องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.tumbonlahan.go.th

 
 
ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ITA


ประชาสัมพันธ์ตรวจรับพัสดุตามโครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรัง สายลำห้วยหวาย หมู่ที่ 12

    รายละเอียดข่าว

ประชาสัมพันธ์ตรวจรับพัสดุตามโครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรัง สายลำห้วยหวาย หมู่ที่ 12    เอกสารประกอบ

ประชาสัมพันธ์ตรวจรับพัสดุตามโครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรัง สายลำห้วยหวาย หมู่ที่ 12
 
    วันที่ลงข่าว
: 6 พ.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน