องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.tumbonlahan.go.th

 
 
ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ITA
ข้อมูลทั้งหมด 1965 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
721 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 [ 28 ธ.ค. 2565 ]32
722 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 5 บ้านโนนจาน จำนวน 11 สาย [ 27 ธ.ค. 2565 ]21
723 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 7 บ้านกันกง จำนวน 16 สาย [ 27 ธ.ค. 2565 ]23
724 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 14 บ้านโนนจาน จำนวน 9 สาย [ 27 ธ.ค. 2565 ]30
725 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 13 บ้านโนนไฮ จำนวน 9 สาย [ 27 ธ.ค. 2565 ]23
726 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเครื่องเล่นเด็ก ตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 [ 27 ธ.ค. 2565 ]21
727 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 18 บ้านหนองหญ้าข้าวนก จำนวน 11 สาย [ 26 ธ.ค. 2565 ]20
728 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 6 บ้านท่าศาลา จำนวน 5 สาย [ 26 ธ.ค. 2565 ]27
729 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของรางวัลสำหรับเด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 [ 26 ธ.ค. 2565 ]25
730 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (ปลั๊กไฟ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ธ.ค. 2565 ]58
731 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับจัดเตรียมสถานที่ ตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 [ 26 ธ.ค. 2565 ]25
732 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน [ 23 ธ.ค. 2565 ]23
733 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กองช่าง) องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน [ 23 ธ.ค. 2565 ]28
734 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กองคลัง) องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ธ.ค. 2565 ]31
735 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (สำนักปลัด) องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน [ 23 ธ.ค. 2565 ]23
736 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่มตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๖ [ 22 ธ.ค. 2565 ]31
737 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 4 บ้านหนองหญ้าข้าวนก จำนวน 7 สาย [ 22 ธ.ค. 2565 ]29
738 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 10 บ้านหนองสมบูรณ์ จำนวน 3 สาย [ 22 ธ.ค. 2565 ]24
739 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 3 บ้านห้วยยาง จำนวน 9 สาย [ 22 ธ.ค. 2565 ]23
740 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๖ [ 22 ธ.ค. 2565 ]29
741 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 11 บ้านดอนละนาม จำนวน 3 สาย [ 21 ธ.ค. 2565 ]26
742 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สำหรับงานประมวลผล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ธ.ค. 2565 ]27
743 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) [ 21 ธ.ค. 2565 ]24
744 ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง จัดซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับเด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน เปิดภาคเรียนที่ 2/2565 (ตั้งแต่วันที่ 1-31 มกราคม 2566) [ 21 ธ.ค. 2565 ]21
745 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ตู้เย็น [ 20 ธ.ค. 2565 ]24
746 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายข้างวัด) หมู่ที่ ๑ [ 20 ธ.ค. 2565 ]23
747 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 1,2,17 บ้านละหาน จำนวน 6 สาย [ 19 ธ.ค. 2565 ]34
748 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาและเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน (รถพยาบาล EMS) ทะเบียน กจ 9256 ชัยภูมิ [ 19 ธ.ค. 2565 ]23
749 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (เก้าอี้พลาสติก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ธ.ค. 2565 ]19
750 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานชุดรับแขก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ธ.ค. 2565 ]23
751 ประกาศผู้ชนะหารเสนอราคา จัดซื้ออาหารว่างพร้อมน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ธ.ค. 2565 ]26
752 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตรวจเช็คสภาพรถบรรทุกส่วนบุคคล (รถดับเพลิง) ทะเบียน บม 289 ชัยภูมิ [ 14 ธ.ค. 2565 ]25
753 ประกาศ เรื่องประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานก่อสร้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 [ 14 ธ.ค. 2565 ]26
754 ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง จัดซื้อชุดอาหารว่างพร้อมน้ำดื่ม [ 14 ธ.ค. 2565 ]29
755 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำดื่มและน้ำแข็งตามโครงการ "หน้าบ้าน น่ามอง" ปรับปรุงภูมิทัศน์ และสิ่งแวดล้อมเพื่อป้องกันการเกิดโรคในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 13 ธ.ค. 2565 ]25
756 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาและเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน ๗ คน (รถพยาบาล EMS) ทะเบียน กจ 9256 ชัยภูมิ [ 13 ธ.ค. 2565 ]23
757 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เก้าอี้สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ธ.ค. 2565 ]20
758 ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (เก้าอี้สำนักงาน) จำนวน 100 ตัว [ 9 ธ.ค. 2565 ]34
759 ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ชุดรับแขก จำนวน 1 ชุด [ 9 ธ.ค. 2565 ]26
760 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก พนักงานขับรถกู้ชีพกู้ภัย [ 8 ธ.ค. 2565 ]30
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19หน้า 20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48|49|50