องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ :www.tumbonlahan.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 360 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศประชาสัมพันธ์ตรวจรับพัสดุตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านโนนจาน (งบ64) [ 7 เม.ย. 2564 ]3
2 ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน [ 2 เม.ย. 2564 ]8
3 ประกาศหลักเกณฑ์การใช้รถส่วนกลางขององค์การบริหารส่วนตำบลละหาน [ 23 มี.ค. 2564 ]8
4 ประกาศแจ้งขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 26 ม.ค. 2564 ]26
5 ประกาศประชาสัมพันธ์ตรวจรับพัสดุตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ รางระบายน้ำและบ่อพัก หมู่ที่ 7 [ 25 ม.ค. 2564 ]24
6 ประกาศประชาสัมพันธ์ตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คันคูบึงละหาน หมู่ที่ 4 [ 15 ม.ค. 2564 ]29
7 ประกาศประชาสัมพันธ์กฏกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย ปี 2564 [ 24 ธ.ค. 2563 ]36
8 ประชาสัมพันธ์ตรวจรับพัสดุตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านพร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก หมู่ที่ 4 [ 7 ธ.ค. 2563 ]37
9 ประชาสัมพันธ์ตรวจรับพัสดุตามโครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านโนนสง่า หมู่ที่ 12 ถึงบ้านโนนจาน หมู่ที่ 5 [ 7 ธ.ค. 2563 ]33
10 ประกาศประชาสัมพันธ์ตรวจรับพัสดุตามโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านละหาน หมู่ที่ 1 [ 24 พ.ย. 2563 ]1912
11 ประกาศประชาสัมพันธ์ตรวจรับพัสดุตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู๋ที่ 2 [ 18 พ.ย. 2563 ]34
12 ประกาศประชาสัมพันธ์ตรวจรับพัสดุตามโครงการก่อสร้างป้ายเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก [ 17 พ.ย. 2563 ]40
13 ประกาศประชาสัมพันธ์ตรวจรับพัสดุตามโครงการปรับปรุงอาคารที่ทำการ อบต.ละหาน หมู่ที่ 1 [ 10 พ.ย. 2563 ]42
14 ประกาศประชาสัมพันธ์ตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านลี่ หมู่ที่ 9 [ 29 ต.ค. 2563 ]44
15 ประกาศประชาสัมพันธ์ตรวจรับพัสดุตามโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านละหาน หมู่ที่ 2 [ 12 ต.ค. 2563 ]37
16 ประกาศประชาสัมพันธ์ตรวจรับพัสดุตามโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนยกระดับคันดิน ลงลูกรังพร้อมเกรดปรับแต่ง หมู่ที่ 8,15 [ 12 ต.ค. 2563 ]42
17 ประกาศกำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อพลิงที่จะจ่ายให้รถยนต์แต่ละคัน ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 1 ต.ค. 2563 ]31
18 ประกาศการกำหนดเกณฑ์การใช้วัสดุสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงของทางราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 1 ต.ค. 2563 ]8
19 ขยายกำหนดเวลาดำเนินการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 [ 29 ก.ย. 2563 ]49
20 ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนหรือคณะกรรมการตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 [ 25 ก.ย. 2563 ]50
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18