องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.tumbonlahan.go.th

 
 
ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ITA
ข้อมูลทั้งหมด 1975 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สายหนองสมบูรณ์-หนองฉิม หมุ่ที่ 10 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ 1/2567 [ 18 มี.ค. 2567 ]5
42 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างวัด หมู่ที 14 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ 1/2567 [ 18 มี.ค. 2567 ]5
43 ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สายทางเข้าบ้านท่าศาลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 15 มี.ค. 2567 ]4
44 ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมเกรดปรับแต่ง บ้านโนนไฮ หมู่ที่13 (จ่ายขาด1/67) [ 13 มี.ค. 2567 ]5
45 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมเกรดปรับแต่ง บ้านโนนจาน หมู่ที่ 5 (จ่ายขาด1/67) [ 13 มี.ค. 2567 ]4
46 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมเกรดปรับแต่ง บ้านห้วยยาง หมู่ที่ 3 (จ่ายขาด1/67) [ 13 มี.ค. 2567 ]5
47 ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมเกรดปรับแต่ง บ้านหนองสมบูรณ์ หมู่ที่ 10 (จ่ายขาด1/67) [ 13 มี.ค. 2567 ]4
48 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 (งปม67) [ 11 มี.ค. 2567 ]4
49 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สายทางเข้าบ้านท่าศาลา (จ่ายขาด1/2567) [ 11 มี.ค. 2567 ]4
50 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมเกรดปรับแต่ง บ้านโคกแพงพวย หมู่ที่ 15 (จ่ายขาด1/2567) [ 8 มี.ค. 2567 ]4
51 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมเกรดปรับแต่ง บ้านโนนสง่า หมู่ที่ 12 (จ่ายขาด1/2567) [ 8 มี.ค. 2567 ]4
52 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมเกรดปรับแต่ง หมู่ที่ 9 บ้านลี่ (จ่ายขาด1/2567) [ 8 มี.ค. 2567 ]4
53 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมเกรดปรับแต่ง บ้านท่าศาลา หมู่ที่ 6 (จ่ายขาด1/2567) [ 8 มี.ค. 2567 ]4
54 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างเสริมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 16 (จ่ายขาด1/67) [ 7 มี.ค. 2567 ]7
55 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างวัด หมู่ที่ 14 (จ่ายขาด1/67) [ 7 มี.ค. 2567 ]5
56 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 (จ่ายขาด1/67) [ 7 มี.ค. 2567 ]4
57 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 (จ่ายขาด1/67) [ 7 มี.ค. 2567 ]4
58 ประกาศเปิดเผยราคากลางโฏครงการก่อสร้างถนนยกระดับคันดินบดอัดแน่นพร้อมลงดินลูกรังบดอัดแน่น สายหัวลาน หมู่ที่ 1 (จ่ายขาด1/67) [ 7 มี.ค. 2567 ]4
59 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมเกรดปรับแต่ง บ้านโคกแพงพวย หมู่ที่ 8 (จ่ายขาด1/2567) [ 7 มี.ค. 2567 ]4
60 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมเกรดปรับแต่ง บ้านกันกง หมู่ที่ 7 (จ่ายขาด1/2567) [ 7 มี.ค. 2567 ]4
61 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างเสริมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 (งปม.67) [ 6 มี.ค. 2567 ]4
62 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างห้องน้ำตลาดสด บ้านละหาน หมู่ที่ 1 (งปม.67) [ 6 มี.ค. 2567 ]5
63 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สายหนองสมบูร์-หนองฉิม หมู่ที่ 10 (จ่ายขาด1/67) [ 5 มี.ค. 2567 ]5
64 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมเกรดปรับแต่ง หมู่ที่ 4 บ้านหนองหญ้าข้าวนก (จ่ายขาด1-67) [ 4 มี.ค. 2567 ]4
65 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมเกรดปรับแต่ง บ้านดอนละนาม หมู่ที่ 11 (จ่ายขาด1-67) [ 4 มี.ค. 2567 ]4
66 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 (งปม67) [ 4 มี.ค. 2567 ]5
67 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนยกระดับคันดินพร้อมลงลงดินลูกรัง สายไปหนองหญ้าม้า หมู่ที่ 4 (งปม67 [ 4 มี.ค. 2567 ]4
68 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 (งบม.67) [ 4 มี.ค. 2567 ]4
69 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมเกรดปรับแต่ง หมู่ที่ 18 บ้านหนองหญ้าข้าวนก (จ่ายขาด1-67) [ 29 ก.พ. 2567 ]5
70 ประกาศ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 28 ก.พ. 2567 ]4
71 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 18 (งปม) [ 19 ก.พ. 2567 ]5
72 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 (สายอุโมงค์) (งปม) [ 19 ก.พ. 2567 ]5
73 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 (งปม) [ 13 ก.พ. 2567 ]6
74 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 18 ด้วยวิธีอิเล็กประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 12 ก.พ. 2567 ]9
75 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมไหล่ทางทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 (งปม.67) [ 12 ก.พ. 2567 ]5
76 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) [ 7 ก.พ. 2567 ]15
77 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 5 ก.พ. 2567 ]8
78 ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 18 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 29 ม.ค. 2567 ]6
79 ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 19 ม.ค. 2567 ]7
80 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างเสริมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 18 (งปม67) [ 17 ม.ค. 2567 ]6
 
|1หน้า 2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48|49|50