องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.tumbonlahan.go.th

 
 
ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ITA
ข้อมูลทั้งหมด 1975 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1921 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คันคูบึงละหาน หมู่ที่ 4 [ 10 มี.ค. 2563 ]113
1922 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 (จ่ายขาด 1/63) [ 3 มี.ค. 2563 ]125
1923 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนยกระดับคันดินบึงละหานเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ หมู่ที่ 2 (ตามงบฯ 63) [ 26 ก.พ. 2563 ]109
1924 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 [ 26 ก.พ. 2563 ]129
1925 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 [ 26 ก.พ. 2563 ]109
1926 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู๋บ้าน หมู่ที่ 12 [ 26 ก.พ. 2563 ]108
1927 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 (ตามงบฯ 63) [ 24 ก.พ. 2563 ]110
1928 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 (ตามงบฯ 63) [ 24 ก.พ. 2563 ]109
1929 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 (จ่ายขาด 1/63) [ 24 ก.พ. 2563 ]108
1930 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (สายข้างตลาด) หมู่ที่ 1 (จ่ายขาด 1/63) [ 24 ก.พ. 2563 ]111
1931 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 [ 9 ม.ค. 2563 ]117
1932 ประกาศกำหนดเกณฑืการใช้สิ้นเปลืองเชื้อเพลิงของทางราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 9 ต.ค. 2562 ]107
1933 ประกาศกำหนดเกณฑืการใช้สิ้นเปลืองเชื้อเพลิงของทางราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 30 พ.ย. 542 ]111
1934 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 8 (จ่ายขาด3/65) [ 30 พ.ย. 542 ]41
1935 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 15 (จ่ายขาด3/65) [ 30 พ.ย. 542 ]41
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48|49หน้า 50