องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.tumbonlahan.go.th

 
 
ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ITA
ข้อมูลทั้งหมด 1975 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
441 ประกาศเปิดเผยราคากลาง จัดซื้อวัสดุในการเก็บขยะสำหรับพนักงานประจำรถขยะ [ 9 พ.ค. 2566 ]22
442 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 17 [ 8 พ.ค. 2566 ]21
443 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 [ 8 พ.ค. 2566 ]31
444 ประกาศการเปิดเผยราคากลาง จัดซื้อน้ำดื่ม ตามโครงการ "หน้าบ้าน น่ามอง" ปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมเพื่อป้องกันการเกิดโรคในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 1 รายการ [ 8 พ.ค. 2566 ]17
445 ประกาศการเปิดเผยราคากลาง จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่งพนักงานขับรถดับเพลิง ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 3 พ.ค. 2566 ]29
446 ประกาศการเปิดเผยราคากลาง จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ [ 3 พ.ค. 2566 ]18
447 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 พ.ค. 2566 ]24
448 ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์ กำหนดวัน ตรวจรับงานจ้าง โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 17 (งบประมาณประจำปี 2566) [ 2 พ.ค. 2566 ]19
449 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 พ.ค. 2566 ]25
450 ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานก่อสร้าง โครงการจ้างเหมาก่อสร้างวางท่อระบายพร้อมบ่อพักและเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๒ [ 1 พ.ค. 2566 ]18
451 ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานก่อสร้าง โรางการปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคารสำนักงาน ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน [ 1 พ.ค. 2566 ]19
452 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 [ 1 พ.ค. 2566 ]21
453 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ [ 28 เม.ย. 2566 ]28
454 ประกาศเปิดเผยราคากลาง จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว [ 28 เม.ย. 2566 ]19
455 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาและเปลี่ยนอะไหล่รถบรรทุกส่วนบุคคล (บรรทุกเฉพาะกิจ)(ขยะแห้ง) ทะเบียน 81-8117 ชัยภูมิ [ 28 เม.ย. 2566 ]19
456 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมวางท่อระบายน้ำ สายทางเข้าบ่อขยะ [ 27 เม.ย. 2566 ]20
457 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนคันเรียบแม่น้ำชี [ 27 เม.ย. 2566 ]16
458 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนยกระดับคันดินพร้อมลงลูกรัง สายหนองมะเขือ [ 27 เม.ย. 2566 ]19
459 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ [ 27 เม.ย. 2566 ]17
460 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒ [ 27 เม.ย. 2566 ]18
461 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างถนนยกระดับคันดินพร้อมลงลูกรัง สายมิยาซาว่า หมู่ที่ ๘ [ 27 เม.ย. 2566 ]23
462 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการกำจัดสิ่งปฏิกูล (ดูดส้วม) ห้องน้ำตลาดสด อบต.ละหาน [ 25 เม.ย. 2566 ]16
463 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมและเปลี่ยนอุปกรณ์สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านดอนละนาม [ 24 เม.ย. 2566 ]19
464 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างถนนยกระดับคันดินบดอัดแน่นพร้อมลงดินลูกรัง สายหาดแตงโม [ 24 เม.ย. 2566 ]23
465 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาตรวจเช็คสภาพรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน ทะเบียน กธ 3265 ชัยภูมิ [ 24 เม.ย. 2566 ]16
466 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างถนนยกระดับคันดินบดอัดแน่นพร้อมลงดินลูกรัง สายหาดแตงโม [ 24 เม.ย. 2566 ]23
467 ประกาศการเปิดเผยราคากลาง จัดจ้างเหมาตรวจเช็คสภาพรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน ทะเบียน กธ 3265 ชัยภูมิ [ 24 เม.ย. 2566 ]24
468 ประกาศเปิดเผยราคากลาง จัดจ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาและเปลี่ยนอะไหล่รถบรรทุกส่วนบุคคล (บรรทุกเฉพาะกิจ)(ขยะแห้ง) หมายเลขทะเบียน 81-8117 ชัยภูมิ [ 21 เม.ย. 2566 ]94
469 ประกาศการเปิดเผยราคากลาง จ้างเหมาบริการกำจัดสิ่งปฏิกูล (ดูดส้วม) ห้องน้ำตลาดสด อบต.ละหาน [ 21 เม.ย. 2566 ]18
470 ประกาศ ประชาสัมพันธ์ กำหนดวัน ตรวจรับงานจ้าง โครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคารสำนักงานที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน [ 20 เม.ย. 2566 ]21
471 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ [ 20 เม.ย. 2566 ]21
472 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ [ 20 เม.ย. 2566 ]23
473 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 [ 19 เม.ย. 2566 ]23
474 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาและเปลี่ยนอุปกรณ์เครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 เครื่อง [ 19 เม.ย. 2566 ]17
475 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 17 [ 18 เม.ย. 2566 ]21
476 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 [ 18 เม.ย. 2566 ]16
477 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 [ 18 เม.ย. 2566 ]22
478 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ระยะที่ 2 หมู่ที่ 5 [ 18 เม.ย. 2566 ]22
479 ประกาศการเปิดเผยราคากลาง จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ [ 18 เม.ย. 2566 ]19
480 ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์ กำหนดวัน ตรวจรับงานจ้าง โครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคารสำนักงานที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน [ 12 เม.ย. 2566 ]20
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12หน้า 13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48|49|50