องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.tumbonlahan.go.th

 
 
ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ITA
ข้อมูลทั้งหมด 1975 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
481 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัคซีนและอุปกรณ์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ [ 12 เม.ย. 2566 ]18
482 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ [ 11 เม.ย. 2566 ]19
483 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน (ข้าวกล่อง) สำหรับผู้สูงอายุที่เข้าร่วมกิจกรรม ตามโครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๖ [ 10 เม.ย. 2566 ]18
484 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติงานทำความสะอาดตลาดสด องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน [ 10 เม.ย. 2566 ]20
485 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 [ 7 เม.ย. 2566 ]17
486 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการกำจัดสิ่งปฏิกูล (ดูดส้วม) ห้องน้ำตลาดสด อบต.ละหาน [ 7 เม.ย. 2566 ]22
487 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเต็นท์ ตามโครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๖ [ 5 เม.ย. 2566 ]20
488 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตามโครงการรณรงค์และป้องกันแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคไข้เลือดออกและโรคระบาดอื่นๆ [ 5 เม.ย. 2566 ]20
489 ประกาศการเปิดเผยราคากลาง จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตามโครงการรณรงค์และป้องกันแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคไข้เลือดออกและโรคระบาดอื่นๆในตำบลละหาน [ 5 เม.ย. 2566 ]24
490 ประกาศการเปิดเผยราคากลาง จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติงานทำความสะอาดตลาดสดองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน [ 5 เม.ย. 2566 ]17
491 ประกาศเปิดเผยราคากลาง จัดจ้างเหมาตรวจเช็คสภาพรถยนต์นั่งส่วนบุคคล 7 คน(ตู้นั่งสี่ตอน) ทะเบียน นข 3486 ชัยภูมิ [ 5 เม.ย. 2566 ]17
492 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตรวจเช็คสภาพรถยนต์ส่วนบุคคลเกิน 7 คน (ตู้นั่งสี่ตอน) ทะเบียน นข 3486 ชัยภูมิ [ 5 เม.ย. 2566 ]23
493 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนยกระดับคันดินพร้อมลงลูกรังสายมิยาซาว่า หมู่ที่ 8 [ 4 เม.ย. 2566 ]25
494 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 [ 4 เม.ย. 2566 ]20
495 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำแข็ง ตามโครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณีสงกรานต์ประจำปี ๒๕๖๖ [ 4 เม.ย. 2566 ]24
496 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษาและเปลี่ยนอุปกรณ์ครุภัณฑ์ตู้ลำโพง จำนวน ๓ ชุด [ 4 เม.ย. 2566 ]21
497 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่าเครื่องเสียง ตามโครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๖ [ 4 เม.ย. 2566 ]18
498 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนคันเรียบแม่น้ำชี [ 3 เม.ย. 2566 ]27
499 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมวางท่อระบายน้ำสายทางเข้าบ่อขยะ [ 3 เม.ย. 2566 ]31
500 ประกาศการเปิดเผยราคากลาง จ้างเหมาบริการกำจัดสิ่งปฏิกูล (ดูดส้วม) ห้องน้ำตลาดสด อบต.ละหาน [ 3 เม.ย. 2566 ]19
501 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตกแต่งสถานที่ ตามโครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๖ [ 3 เม.ย. 2566 ]30
502 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับสรงน้ำและรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ตามโครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๖ [ 3 เม.ย. 2566 ]16
503 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนยกระดับคันดินบดอัดแน่นพร้อมลงลูกรัง สายหาดแตงโม [ 31 มี.ค. 2566 ]37
504 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนยกระดับคันดินพร้อมลงลูกรัง สายหนองมะเขือ [ 31 มี.ค. 2566 ]17
505 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ห้ามทิ้งขยะ [ 31 มี.ค. 2566 ]26
506 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาและเปลี่ยนอะไหล่รถบรรทุกส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน (รถพยาบาล) หมายเลขทะเบียน กจ 9256 ชัยภูมิ [ 31 มี.ค. 2566 ]28
507 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ [ 31 มี.ค. 2566 ]19
508 ประกาศการเปิดเผยราคากลาง จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านโคกแพงพวย [ 31 มี.ค. 2566 ]18
509 ประกาศการเปิดเผยราคากลาง จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านดอนละนาม [ 31 มี.ค. 2566 ]19
510 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล ตามโครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๖ [ 31 มี.ค. 2566 ]17
511 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่ม ตามโครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณีสงกรานต์ประจำปี ๒๕๖๖ [ 31 มี.ค. 2566 ]19
512 ประกาศผู้ชนะการเสอนราคา จัดซื้ออาหารว่าง ตามโครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณี ประจำปี ๒๕๖๖ [ 31 มี.ค. 2566 ]15
513 ประกาศการเปิดเผยราคากลาง จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ [ 30 มี.ค. 2566 ]26
514 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติงานคนงานทั่วไป (กองคลัง) [ 30 มี.ค. 2566 ]17
515 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติงานผู้ช่วยปฏิบัติงานด้านการเงิน [ 30 มี.ค. 2566 ]26
516 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ [ 30 มี.ค. 2566 ]18
517 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติงานสำรวจข้อมูลภาคสนามและปรับปรุงเก็บรวบรวมข้อมูล [ 30 มี.ค. 2566 ]15
518 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 มี.ค. 2566 ]20
519 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน ตามโครงการสนับสนุนการเลือกตั้งทั่วไป [ 28 มี.ค. 2566 ]23
520 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ อบต.ละหาน [ 28 มี.ค. 2566 ]22
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13หน้า 14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48|49|50