องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.tumbonlahan.go.th

 
 
ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ITA
ข้อมูลทั้งหมด 1975 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
881 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (น้ำดื่ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ต.ค. 2565 ]42
882 ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ [ 18 ต.ค. 2565 ]32
883 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กและทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 (จ่ายขาด3/65) [ 17 ต.ค. 2565 ]41
884 ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (น้ำดื่ม) [ 17 ต.ค. 2565 ]45
885 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 (จ่ายขาด3/65) [ 12 ต.ค. 2565 ]40
886 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อพวงมาลาดอกไม้สด [ 12 ต.ค. 2565 ]41
887 ประกาศ ประชาสัมพันธ์ กำหนดวัน ตรวจรับงานจ้าง โครงการจ้างเหมาก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กและทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 (จ่ายขาด 3/2565) [ 10 ต.ค. 2565 ]43
888 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 15 (จ่ายขาด3/65) [ 5 ต.ค. 2565 ]41
889 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 8 (จ่ายขาด3/65) [ 5 ต.ค. 2565 ]45
890 ประกาศ ประชาสัมพันธ์ กำหนดวัน ตรวจรับงานจ้าง โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน พร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก หมู่ที่ 13 (จ่ายขาด 3/2565) [ 4 ต.ค. 2565 ]42
891 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) สำรับเด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน ช่วงปิดภาคเรียนที่ 1/2565 ตั้งแต่ 1-31 ตุลาคม 2565 [ 3 ต.ค. 2565 ]40
892 ประกาศการกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองเชื้อเพลิงของราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 3 ต.ค. 2565 ]43
893 ประกาศการกำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่ายให้รถยนต์แต่ละคัน ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 3 ต.ค. 2565 ]48
894 แผนการซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 3 ต.ค. 2565 ]3
895 ประกาศ ประชาสัมพันธ์ กำหนดวัน ตรวจรับงานจ้าง โครงการจ้างเหมาก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 (จ่ายขาด3/2565) [ 30 ก.ย. 2565 ]45
896 ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง จัดซื้อถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย [ 30 ก.ย. 2565 ]39
897 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2565 ]28
898 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่าพื้นที่บริการอินเตอร์เน็ต อบต.ละหาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 29 ก.ย. 2565 ]42
899 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าSolution ระบบกล้องวงจรปิดพร้อมวงจรสื่อสัญญาณอินเตอร์เน็ตแบบเช่ารายเดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ก.ย. 2565 ]49
900 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ก.ย. 2565 ]39
901 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ก.ย. 2565 ]49
902 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ก.ย. 2565 ]54
903 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ก.ย. 2565 ]26
904 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กองช่าง) องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ก.ย. 2565 ]31
905 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (สำนักปลัด) องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ก.ย. 2565 ]38
906 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กองส่งเสริมการเกษตร) องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน [ 29 ก.ย. 2565 ]30
907 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน [ 29 ก.ย. 2565 ]29
908 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น อบต.ละหาน [ 28 ก.ย. 2565 ]39
909 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย [ 28 ก.ย. 2565 ]34
910 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน [ 28 ก.ย. 2565 ]39
911 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 5 รายการ [ 28 ก.ย. 2565 ]37
912 ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ [ 28 ก.ย. 2565 ]44
913 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการภายนอก คนงาน สูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านลี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ก.ย. 2565 ]36
914 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติงานสถิติข้อมูลและบันทึกข้อมูล (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ก.ย. 2565 ]27
915 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติงานผู้ช่วยผู้ดูแลเด็กปฏิบัติงานที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกันกง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ก.ย. 2565 ]31
916 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติงานผู้ช่วยผู้ดูแลเด็กปฏิบัติงานที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกแพงพวย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ก.ย. 2565 ]28
917 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งคนสวน ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ก.ย. 2565 ]37
918 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (รถยนต์ส่วนกลาง) ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ก.ย. 2565 ]34
919 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งแม่บ้าน ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ก.ย. 2565 ]31
920 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก พนักงานประจำรถกู้ชีพกู้ภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ก.ย. 2565 ]33
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23หน้า 24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48|49|50