องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.tumbonlahan.go.th

 
 
ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ITA
ข้อมูลทั้งหมด 1965 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
921 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ตำแหน่ง คนงานประจำรถขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ก.ย. 2565 ]31
922 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ตำแหน่ง คนงานประจำรถขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ก.ย. 2565 ]31
923 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ตำแหน่ง คนงานประจำรถขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ก.ย. 2565 ]34
924 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ตำแหน่ง คนงานขับรถขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ก.ย. 2565 ]32
925 ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางจัดซื้อวัสดุ เพื่อป้องกันน้ำท่วมและการกัดเซาะภายในพื้นที่ตำบลละหาน [ 27 ก.ย. 2565 ]38
926 ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 5 รายการ [ 27 ก.ย. 2565 ]27
927 ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 5 รายการ [ 27 ก.ย. 2565 ]32
928 ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย [ 26 ก.ย. 2565 ]63
929 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นตามโครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชกีดขวางทางน้ำ [ 23 ก.ย. 2565 ]34
930 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื่อเพลิงและหล่อลื่น (น้ำมันเครื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.ย. 2565 ]48
931 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นตามโครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชกีดขวางทางน้ำ [ 22 ก.ย. 2565 ]34
932 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเครื่องจักรขุดลอกวัชพืชดินโคลนและสิ่งกีดขวางทางน้ำ หมู่ที่ 6 บ้านท่าศาลา จำนวน 5 จุด [ 22 ก.ย. 2565 ]36
933 ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง จัดซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับเด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน ปิดภาคเรียนที่ 1/2565 (ตั้งแต่วันที่1-31 ตุลาคม 2565) [ 21 ก.ย. 2565 ]44
934 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลเตือนห้ามลงเล่นน้ำและป้ายเตือนน้ำท่วม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ย. 2565 ]44
935 ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง จัดซื้อวัสดุเชื่อเพลิงและหล่อลื่น (น้ำมันเครื่อง) [ 20 ก.ย. 2565 ]51
936 ประกาศ ประชาสัมพันธ์ กำหนดวัน ตรวจรับงานจ้าง โครงการจ้างเหมาก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 16 (จ่ายขาด 3/2565) [ 20 ก.ย. 2565 ]46
937 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านดอนละนาม พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ย. 2565 ]42
938 ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง จ้างเหมาเช่าพื้นที่บริการอินเตอร์เน็ต อบต.ละหาน [ 20 ก.ย. 2565 ]39
939 ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง เช่า Solution ระบบกล้องวงจรปิดพร้อมวงจรสื่อสัญญาณอินเตอร์เน็ตแบบเช่ารายเดือน [ 20 ก.ย. 2565 ]35
940 ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง เช่าระบบตู้สาขาโทรศัพท์ภายในอัตโนมัติและอุปกรณ์ พร้อมติดตั้งภายในสำนักงาน อบต.ละหาน [ 20 ก.ย. 2565 ]38
941 ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง เช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต [ 20 ก.ย. 2565 ]36
942 ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง จัดจ้างทำป้ายไวนิลเตือนห้ามลงเล่นน้ำ และป้ายเตือนน้ำท่วม [ 15 ก.ย. 2565 ]57
943 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.ย. 2565 ]56
944 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน(กระจก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.ย. 2565 ]51
945 ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านดอนละนาม [ 12 ก.ย. 2565 ]59
946 ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง จ้างเหมาบริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (กองคลัง) ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 12 ก.ย. 2565 ]41
947 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตามโครงการรณรงค์คัดแยกขยะที่ต้นทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ก.ย. 2565 ]43
948 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล ตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ของคนในชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ก.ย. 2565 ]44
949 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ของคนในชาติ [ 12 ก.ย. 2565 ]47
950 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดหาอาหารกลางวัน อาหารว่างพร้อมน้ำดื่ม ตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ของคนในชาติ [ 12 ก.ย. 2565 ]42
951 ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง จ้างเหมาบริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (สำนักปลัด) ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 12 ก.ย. 2565 ]42
952 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ถังน้ำ แบบไฟเบอร์กลาส [ 12 ก.ย. 2565 ]50
953 ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กระจก) [ 12 ก.ย. 2565 ]37
954 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นภาครัฐ [ 8 ก.ย. 2565 ]50
955 ประกาศผู้ชนะกรเสนอราคา จ้างเหมาจัดหาอาหารกลางวัน อาหารว่างพร้อมน้ำดื่ม ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นภาครัฐ [ 8 ก.ย. 2565 ]51
956 ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ถังน้ำแบบไฟเบอร์กลาส [ 8 ก.ย. 2565 ]49
957 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นภาครัฐ [ 8 ก.ย. 2565 ]53
958 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ชุดไมค์ประชุมดิจิตอล พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ก.ย. 2565 ]66
959 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์ชุดไมค์ประชุมแบบไร้สาย พร้อมติดตั้ง [ 8 ก.ย. 2565 ]58
960 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น(น้ำมันไฮดรอลิค)รถบรรทุกส่วนบุคคล (บรรทุกเฉพาะกิจ)(ขยะแห้ง)ทะเบียน 81-8117 ชัยภูมิ [ 7 ก.ย. 2565 ]51
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24หน้า 25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48|49|50