องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.tumbonlahan.go.th

 
 
ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ITA
ข้อมูลทั้งหมด 1975 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
761 ประกาศผู้ชนะหารเสนอราคา จัดซื้ออาหารว่างพร้อมน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ธ.ค. 2565 ]29
762 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตรวจเช็คสภาพรถบรรทุกส่วนบุคคล (รถดับเพลิง) ทะเบียน บม 289 ชัยภูมิ [ 14 ธ.ค. 2565 ]28
763 ประกาศ เรื่องประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานก่อสร้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 [ 14 ธ.ค. 2565 ]29
764 ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง จัดซื้อชุดอาหารว่างพร้อมน้ำดื่ม [ 14 ธ.ค. 2565 ]33
765 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำดื่มและน้ำแข็งตามโครงการ "หน้าบ้าน น่ามอง" ปรับปรุงภูมิทัศน์ และสิ่งแวดล้อมเพื่อป้องกันการเกิดโรคในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 13 ธ.ค. 2565 ]28
766 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาและเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน ๗ คน (รถพยาบาล EMS) ทะเบียน กจ 9256 ชัยภูมิ [ 13 ธ.ค. 2565 ]26
767 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เก้าอี้สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ธ.ค. 2565 ]23
768 ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (เก้าอี้สำนักงาน) จำนวน 100 ตัว [ 9 ธ.ค. 2565 ]37
769 ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ชุดรับแขก จำนวน 1 ชุด [ 9 ธ.ค. 2565 ]29
770 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก พนักงานขับรถกู้ชีพกู้ภัย [ 8 ธ.ค. 2565 ]33
771 ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง จัดจ้างเหมาซ่อมบำรุงและเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน (รถพยาบาล EMS) ทะเบียน กจ 9256 ชัยภูมิ [ 8 ธ.ค. 2565 ]30
772 ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) [ 8 ธ.ค. 2565 ]31
773 ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สำหรับงานประมวลผล [ 8 ธ.ค. 2565 ]31
774 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาและเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล กระบะบรรทุก (มีเครื่องทุ่นแรง) ทะเบียน 82-8071 ชัยภูมิ [ 7 ธ.ค. 2565 ]31
775 ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานก่อสร้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 [ 6 ธ.ค. 2565 ]29
776 ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง จัดจ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาและเปลี่ยนรถยนต์ ทะเบียน 532 ชัยภูมิ [ 6 ธ.ค. 2565 ]31
777 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งพนักงานประจำรถดับเพลิง ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 6 ธ.ค. 2565 ]32
778 ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์ปั๊มน้ำ แบบอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง [ 6 ธ.ค. 2565 ]31
779 ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์ตู้เย็น [ 6 ธ.ค. 2565 ]29
780 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก [ 2 ธ.ค. 2565 ]28
781 ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์ กำหนดวัน ตรวจรับงานจ้าง โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 (จ่ายขาด 3/2565) [ 2 ธ.ค. 2565 ]33
782 ประกาศเปิดเผยราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ [ 2 ธ.ค. 2565 ]28
783 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก(สายข้างวัด) หมู่ที่ 1 [ 1 ธ.ค. 2565 ]36
784 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 31 รายการ [ 1 ธ.ค. 2565 ]29
785 ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์ กำหนดวัน ตรวจรับงานจ้าง โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 (จ่ายขาด3/65) [ 30 พ.ย. 2565 ]41
786 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นรถบรรทุกส่วนบุคคล (บรรทุกเฉพาะกิจ)(ขยะแห้ง) ทะเบียน 81-8117 ชัยภูมิ [ 30 พ.ย. 2565 ]35
787 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อใบมีดตัดหญ้า จำนวน 1 รายการ [ 30 พ.ย. 2565 ]46
788 ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 31 รายการ [ 30 พ.ย. 2565 ]33
789 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคารสำนักงาน ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน [ 28 พ.ย. 2565 ]36
790 ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานก่อสร้าง โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๗ [ 28 พ.ย. 2565 ]36
791 ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานก่อสร้าง โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สายห้วยกาหลง หมู่ที่ ๓ [ 28 พ.ย. 2565 ]35
792 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน ช่วงเปิดภาคเรียนที่ 2/2565 ตั้งแต่วันที่ 1-31 ธันวาคม 2565 [ 28 พ.ย. 2565 ]37
793 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาและเปลี่ยนอุปกรณ์ครุภัณฑ์ตู้ลำโพง [ 28 พ.ย. 2565 ]29
794 ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคารสำนักงาน ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน [ 28 พ.ย. 2565 ]30
795 ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นรถบรรทุกส่วนบุคคล (บรรทุกเฉพาะกิจ)(ขยะแห้ง) ทะเบียน 81-8117 ชัยภูมิ [ 25 พ.ย. 2565 ]30
796 ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาและเปลี่ยนอุปกรณ์ครุภัณฑ์ตู้ลำโพงของ อบต.ละหาน [ 25 พ.ย. 2565 ]34
797 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตรวจเช็คและล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ละหาน [ 25 พ.ย. 2565 ]31
798 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่องจ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง) [ 25 พ.ย. 2565 ]28
799 ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง จัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน เปิดภาคเรียนที่ 2/2565 (ตั้งแต่วันที่ 1-31 ธันวาคม 2565) [ 24 พ.ย. 2565 ]33
800 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารว่างพร้อมน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 พ.ย. 2565 ]30
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20หน้า 21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48|49|50