องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.tumbonlahan.go.th

 
 
ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ITA


ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์ กำหนดวัน ตรวจรับงานจ้าง โครงการจ้างเหมาก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายข้างวัด) หมู่ที่ 1 (ตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566)

    รายละเอียดข่าว

ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์ กำหนดวัน ตรวจรับงานจ้าง โครงการจ้างเหมาก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายข้างวัด) หมู่ที่ 1 (ตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566)

    เอกสารประกอบ

ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์ กำหนดวัน ตรวจรับงานจ้าง โครงการจ้างเหมาก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายข้างวัด) หมู่ที่ 1 (ตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566)
 
    วันที่ลงข่าว
: 3 มี.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน