องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ :www.tumbonlahan.go.th
 
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ข้อมูลทั้งหมด 19 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 บทความเรื่อง ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลเปิดได้มั้ย [ 8 ก.ค. 2564 ]12
2 บทความเรื่องใครพิจารณาเรื่องของผม [ 8 ก.ค. 2564 ]12
3 บทความเรื่อง อยากได้เอกสารในสำนวนคดี [ 8 ก.ค. 2564 ]13
4 บทความเรื่อง รายงานตรวจพิสูจน์ร่องรอยเฉี่ยวชน [ 8 ก.ค. 2564 ]12
5 บทความเรื่อง ก่อสร้างยังไม่เสร็จแต่จ่ายเงินแล้ว [ 8 ก.ค. 2564 ]12
6 แผนปฏิบัติการ ด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ประจำปี 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน [ 24 พ.ค. 2564 ]13
7 คู่มือ นิติกร อบต.ละหาน [ 3 พ.ค. 2564 ]12
8 ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลละหานว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการส่วนท้องถิ่น [ 16 ก.ค. 2563 ]12
9 ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลละหานว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการส่วนท้องถิ่น [ 16 ก.ค. 2563 ]13
10 การอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของสภาท้องถิ่นและระเบียบกฏหมายสำคัญที่เกี่ยวข้อง [ 16 ก.ค. 2563 ]12
11 ข้อมูลที่สาธารณะประโยชน์ในตำบลละหาน [ 16 ก.ค. 2563 ]12
12 พรบ.จัดตั้ง อบต.ละหาน [ 16 ก.ค. 2563 ]12
13 ข้อมูลขั้นตอนกระบวนการร้องทุกข์ [ 16 ก.ค. 2563 ]12
14 แผนปฏิบัติการ ด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ประจำปี 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน [ 13 ม.ค. 2563 ]12
15 ประกาศใช้ข้อบัญญัติ เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2561 [ 11 พ.ย. 2562 ]12
16 แผนพัฒนาสุขภาพ ปี 2562 [ 18 ก.พ. 2562 ]12
17 ฐานข้อมูลตลาดในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน [ 4 ก.พ. 2562 ]14
18 แผนปฏิบัติการการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ปี พ.ศ. 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน [ 14 ม.ค. 2562 ]13
19 ฐานข้อมูลน้ำเสีย องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน [ 18 ต.ค. 2561 ]14