องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ :www.tumbonlahan.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 416 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศประชาสัมพันธ์กำหนดวันตรวจรับงานโครงการก่อสร้างถนนยกระดับคันดินพร้อมลงลูกรัง สายห้วยเขมร หมู่ที่ 3 ตามงบประมาณจ่ายขาดเงิยสะสมครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2564 [ 20 ก.ย. 2564 ]1
2 ประกาศผลการดำเนินการก่อสร้างถนนยกระดับคันดินพร้อมลงลูกรัง สายบุละหาน หมู่ที่ 12 (จ่ายขาด1/2564) [ 30 ก.ค. 2564 ]13
3 ประกาศผลการดำเนินงานจ้างเหมาซ่อมแซมถนนที่ชำรุดเสียหายบางส่วน บ้านท่าศาลา หมู่ที่ 6 [ 30 ก.ค. 2564 ]13
4 ประกาศผลการดำเนินงานจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 18 บ้านหนองหญ้าข้าวนก [ 21 ก.ค. 2564 ]13
5 ประกาศผลการดำเนินงานก่อสร้างถนนยกระดับคันดินพร้อมลงลูกรัง สายหลังหมวดการทาง บ้านลี่ หมู่ที่ 9 [ 21 ก.ค. 2564 ]13
6 ประกาศผลการดำเนินการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนที่ชำรุดเสียหายบางส่วน บ้านหนองหญ้าข้าวนก หมู่ที่ 18 [ 20 ก.ค. 2564 ]13
7 ประกาศผลการดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๒ บ้านโนนสง่า (งบ 64) [ 16 ก.ค. 2564 ]13
8 ประกาศประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านดอนละนาม [ 16 ก.ค. 2564 ]13
9 ประกาศประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานจ้างเหมาซ่อมแซมถนนที่ชำรุดเสียหายบางส่วน บ้านกันกง หมู่ที่ 7 [ 7 ก.ค. 2564 ]13
10 ประกาศผลการดำเนินงานจ้างเหมาขุดลอกสระน้ำสาธารณประโยชน์หนองงิ้ว ช่วงที่ 1 หมู่ที่ 6 [ 7 ก.ค. 2564 ]13
11 ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ ๑๒ บ้านโนนสง่า (จ่ายขาด ๒/๒๕๖๔) [ 5 ก.ค. 2564 ]13
12 ประกาศขายซากวัสดุที่ได้จากการรื้อถอนป้อมยามตำรวจบ้านละหาน [ 28 มิ.ย. 2564 ]13
13 คำสั่งจังหวัดชัยภูมิ การปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว [ 6 มิ.ย. 2564 ]13
14 ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (คุณวุฒิ) [ 20 พ.ค. 2564 ]14
15 ประกาศผลการดำเนินงานโครงการก่อสร้างถนนยกระดับคันดินพร้อมลงลูกรัง สายหลุมเงิน ช่วงที่ 3 หมู่ที่ 5 [ 17 พ.ค. 2564 ]13
16 ประกาศแจ้งขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2564 [ 6 พ.ค. 2564 ]13
17 ประชาสัมพันธ์ตรวจรับพัสดุตามโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 15 บ้านโคกแพงพวย [ 6 พ.ค. 2564 ]14
18 ประชาสัมพันธ์ตรวจรับพัสดุตามโครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนที่ชำรุดเสียหายบางส่วน บ้านโนนจาน หมู่ที่ 14 [ 6 พ.ค. 2564 ]14
19 ประชาสัมพันธ์ตรวจรับพัสดุตามโครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรัง สายลำห้วยหวาย หมู่ที่ 12 [ 6 พ.ค. 2564 ]13
20 ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานโครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนที่ชำรุดเสียหายบางส่วน บ้านหนองหญ้าข้าวนก หมู่ที่ 4 (ขาด1-64) [ 5 พ.ค. 2564 ]13
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21