องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.tumbonlahan.go.th

 
 
ที่ทำการ อบต.

 

 
 
 
 
 
เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30
 
 

 
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน
 
 

 
 
ตั้งอยู่เลขที่ 246 หมู่1 ถนนสีคิ้ว ตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36130
 
 

 
 
โทรศัพท์  044-852648 / โทรสาร 044-852659
 
 
 
 
 

 
 
E-mail : saraban_06360609@dla.go.th
 
 

 
 
Web Site : tumbonlahan.go.th