องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.tumbonlahan.go.th

 
 
ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ITA
ข้อมูลทั้งหมด 1965 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
561 ประกาศเปิดเผยราคากลาง จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ [ 10 มี.ค. 2566 ]17
562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ [ 10 มี.ค. 2566 ]21
563 ประกาศการเปิดเผยราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานพัดลมอุตสาหกรรม จำนวน ๑ รายการ [ 10 มี.ค. 2566 ]25
564 ประกาศเปิดเผยราคากลาง จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ [ 9 มี.ค. 2566 ]27
565 ประกาศเปิดเผยราคากลาง จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ [ 9 มี.ค. 2566 ]20
566 ประกาศเปิดเผยราคากลาง จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรักษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน [ 9 มี.ค. 2566 ]21
567 ประกาศการเปิดเผยราคากลาง จัดจ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี 2566 [ 8 มี.ค. 2566 ]21
568 ประกาศเปิดเผยราคากลาง จัดซื้อผ้าใบเต็นท์ (ซ่อมบำรุง) จำนวน 1 รายการ [ 8 มี.ค. 2566 ]24
569 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ [ 8 มี.ค. 2566 ]24
570 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 17 รายการ [ 7 มี.ค. 2566 ]22
571 ประกาศเปิดเผยราคากลาง จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ [ 7 มี.ค. 2566 ]20
572 ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์ กำหนดวัน ตรวจรับงานจ้าง โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 12 บ้านโนนสง่า จำนวน 11 สาย (จ่ายขาด 2/2566) [ 6 มี.ค. 2566 ]23
573 ประกาศประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานก่อสร้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 17 [ 3 มี.ค. 2566 ]30
574 ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์ กำหนดวัน ตรวจรับงานจ้าง โครงการจ้างเหมาก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายข้างวัด) หมู่ที่ 1 (ตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566) [ 3 มี.ค. 2566 ]30
575 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 14 รายการ [ 3 มี.ค. 2566 ]25
576 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาและเปลี่ยนอะไหล่รถบรรทุกส่วนบุคคล(บรรทุกเฉพาะกิจ)(ขยะแห้ง)ทะเบียน 82-7972 ชัยภูมิ [ 3 มี.ค. 2566 ]25
577 ประกาศเปิดเผยราคากลาง จัดจ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาและเปลี่ยนอะไหล่รถบรรทุกส่วนบุคคล (บรรทุกเฉพาะกิจ)(ขยะแห้ง) หมายเลข ทะเบียน 82-7972 ชัยภูมิ [ 3 มี.ค. 2566 ]22
578 ประกาศเปิดเผยราคากลาง จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๗ รายการ [ 1 มี.ค. 2566 ]30
579 ประกาศการเปิดเผยราคากลาง จัดจ้างเหมาตรวจเช็คสภาพรถบรรทุกส่วนบุคคล(บรรทุกเฉพาะกิจ)(ขยะแห้ง) ทะเบียน 81-8117 ชัยภูมิ [ 1 มี.ค. 2566 ]25
580 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตรวจเช็คสภาพรถบรรทุกส่วนบุคคล (บรรทุกเฉพาะกิจ) (ขยะแห้ง) ทะเบียน 81-8117 ชัยภูมิ [ 1 มี.ค. 2566 ]24
581 ประกาศการเปิดเผยราคากลาง จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 14 รายการ [ 1 มี.ค. 2566 ]24
582 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ [ 28 ก.พ. 2566 ]26
583 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาและเปลี่ยนอะไหล่รถบรรทุกส่วนบุคคล(บรรทุกเฉพาะกิจ) (ขยะแห้ง) ทะเบียน 82-7972 ชัยภูมิ [ 28 ก.พ. 2566 ]31
584 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง [ 28 ก.พ. 2566 ]24
585 ประกาศเปิดเผยราคากลาง จัดซื้อแบบพิมพ์เลือกตั้ง องค์การบริหารส่วนตำบล ตามโครงการสนับสนุนการเลือกตั้งทั่วไป จำนวน 4 รายการ [ 28 ก.พ. 2566 ]20
586 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อแบบพิมพ์เลือกตั้ง องค์การบริหารส่วนตำบล ตามโครงการสนับสนุนการเลือกตั้งทั่วไป [ 28 ก.พ. 2566 ]20
587 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อแบบพิมพ์เลือกตั้ง องค์การบริหารส่วนตำบล ตามโครงการสนับสนุนการเลือกตั้งทั่วไป [ 28 ก.พ. 2566 ]20
588 ประกาศเปิดเผยราคากลาง จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ [ 27 ก.พ. 2566 ]24
589 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน ตั้งแต่วันที่ 1-31 มีนาคม 2566 [ 27 ก.พ. 2566 ]25
590 ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ [ 24 ก.พ. 2566 ]24
591 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำดื่มและน้ำแข็งตามโครงการ "หน้าบ้าน น่ามอง" ปรับปรุงภูมิทัศน์ และสิ่งแวดล้อมเพื่อป้องกันการเกิดโรคในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 24 ก.พ. 2566 ]21
592 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เต็นท์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ก.พ. 2566 ]52
593 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ [ 23 ก.พ. 2566 ]19
594 ประกาศ เรื่องประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 15 บ้านโคกแพงพวย จำนวน 5 สาย [ 23 ก.พ. 2566 ]17
595 ประกาศ เรื่องประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 8 บ้านโคกแพงพวย จำนวน 4 สาย [ 23 ก.พ. 2566 ]17
596 ประกาศ เรื่องประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 3 บ้านห้วยยาง จำนวน 9 สาย [ 23 ก.พ. 2566 ]20
597 ประกาศ เรื่องประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 1,2,17 บ้านละหาน จำนวน 6 สาย [ 23 ก.พ. 2566 ]21
598 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 [ 22 ก.พ. 2566 ]23
599 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว [ 22 ก.พ. 2566 ]21
600 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ [ 22 ก.พ. 2566 ]28
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15หน้า 16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48|49|50