องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.tumbonlahan.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศหลักเกณฑ์การใช้รถยนต์ส่วนกลางขององค์การบริหารส่วนตำบลละหานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 1 เม.ย. 2562 ]56
2 ประชาสัมพันธ์ กำหนดวัน ตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 [ 5 มี.ค. 2562 ]54
3 ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานโครงการก่อสร้างเสริมผิวPARAแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านโนนจาน หมู่ที่ 14 [ 12 ก.พ. 2562 ]60
4 ประกาศรายชื่อผู้ชำระภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2562 [ 4 ม.ค. 2562 ]25
5 ประกาศรายชื่อผู้ชำระภาษีป้าย ประจำปี 2562 [ 4 ม.ค. 2562 ]23
6 ประกาศรายชื่อผู้ชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี 2562 [ 4 ม.ค. 2562 ]25
7 ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 17 [ 13 ธ.ค. 2561 ]441
8 รายละเอียดผู้ชำระภาษี (กค.1) ประจำปี 2562 [ 10 ธ.ค. 2561 ]24
9 รายชื่อผู้ชำระภาษี ประจำปี 2562 [ 10 ธ.ค. 2561 ]24
10 ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวงานจัดเก็บรายได้ ไตรมาสที่4 (เดือน ก.ค.-ก.ย.61) [ 5 พ.ย. 2561 ]93
11 ประชาสัมพันธ์ผลการตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านดอนละนาม หมู่ที่ 11 [ 23 ส.ค. 2561 ]100
12 ประชาสัมพันธ์ผลการตรวจงานโครงการซ่อมแซมผนังคันคูดินพร้อมลงลูกรัง บ้านท่าศาลา หมู่ที่ 6 [ 23 ก.ค. 2561 ]117
13 ประชาสัมพันธ์ผลการตรวจงานโครงการขุดลอกลำห้วยหวาย ระยะที่ 3 หมู่ที่ 12 [ 18 ก.ค. 2561 ]117
14 ประกาศประชาสัมพันธ์ตรวจรับพัสดุโครงการขุดลอกลำห้วยหวาย ระยะที่ 3 บ้านโนสง่า หมู่ที่ 12 [ 12 ก.ค. 2561 ]103
15 ประกาศประชาสัมพันธ์ตรวจรับพัสดุโครงการซ่อมแซมผนังคันคูดินพร้อมลงลูกรัง บ้านท่าศาลา หมู่ที่ 6 [ 12 ก.ค. 2561 ]117
16 รายชื่อผู้ชำระภาษีประจำปี 2561 (ประกาศรอบ 2) [ 28 มิ.ย. 2561 ]113
17 รายละเอียดผู้ชำระภาษี (กค.1) ประจำปี 2561 (ประกาศรอบ 2) [ 28 มิ.ย. 2561 ]111
18 ประชาสัมพันธ์ตรวจรับงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 [ 23 เม.ย. 2561 ]106
19 ประชาสัมพันธ์ตรวจรับงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 16 [ 23 เม.ย. 2561 ]105
20 ประชาสัมพันธ์การนำสินค้า OTOP มาจำหน่ายในงาน "โครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561 [ 11 เม.ย. 2561 ]127
21 ประชาสัมพันธ์ผลการตรวจงานโครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 11 [ 10 เม.ย. 2561 ]102
22 ประชาสัมพันธ์ผลการตรวจงานโครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 15 [ 10 เม.ย. 2561 ]92
23 ประชาสัมพันธ์ผลการตรวจรับโครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 11 [ 5 เม.ย. 2561 ]90
24 ประชาสัมพันธ์ตรวจรับงานโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมูที่ 15 [ 5 เม.ย. 2561 ]90
25 ประชาสัมพันธ์ผลการตรวจงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 [ 3 เม.ย. 2561 ]94
26 ประชาสัมพันธ์ผลการตรวจงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 16 [ 3 เม.ย. 2561 ]95
27 ประกาศประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานโครงการขุดลอกลำห้วยหวาย บ้านโนนสง่า หมู่ที่ 12 [ 26 มี.ค. 2561 ]124
28 ประกาศประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานโครงการจ้างเหมา ตัก ขนทิ้ง พร้อมกบลบ่อขยะ บ้านหนองหญ้าข้าวนก หมู่ที่ 4 [ 26 มี.ค. 2561 ]118
29 ประชาสัมพันธ์ผลการตรวจงานโครงการถนนยกระดับคันดินพร้อมลงลูกรัง บ้านละหาน หมู่ที่ 1 [ 26 มี.ค. 2561 ]87
30 ประกาศประชาสัมพันธ์ตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนยกระดับคันดินพร้อมลงลูกรัง บ้านละหาน หมู่ที่ 1 [ 19 มี.ค. 2561 ]161
31 ประกาศประชาสัมพันธ์ตรวจรับพัสดุโครงการขุดลอกลำห้วยหวาย บ้านโนนสง่า หมู่ที่ 12 [ 19 มี.ค. 2561 ]135
32 ประกาศประชาสัมพันธ์ตรวจรับพัสดุโครงการ ตัก ขนทิ้ง พร้อมกลบบ่อขยะ บ้านหนองหญ้าข้าวนก หมู่ที่ 4 [ 19 มี.ค. 2561 ]135
33 เดินทางไปราชการ [ 23 ม.ค. 2561 ]135
34 หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ ปี2561 [ 22 ม.ค. 2561 ]129
35 การยื่นแบบแสดงรายการชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปี 2561 [ 2 ม.ค. 2561 ]117
36 แผนกำหนดการจัดเก็บภาษีฯ ประจำปี 2561 [ 2 ม.ค. 2561 ]110
37 ประกาศรายชื่อผู้ชำระภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2561 [ 2 ม.ค. 2561 ]115
38 ประกาศรายชื่อผู้ชำระภาษีป้าย ประจำปี 2561 [ 2 ม.ค. 2561 ]113
39 ประกาศรายชื่อผู้ชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี 2561 [ 2 ม.ค. 2561 ]111
40 รายชื่อผู้ชำระภาษี ประจำปี 2561 [ 15 ธ.ค. 2560 ]98
41 รายละเอียดผู้ชำระภาษี (กค.1) ประจำปี 2561 [ 15 ธ.ค. 2560 ]98
42 จดหมายข่าว อบต.ละหาน ประจำเดือน กันยายน 2560 [ 10 ต.ค. 2560 ]140
43 ประชาสัมพันธ์ตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม บ้านดอนละนาม หมู่ที่ 11 [ 31 ส.ค. 2560 ]140
44 ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักเข้าพื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 5,12 [ 30 ส.ค. 2560 ]150
45 ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านดอนละนาม หมู่ที่ 11 [ 23 ส.ค. 2560 ]132
46 ประชาสัมพันธ์ตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านดอนละนาม หมูที่ 11 [ 22 ส.ค. 2560 ]139
47 ประชาสัมพันธ์ตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างถนนยกระดับคันดินพร้อมลงลูกรัง บ้านโนนจาน ม.14 ถึงบ้านดอนละนาม ม.11 [ 22 ส.ค. 2560 ]137
48 ประชาสัมพันธ์ตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างวางท่อส่งน้ำพร้อมบ่อพักเข้าพื้นที่การเกษตร ม.5,12 [ 22 ส.ค. 2560 ]142
49 ประชาสัมพันธ์ตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักปละเสริมไหล่ทางคอนกรีตภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 [ 17 ส.ค. 2560 ]139
50 ประชาสัมพันธ์ตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างวางท่อส่งน้ำพร้อมบ่อพักเข้าพื้นที่การเกษตร ม.5,12 [ 16 ส.ค. 2560 ]142
 
หน้า 1|2|3|4|5