ 10 มี.ค. 2563 ]40
10 ดำเนินการจัดประชุมทำแผนโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 10 มี.ค. 2563 ]32
11 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านหนองสมบูรณ์ หมู่ที่ 10 (จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ 1/2563) [ 6 มี.ค. 2563 ]33
12 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโนนไฮ หมู่ที่ 13 (จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ 1/2563) [ 6 มี.ค. 2563 ]31
13 ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมอาชีพ [ 27 ก.พ. 2563 ]38
14 ประกาศเขตควบคุมเหตุรำคาญ การป้องกันและแก้ไขฝุ่นละอองขนาดเล็ก(PM 2.5) [ 17 ก.พ. 2563 ]11
15 ประชาสัมพันธ์ตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 18(ตั้งใหม่62) [ 3 ธ.ค. 2562 ]64
16 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 [ 29 พ.ย. 2562 ]68
17 แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน [ 29 พ.ย. 2562 ]62
18 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้อยู่ในข่ายมาชำระค่าธรรมเนียมตลาด [ 29 พ.ย. 2562 ]54
19 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้อยู่ในข่ายต้องชำระภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 29 พ.ย. 2562 ]55
20 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้อยู่ในข่ายมาชำระค่าธรรมเนียมประกอบการค่าที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 29 พ.ย. 2562 ]52
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15