องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.tumbonlahan.go.th

 
 
ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ITA
ข้อมูลทั้งหมด 1975 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
521 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่ม ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๖ [ 28 มี.ค. 2566 ]23
522 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๖ [ 28 มี.ค. 2566 ]33
523 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาและเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ ทะเบียน กค 532 ชัยภูมิ [ 28 มี.ค. 2566 ]17
524 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 มี.ค. 2566 ]24
525 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (ตรายาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 มี.ค. 2566 ]18
526 ประกาศการเปิดเผยราคากลาง จัดจ้างทำป้ายไวนิลประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน ตามโครงการสนับสนุนการเลือกตั้งทั่วไป [ 24 มี.ค. 2566 ]20
527 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลระเบียบปฏิบัติการจำหน่ายสินค้าในตลาดสด อบต.ละหาน [ 24 มี.ค. 2566 ]19
528 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน [ 23 มี.ค. 2566 ]20
529 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 มี.ค. 2566 ]24
530 ประกาศการเปิดเผยราคากลาง จัดซื้อจัดจ้างตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2566 [ 23 มี.ค. 2566 ]25
531 ประกาศการเปิดเผยราคากลาง จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติงานสำรวจข้อมูลภาคสนามและปรับปรุงเก็บรวบรวมข้อมูล [ 23 มี.ค. 2566 ]43
532 ประกาศการเปิดเผยราคากลาง จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติงานเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ [ 23 มี.ค. 2566 ]24
533 ประกาศการเปิดเผยราคากลาง จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงาน ผู้ช่วยปฏิบัติงานด้านการเงิน [ 23 มี.ค. 2566 ]37
534 ประกาศการเปิดเผยราคากลาง จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ ขององค์การบริหารส่วนตำบลละหาน [ 22 มี.ค. 2566 ]21
535 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อตราประทับบัตรเลือกตั้ง ตามโครงการสนับสนุนการเลือกตั้งทั่วไป [ 22 มี.ค. 2566 ]23
536 ประกาศการเปิดเผยราคากลาง จ้างเหมาทำป้ายไวนิลระเบียบปฏิบัติการจำหน่ายสินค้าในตลาดสด อบต.ละหาน [ 22 มี.ค. 2566 ]22
537 ประกาศการเปิดเผยราคากลาง จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ [ 22 มี.ค. 2566 ]23
538 ประกาศการเปิดเผยราคากลาง จัดจ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ห้ามทิ้งขยะ [ 22 มี.ค. 2566 ]29
539 ประกาศการเปิดเผยราคากลาง จัดจ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาและเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ ทะเบียน กค ๕๓๒ ชัยภูมิ [ 21 มี.ค. 2566 ]24
540 ประกาศการเปิดเผยราคากลาง จัดจ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาและเปลี่ยนอะไหล่รถบรรทุกส่วนบุคคลไม่เกิน ๗ คน (รถพยาบาล) หมายเลขทะเบียน กจ ๙๒๕๖ ชัยภูมิ [ 21 มี.ค. 2566 ]29
541 ประกาศการเปิดเผยราคากลาง จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๖ รายการ [ 21 มี.ค. 2566 ]25
542 ประกาศการเปิดเผยราคากลาง จัดจ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาและเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ ทะเบียน กค 532 ชัยภูมิ [ 21 มี.ค. 2566 ]18
543 ประกาศการเปิดเผยราคากลาง จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) [ 20 มี.ค. 2566 ]25
544 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 มี.ค. 2566 ]23
545 ประกาศการเปิดเผยราคากลาง จัดซื้อตราประทับบัตรเลือกตั้ง ตามโครงการสนับสนุนการเลือกตั้งทั่วไป [ 20 มี.ค. 2566 ]24
546 ประกาศการเปิดเผยราคากลาง จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ [ 20 มี.ค. 2566 ]20
547 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการกำจัดสิ่งปฏิกูล (ดูดส้วม) ห้องน้ำตลาดสด อบต.ละหาน [ 17 มี.ค. 2566 ]27
548 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน ช่วงปิดภาคเรียนที่ 2/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 มี.ค. 2566 ]22
549 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (ผ้าคลุมโต๊ะประชุม) [ 16 มี.ค. 2566 ]27
550 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ประจำหน่วยเลือกตั้ง ตามโครงการสนับสนุนการเลือกตั้งทั่วไป [ 16 มี.ค. 2566 ]18
551 ประกาศเปิดเผยราคากลาง จ้างเหมาบริการกำจัดสิ่งปฏิกูล (ดูดส้วม) ห้องน้ำตลาดสด อบต.ละหาน [ 16 มี.ค. 2566 ]27
552 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑ รายการ [ 16 มี.ค. 2566 ]24
553 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาและเปลี่ยนอะไหล่รถบรรทุกส่วนบุคคล (บรรทุกเฉพาะกิจ) (ขยะแห้ง) ทะเบียน 81-8117 ชัยภูมิ [ 16 มี.ค. 2566 ]22
554 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลบอกสถานที่เลือกตั้ง ตามโครงการสนับสนุนการเลือกตั้งทั่วไป [ 16 มี.ค. 2566 ]18
555 ประกาศการเปิดเผยราคากลาง จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ [ 16 มี.ค. 2566 ]24
556 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา บัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละห่าน ตามโครงการสนับสนุนการเลือกตั้งทั่วไป [ 16 มี.ค. 2566 ]21
557 ประกาศการเปิดเผยราคากลาง จัดซื้อบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน ตามโครงการ จำนวน ๔ รายการ [ 16 มี.ค. 2566 ]21
558 ประกาศการเปิดเผยราคากลาง จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ประจำหน่วยเลือกตั้ง ตามโครงการสนับสนุนการเลือกตั้งทั่วไป [ 15 มี.ค. 2566 ]25
559 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน [ 15 มี.ค. 2566 ]20
560 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ [ 14 มี.ค. 2566 ]26
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14หน้า 15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48|49|50