องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.tumbonlahan.go.th

 
 
ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ITA
ข้อมูลทั้งหมด 1975 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
401 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง บ้านดอนละนาม - บ้านโนนจาน หมู่ที่ 11 บ้านดอนละนาม ตำบลละหาน (งบกลาง) [ 24 พ.ค. 2566 ]21
402 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 24 พ.ค. 2566 ]18
403 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมุ่ที่ 11 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ 3/2566 [ 24 พ.ค. 2566 ]57
404 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 (e-bidding) [ 24 พ.ค. 2566 ]16
405 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมุ่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ 3/2566 [ 22 พ.ค. 2566 ]15
406 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำดื่ม ตามโครงการ "หน้าบ้าน น่ามอง" ปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมเพื่อป้องกันการเกิดโคในชุมชน ประจำปี 2566 [ 22 พ.ค. 2566 ]14
407 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาและเปลี่ยนอะไหล่รถบรรทุกส่วนบุคคล (บรรทุกเฉพาะกิจ)(ขยะแห้ง) ทะเบียน 82-7972 ชัยภูมิ [ 22 พ.ค. 2566 ]14
408 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก และเสริมผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 [ 22 พ.ค. 2566 ]14
409 ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ 3/2566) [ 19 พ.ค. 2566 ]18
410 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุกส่วนบุคคล(รถดับเพลิง) ทะเบียน บม 289 ชัยภูมิ [ 19 พ.ค. 2566 ]14
411 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาและเปลี่ยนอะไหล่รถบรรทุกส่วนบุคคล (รถดับเพลิง) ทะเบียน บม 289 ชัยภูมิ [ 19 พ.ค. 2566 ]16
412 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงแลัหล่อลื่น ตามโครงการรณรงค์และป้องกันแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคไข้เลือดออกและโรคระบาดอื่นๆ [ 19 พ.ค. 2566 ]17
413 ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานก่อสร้าง โครงการจ้างเหมาก่อสร้างวางท่อระบายพร้อมบ่อพักและเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 [ 19 พ.ค. 2566 ]14
414 ประกาศการเปิดเผยราคากลาง จัดจ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาและเปลี่ยนกุญแจประตูบานเลื่อนห้องสำนักปลัด [ 19 พ.ค. 2566 ]20
415 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 [ 18 พ.ค. 2566 ]21
416 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารว่างพร้อมน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 พ.ค. 2566 ]15
417 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงห้องสำนักงานที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน [ 18 พ.ค. 2566 ]18
418 ประกาศการเปิดเผยราคากลาง จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตามโครงการรณรงค์และป้องกันแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคไข้เลือดออกและโรคระบาดอื่นๆ ในตำบลละหาน [ 18 พ.ค. 2566 ]16
419 ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์ กำหนดวัน ตรวจรับงานจ้าง โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนยกระดับคันดินพร้อมลงลูกรัง สายมิยาซาว่า หมู่ที่ 8 (จ่ายขาด 3/2566) [ 18 พ.ค. 2566 ]16
420 ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์ กำหนดวัน ตรวจรับงานจ้าง โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนคันเรียบแม่น้ำชี (จ่ายขาด 3/2566) [ 18 พ.ค. 2566 ]17
421 ประกาศร่างTOR /ร่าง ประกาศ เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านดอนละนาม - บ้านโนนจาน หมู่ที่ 11 [ 16 พ.ค. 2566 ]22
422 ประกาศการเปิดเผยราคากลาง จัดซื้อชุดอาหารว่างพร้อมน้ำดื่ม [ 16 พ.ค. 2566 ]15
423 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุในการเก็บขนขยะสำหรับพนักงานประจำรถขยะ [ 16 พ.ค. 2566 ]21
424 ประกาศการเปิดเผยราคากลาง จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาและเปลี่ยนอะไหล่รถบรรทุกส่วนบุคคล (รถดับเพลิง) ทะเบียน บม 289 ชัยภูมิ [ 15 พ.ค. 2566 ]26
425 ประกาศการเปิดเผยราคากลาง จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาและเปลี่ยนอะไหล่รถบรรทุกส่วนบุคคล (รถดับเพลิง) ทะเบียน บม 289 ชัยภูมิ [ 15 พ.ค. 2566 ]17
426 ประกาศการเปิดเผยราคากลาง จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาและเปลี่ยนอะไหล่รถบรรทุกส่วนบุคคล (บรรทุกเฉพาะกิจ)(ขยะแห้ง) หมายเลข ทะเบียน 81-8117 ชัยภูมิ [ 15 พ.ค. 2566 ]21
427 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการกำจัดสิ่งปฏิกูล (ดูดส้วม) ห้องน้ำตลาดสด อบต.ละหาน [ 15 พ.ค. 2566 ]30
428 ประกาศการเปิดเผยราคากลาง จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาและเปลี่ยนอะไหล่รถบรรทุกส่วนบุคคล (รถดับเพลิง) ทะเบียน บม 289 ชัยภูมิ [ 15 พ.ค. 2566 ]15
429 ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์ กำหนดวัน ตรวจรับงานจ้าง โครงการจ้างเหมาก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก และเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 (งบประจำปี 2566) [ 12 พ.ค. 2566 ]25
430 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (จำนวน 32 รายการ) [ 12 พ.ค. 2566 ]21
431 ประกาศผลการดำเนินงานก่อสร้าง โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 17 [ 11 พ.ค. 2566 ]17
432 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุที่ใช้ในโครงการ ตามโครงการฝึกอบรม "ศิลปะการเป็นพิธีกรและการพูดในที่ชุมชน" ประจำปี 2566 [ 11 พ.ค. 2566 ]21
433 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกอบรม ตามโครงการฝึกอบรม "ศิลปะการเป็นพิธีกรและการพูดในชุมชน" ประจำปี 2566 [ 11 พ.ค. 2566 ]25
434 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล ตามโครงการฝึกอบรม "ศิลปะการเป็นพิธีกรและการพูดในที่ชุมชน" [ 11 พ.ค. 2566 ]19
435 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งพนักงานขับรถดับเพลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 10 พ.ค. 2566 ]18
436 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดหาอาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่มและอาหารว่าง ตามโครงการฝึกอบรมศิลปะการเป็นพิธีกรและการพูดในที่ชุมชน [ 10 พ.ค. 2566 ]19
437 ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 (e-bidding) [ 10 พ.ค. 2566 ]18
438 ประกาศการเปิดเผยราคากลาง จ้างเหมาบริการกำจัดสิ่งปฏิกูล (ดูดส้วม) ห้องน้ำตลาดสด อบต.ละหาน [ 10 พ.ค. 2566 ]33
439 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ระยะที่ 2 หมู่ที่ 5 [ 9 พ.ค. 2566 ]22
440 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงห้องสำนักงานที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน [ 9 พ.ค. 2566 ]24
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11หน้า 12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48|49|50