องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.tumbonlahan.go.th

 
 
ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ITA
ข้อมูลทั้งหมด 1965 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
801 ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานก่อสร้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน และเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 [ 21 พ.ย. 2565 ]23
802 ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน หลังที่ 2 [ 21 พ.ย. 2565 ]28
803 ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานก่อสร้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สายหนองหญ้าข้าวนก-ดอนละนาม หมู่ที่ 4 [ 21 พ.ย. 2565 ]35
804 ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ [ 21 พ.ย. 2565 ]32
805 ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง จัดจ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาและเปลี่ยนรถบรรทุกส่วนบุคคล (บรรทุกเฉพาะกิจ)(ขยะแห้ง) หมายเลขทะเบียน 82-7972 ชัยภูมิ [ 18 พ.ย. 2565 ]28
806 ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลและจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการลงแขกเกี่ยวข้าวอนุรักษ์วิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน [ 18 พ.ย. 2565 ]29
807 ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓ รายการ [ 18 พ.ย. 2565 ]29
808 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาและเปลี่ยนอะไหล่รถบรรทุกส่วนบุคคล (บรรทุกเฉพาะกิจ)(ขยะแห้ง) ทะเบียน 81-8117 ชัยภูมิ [ 17 พ.ย. 2565 ]27
809 ประกาศ ประชาสัมพันธ์ กำหนดวัน ตรวจรับงานจ้าง โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน และเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 (จ่ายขาด 3/2565) [ 17 พ.ย. 2565 ]30
810 ประกาศ ประชาสัมพันธ์ กำหนดวัน ตรวจรับงานจ้าง โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 (จ่ายขาด 3/2565) [ 17 พ.ย. 2565 ]35
811 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาและเปลี่ยนอะไหล่รถบรรทุกส่วนบุคคล (บรรทุกเฉพาะกิจ) (ขยะแห้ง) ทะเบียน 81-8117 ชัยภูมิ [ 17 พ.ย. 2565 ]24
812 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 พ.ย. 2565 ]29
813 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 พ.ย. 2565 ]33
814 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 พ.ย. 2565 ]32
815 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ [ 17 พ.ย. 2565 ]26
816 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ [ 17 พ.ย. 2565 ]36
817 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ [ 17 พ.ย. 2565 ]31
818 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อชุดอาหารว่างพร้อมน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 พ.ย. 2565 ]27
819 ประกาศ ประชาสัมพันธ์ กำหนดวัน ตรวจรับงานจ้าง โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สายหนองหญ้าข้าวนก-ดอนละนาม หมู่ที่ 4 (จ่ายขาด 3/2565) [ 16 พ.ย. 2565 ]31
820 ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์กล้องถ่ายรูปดิจิตอล จำนวน 1 รายการ [ 16 พ.ย. 2565 ]32
821 ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ [ 16 พ.ย. 2565 ]28
822 ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ [ 16 พ.ย. 2565 ]28
823 ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง จัดซื้อชุดอาหารว่างพร้อมน้ำดื่ม ประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่1 [ 14 พ.ย. 2565 ]27
824 ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ [ 11 พ.ย. 2565 ]25
825 ประกาศ ประชาสัมพันธ์ กำหนดวัน ตรวจรับงานจ้าง โครงการจ้างเหมาปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ละหาน หลังที่ 2 (จ่ายขาด 3/2565) [ 11 พ.ย. 2565 ]30
826 ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานก่อสร้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 [ 11 พ.ย. 2565 ]25
827 ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง จัดจ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาและเปลี่ยนรถบรรทุกส่วนบุคคล (บรรทุกเฉพาะกิจ)(ขยะแห้ง) หมายเลขทะเบียน 81-8117 ชัยภูมิ [ 10 พ.ย. 2565 ]25
828 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก พนักงานขับรถกู้ชีพกู้ภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 พ.ย. 2565 ]28
829 ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง จัดจ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาและเปลี่ยนรถรรทุกส่วนบุคคล (บรรทุกเฉพาะกิจ)(ขยะแห้ง) หมายเลขทะเบียน 81-8117 ชัยภูมิ [ 10 พ.ย. 2565 ]26
830 ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กล่องพลาสติก) จำนวน 1 รายการ [ 10 พ.ย. 2565 ]27
831 ประกาศ ประชาสัมพันธ์ กำหนดวัน ตรวจรับงานจ้าง โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 (จ่ายขาด 3/2565) [ 10 พ.ย. 2565 ]23
832 ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ [ 10 พ.ย. 2565 ]29
833 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ขั้วแบต+แบตเตอรี่) รถแทร็กเตอร์ ทะเบียน ตง 3103 ชัยภูมิ [ 9 พ.ย. 2565 ]32
834 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (ตรายาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 พ.ย. 2565 ]25
835 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานขับรถยนต์ส่วนกลาง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 พ.ย. 2565 ]38
836 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 พ.ย. 2565 ]38
837 ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งรถแทร็กเตอร์ ทะเบียน ตง 3103 ชัยภูมิ [ 3 พ.ย. 2565 ]37
838 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ [ 3 พ.ย. 2565 ]36
839 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับจัดเตรียมสถานที่โครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีลอยกระทง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 พ.ย. 2565 ]38
840 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับจัดเตรียมสถานที่ ตามโครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565 [ 2 พ.ย. 2565 ]36
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21หน้า 22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48|49|50