องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.tumbonlahan.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 18 [ 8 พ.ย. 2562 ]0
2 ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานโครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านกันกง หมู่ที่ 7 [ 8 พ.ย. 2562 ]0
3 ประกาศ ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2561 [ 7 พ.ย. 2562 ]1
4 ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 [ 30 ต.ค. 2562 ]0
5 ประกาศองค์การสำรวจที่่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และยกเลิกการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ในเขตในองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน [ 21 ต.ค. 2562 ]6
6 ประชาสัมพันธ์ตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 [ 21 ต.ค. 2562 ]1
7 ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 [ 10 ต.ค. 2562 ]0
8 ประชาสัมพันธ์ตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 [ 1 ต.ค. 2562 ]0
9 ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโนนไฮ หมู่ที่ 13 [ 1 ต.ค. 2562 ]0
10 ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการโครงการขุดลอกลำห้วยสองพี่น้อง บ้านโนนสง่า หมู่ที่ 12 [ 17 ก.ย. 2562 ]0
11 ประชาสัมพันธ์ตรวจรับพัสดุโครงการขุดลอกลำห้วยหวายสองพี่น้อง บ้านโนนสง่า หมู่ที่ 12 [ 16 ก.ย. 2562 ]1
12 ประชาสัมพันธ์ตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 [ 16 ก.ย. 2562 ]0
13 ประชาสัมพันธ์ตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 15 [ 6 ก.ย. 2562 ]4
14 ประชาสัมพันธ์ตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวจราจรparaแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านโนนจาน หมู่ที่ 5 [ 2 ก.ค. 2562 ]1
15 ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการโครงการก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวจราจรPARAแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านโนนจาน หมู่ที่ 5 [ 2 ก.ค. 2562 ]0
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18