องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.tumbonlahan.go.th

 
 
ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ITA


ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนยกระดับคันดินพร้อมลงลูกรัง สายหนองมะเขือ

    รายละเอียดข่าว

ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนยกระดับคันดินพร้อมลงลูกรัง  สายหนองมะเขือ    เอกสารประกอบ

ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนยกระดับคันดินพร้อมลงลูกรัง สายหนองมะเขือ
 
    วันที่ลงข่าว
: 31 มี.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน