องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ :www.tumbonlahan.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 271 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) [ 10 มี.ค. 2563 ]7
2 ดำเนินการจัดประชุมทำแผนโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 10 มี.ค. 2563 ]4
3 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านหนองสมบูรณ์ หมู่ที่ 10 (จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ 1/2563) [ 6 มี.ค. 2563 ]8
4 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโนนไฮ หมู่ที่ 13 (จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ 1/2563) [ 6 มี.ค. 2563 ]7
5 ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมอาชีพ [ 27 ก.พ. 2563 ]11
6 ประชาสัมพันธ์ตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 18(ตั้งใหม่62) [ 3 ธ.ค. 2562 ]39
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 [ 29 พ.ย. 2562 ]42
8 แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน [ 29 พ.ย. 2562 ]37
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้อยู่ในข่ายมาชำระค่าธรรมเนียมตลาด [ 29 พ.ย. 2562 ]29
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้อยู่ในข่ายต้องชำระภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 29 พ.ย. 2562 ]29
11 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้อยู่ในข่ายมาชำระค่าธรรมเนียมประกอบการค่าที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 29 พ.ย. 2562 ]28
12 ประกาศการกำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่ายให้รถยนต์แต่ละคัน ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 19 พ.ย. 2562 ]30
13 ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 18 [ 8 พ.ย. 2562 ]29
14 ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานโครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านกันกง หมู่ที่ 7 [ 8 พ.ย. 2562 ]28
15 ประกาศ ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2561 [ 7 พ.ย. 2562 ]25
16 ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 [ 30 ต.ค. 2562 ]26
17 ประกาศผู้ชนะการเสอนราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ต.ค. 2562 ]27
18 ประชาสัมพันธ์ตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 [ 21 ต.ค. 2562 ]30
19 ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 [ 10 ต.ค. 2562 ]27
20 ประชาสัมพันธ์ตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 [ 1 ต.ค. 2562 ]33
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14