องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.tumbonlahan.go.th

 
 
ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ITA


ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมวางท่อระบายน้ำสายทางเข้าบ่อขยะ

    รายละเอียดข่าว

ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมวางท่อระบายน้ำสายทางเข้าบ่อขยะ    เอกสารประกอบ

ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมวางท่อระบายน้ำสายทางเข้าบ่อขยะ
 
    วันที่ลงข่าว
: 3 เม.ย. 2566
    ผู้ลงข่าว : องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน