องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.tumbonlahan.go.th

 
 
ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ITA
ข้อมูลทั้งหมด 1980 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารตลาดสดบ้านละหาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งปม. [ 25 มิ.ย. 2567 ]0
2 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารตลาดสดบ้านละหาน (งปม 67) [ 20 มิ.ย. 2567 ]2
3 ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ 1/2567) [ 11 มิ.ย. 2567 ]3
4 ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 11 มิ.ย. 2567 ]3
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อส้รางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ. 107-05 สายทางบ้านโคกแพงพวย - โคกขี้เหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านโคกแพงพวย (ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding) [ 23 พ.ค. 2567 ]3
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนจาน ด้วยวิธีอิเล็กประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ 1/2567) [ 16 พ.ค. 2567 ]4
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนยกระดับคันดินบดอัดแน่นพร้อมลงดินลูกรังเกรดปรับแต่ง สายป่ายาง - โนนจาน หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (จ่ายขาด1/2567) [ 14 พ.ค. 2567 ]3
8 ประกาศเปลี่ยนแปลงประกาศการกำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่ายให้รถยนต์แต่ละคันประจำปี พ.ศ.2567 [ 3 พ.ค. 2567 ]4
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางเข้าบ้านท่าศาลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (จ่ายขาด 1/2567) [ 29 เม.ย. 2567 ]7
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนยกระดับคันดินบดอัดแน่นพร้อมลงดินลูกรัง เกรดปรับแต่ง สายป่ายาง - หนองหญ้าข้าวนก หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (จ่ายขาด 1/2567) [ 29 เม.ย. 2567 ]5
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน สายหนองสมบูรณฺ์-หนองฉิม หมู่ที่ 10 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (จ่ายขาด 1/2567) [ 23 เม.ย. 2567 ]4
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (จ่ายขาด 1/2567) [ 22 เม.ย. 2567 ]6
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (จ่ายขาด 1/2567) [ 22 เม.ย. 2567 ]5
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนยกระดับคันดินบดอัดแน่นพร้อมลงดินลูกรังเกรดปรับแต่ง สายหัวลาน หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ 1/2567 [ 19 เม.ย. 2567 ]8
15 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนจาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ 1/2567 [ 11 เม.ย. 2567 ]8
16 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนจาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ 1/2567 [ 11 เม.ย. 2567 ]6
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างวัด หมู่ที่ 14 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่1/2567 [ 11 เม.ย. 2567 ]5
18 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนยกระดับคันดินบดอัดแน่นพร้อมลงดินลูกรังเกรดปรับแต่ง สายหลังหมวดการทางละหาน หมู่ที่ 9 (จ่ายขาด1/2567) [ 9 เม.ย. 2567 ]6
19 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัาทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ. 107-05 สายทาง บ้านโคกแพงพวย - โคกขี้เหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านโคกแพงพวย ตำบลละหาน กว้าง 5 เมตร ยาว 3,000 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 15,000 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เ [ 9 เม.ย. 2567 ]4
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 16 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ 1/2567) [ 5 เม.ย. 2567 ]6
21 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือกฯ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - เดือนมีนาคม 2567) [ 3 เม.ย. 2567 ]7
22 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนจาน หมู่ที่ 12 (จ่ายขาด1/2567) [ 2 เม.ย. 2567 ]6
23 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่1(งปม.) [ 29 มี.ค. 2567 ]6
24 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมเกรดปรับแต่งบ้านโนนสง่า หมู่ที่ 12 (จ่ายขาด1/2567) [ 29 มี.ค. 2567 ]8
25 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมเกรดปรับแต่งบ้านโนนจาน หมู่ที่ 14 (จ่ายขาด1/2567) [ 29 มี.ค. 2567 ]7
26 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนยกระดับคันดินบดอัดแน่นพร้อมลงดินลูกรังบดอัดแน่น สายนาพ่อใย หมู่ที่ 5 (จ่ายขาด1/2567) [ 28 มี.ค. 2567 ]9
27 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนยกระดับคันดินบดอัดแน่นพร้อมลงดินลูกรังเกรดปรับแต่ง สายหลังหมวดการทางละหาน หมู่ที่9 (จ่ายขาด1/2567) [ 28 มี.ค. 2567 ]7
28 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1(จ่ายขาด1/2567) [ 26 มี.ค. 2567 ]8
29 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักและเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก (ต่อโครงการเดิม) หมู่ที่ 1 (จ่ายขาด1/2567) [ 26 มี.ค. 2567 ]8
30 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนจาน หมู่ที่ 12 (จ่ายขาด1/2567) [ 26 มี.ค. 2567 ]7
31 ประกาศเปิดเผยราคากลางจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัาทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ. 107-05 สายทาง บ้านโคกแพงพวย - โคกขี้เหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านโคกแพงพวย(เงินอุดหนุน) [ 26 มี.ค. 2567 ]0
32 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างห้องน้ำบริการประชาชนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนจาน(จ่ายขาด1/2567) [ 22 มี.ค. 2567 ]9
33 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างเสาธงชาติศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนจาน(จ่ายขาด1/2567) [ 22 มี.ค. 2567 ]8
34 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการกำจัดวัชพืชขวางทางน้ำและดินเลน หมู่ที่ 12 (จ่ายขาด1/2567) [ 22 มี.ค. 2567 ]5
35 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมเกรดปรับแต่ง บ้านละหาน หมู่ที่ 1,2 และ17 (จ่ายขาด1/2567) [ 22 มี.ค. 2567 ]7
36 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมุ่ที่ 16 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ 1/2567 [ 22 มี.ค. 2567 ]7
37 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนยกระดับคันดินบดอัดแน่นพร้อมลงดินลูกรัง เกรดปรับแต่ง สายป่ายาง - โนนจาน หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ 1/2567 [ 22 มี.ค. 2567 ]7
38 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนยกระดับคันดินบดอัดแน่นพร้อมลงดินลูกรัง เกรดปรับแต่ง สายป่ายาง - หนองหญ้าข้าวนก หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ 1/2567 [ 22 มี.ค. 2567 ]8
39 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมุ่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ 1/2567 [ 20 มี.ค. 2567 ]8
40 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมุ่ที่ 12 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ 1/2567 [ 20 มี.ค. 2567 ]7
41 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก(สายข้างวัด)หมู่ที่1 บ้านละหาน (จ่ายขาด1/67) [ 20 มี.ค. 2567 ]6
42 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่8 บ้านโคกแพงพวย (จ่ายขาด1/67) [ 20 มี.ค. 2567 ]5
43 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 11 (จ่ายขาด1/67) [ 20 มี.ค. 2567 ]8
44 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนยกระดับคันดินบดอัดแน่นพร้อมลงดินลูกรัง เกรดปรับแต่งสายป่ายาง-หนองหญ้าข้าวนก หมู่ที่ 4 e-bidding (จ่ายขาด1/67) [ 20 มี.ค. 2567 ]9
45 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนยกระดับคันดินบดอัดแน่นพร้อมลงดินลูกรัง เกรดปรับแต่งสายป่ายาง-โนนจาน หมู่ที่ 5 e-bidding (จ่ายขาด1/67) [ 20 มี.ค. 2567 ]7
46 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สายหนองสมบูรณ์-หนองฉิม หมุ่ที่ 10 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ 1/2567 [ 18 มี.ค. 2567 ]7
47 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างวัด หมู่ที 14 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ 1/2567 [ 18 มี.ค. 2567 ]7
48 ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สายทางเข้าบ้านท่าศาลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 15 มี.ค. 2567 ]5
49 ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมเกรดปรับแต่ง บ้านโนนไฮ หมู่ที่13 (จ่ายขาด1/67) [ 13 มี.ค. 2567 ]7
50 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมเกรดปรับแต่ง บ้านโนนจาน หมู่ที่ 5 (จ่ายขาด1/67) [ 13 มี.ค. 2567 ]7
51 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมเกรดปรับแต่ง บ้านห้วยยาง หมู่ที่ 3 (จ่ายขาด1/67) [ 13 มี.ค. 2567 ]6
52 ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมเกรดปรับแต่ง บ้านหนองสมบูรณ์ หมู่ที่ 10 (จ่ายขาด1/67) [ 13 มี.ค. 2567 ]5
53 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 (งปม67) [ 11 มี.ค. 2567 ]5
54 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สายทางเข้าบ้านท่าศาลา (จ่ายขาด1/2567) [ 11 มี.ค. 2567 ]6
55 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมเกรดปรับแต่ง บ้านโคกแพงพวย หมู่ที่ 15 (จ่ายขาด1/2567) [ 8 มี.ค. 2567 ]5
56 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมเกรดปรับแต่ง บ้านโนนสง่า หมู่ที่ 12 (จ่ายขาด1/2567) [ 8 มี.ค. 2567 ]5
57 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมเกรดปรับแต่ง หมู่ที่ 9 บ้านลี่ (จ่ายขาด1/2567) [ 8 มี.ค. 2567 ]5
58 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมเกรดปรับแต่ง บ้านท่าศาลา หมู่ที่ 6 (จ่ายขาด1/2567) [ 8 มี.ค. 2567 ]5
59 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างเสริมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 16 (จ่ายขาด1/67) [ 7 มี.ค. 2567 ]8
60 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างวัด หมู่ที่ 14 (จ่ายขาด1/67) [ 7 มี.ค. 2567 ]7
61 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 (จ่ายขาด1/67) [ 7 มี.ค. 2567 ]5
62 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 (จ่ายขาด1/67) [ 7 มี.ค. 2567 ]6
63 ประกาศเปิดเผยราคากลางโฏครงการก่อสร้างถนนยกระดับคันดินบดอัดแน่นพร้อมลงดินลูกรังบดอัดแน่น สายหัวลาน หมู่ที่ 1 (จ่ายขาด1/67) [ 7 มี.ค. 2567 ]6
64 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมเกรดปรับแต่ง บ้านโคกแพงพวย หมู่ที่ 8 (จ่ายขาด1/2567) [ 7 มี.ค. 2567 ]6
65 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมเกรดปรับแต่ง บ้านกันกง หมู่ที่ 7 (จ่ายขาด1/2567) [ 7 มี.ค. 2567 ]5
66 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างเสริมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 (งปม.67) [ 6 มี.ค. 2567 ]5
67 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างห้องน้ำตลาดสด บ้านละหาน หมู่ที่ 1 (งปม.67) [ 6 มี.ค. 2567 ]6
68 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สายหนองสมบูร์-หนองฉิม หมู่ที่ 10 (จ่ายขาด1/67) [ 5 มี.ค. 2567 ]6
69 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมเกรดปรับแต่ง หมู่ที่ 4 บ้านหนองหญ้าข้าวนก (จ่ายขาด1-67) [ 4 มี.ค. 2567 ]5
70 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมเกรดปรับแต่ง บ้านดอนละนาม หมู่ที่ 11 (จ่ายขาด1-67) [ 4 มี.ค. 2567 ]5
71 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 (งปม67) [ 4 มี.ค. 2567 ]6
72 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนยกระดับคันดินพร้อมลงลงดินลูกรัง สายไปหนองหญ้าม้า หมู่ที่ 4 (งปม67 [ 4 มี.ค. 2567 ]5
73 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 (งบม.67) [ 4 มี.ค. 2567 ]5
74 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมเกรดปรับแต่ง หมู่ที่ 18 บ้านหนองหญ้าข้าวนก (จ่ายขาด1-67) [ 29 ก.พ. 2567 ]7
75 ประกาศ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 28 ก.พ. 2567 ]5
76 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 18 (งปม) [ 19 ก.พ. 2567 ]6
77 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 (สายอุโมงค์) (งปม) [ 19 ก.พ. 2567 ]6
78 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 (งปม) [ 13 ก.พ. 2567 ]8
79 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 18 ด้วยวิธีอิเล็กประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 12 ก.พ. 2567 ]10
80 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมไหล่ทางทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 (งปม.67) [ 12 ก.พ. 2567 ]7
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25