องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.tumbonlahan.go.th

 
 
ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ITA


ประกาศเปิดเผยราคากลาง จัดซื้อแบบพิมพ์เลือกตั้ง องค์การบริหารส่วนตำบล ตามโครงการสนับสนุนการเลือกตั้งทั่วไป จำนวน 4 รายการ

    รายละเอียดข่าว

ประกาศเปิดเผยราคากลาง จัดซื้อแบบพิมพ์เลือกตั้ง องค์การบริหารส่วนตำบล ตามโครงการสนับสนุนการเลือกตั้งทั่วไป จำนวน 4 รายการ

    เอกสารประกอบ

ประกาศเปิดเผยราคากลาง จัดซื้อแบบพิมพ์เลือกตั้ง องค์การบริหารส่วนตำบล ตามโครงการสนับสนุนการเลือกตั้งทั่วไป จำนวน 4 รายการ
 
    วันที่ลงข่าว
: 28 ก.พ. 2566
    ผู้ลงข่าว : องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน