องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.tumbonlahan.go.th

 
 
ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ITA
ข้อมูลทั้งหมด 1975 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1881 ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 พ.ค. 2563 ]104
1882 ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาประตุบานเลื่อนห้องกองคลัง อบต.ละหานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 พ.ค. 2563 ]116
1883 ประกาศผู้ชนะการเสอนราคาจัดซื้อวัสดุเชือ้เพลิงและหล่อลื่นโครงการรณรงค์และป้องกันแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคไข้เลือดออกฯ หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 พ.ค. 2563 ]108
1884 ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นฯตามโครงการรณรงค์และป้องกันไข้เลือดออก หมุ่ที่ 4 [ 1 พ.ค. 2563 ]104
1885 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาฯ ประจำไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2563) [ 30 เม.ย. 2563 ]107
1886 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงอาคารที่ทำการ อบต.ละหาน (หลังเล็ก) หมู่ที่ 1 (งบฯ 63) [ 29 เม.ย. 2563 ]107
1887 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 เม.ย. 2563 ]107
1888 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 เม.ย. 2563 ]109
1889 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก พนักงานขับรถกู้ชีพกู้ภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 เม.ย. 2563 ]146
1890 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก พนักงานประจำรถกู้ชีพกู้ภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 เม.ย. 2563 ]107
1891 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์อ่านบัตรเอนกประสงค์ [ 27 เม.ย. 2563 ]101
1892 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกคนงานขับรถบรรทุกขยะ [ 24 เม.ย. 2563 ]107
1893 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำเพื่อการเกษตร (ท่อส่งน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านดอนละนาม) หมู่ที่ 11 [ 23 เม.ย. 2563 ]108
1894 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ [ 23 เม.ย. 2563 ]102
1895 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นตามโครงการรณรงค์และป้องกันแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคไข้เลือดออก (ม.10) [ 23 เม.ย. 2563 ]104
1896 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างวางท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตร บ้านโนนจาน หมู่ที่ 14 (ตามงบฯ 63) [ 22 เม.ย. 2563 ]109
1897 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 เม.ย. 2563 ]100
1898 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นตามโครงการรณรงค์และป้องกันแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคไข้เลือดออก (ม.10) [ 14 เม.ย. 2563 ]108
1899 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 เม.ย. 2563 ]113
1900 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นรถบรรทุกส่วนบุคคล ทะเบียน 81-8117 [ 14 เม.ย. 2563 ]110
1901 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุกส่วนบุคคล ทะเบียน 81-8117 ชัยภูมิ [ 14 เม.ย. 2563 ]141
1902 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุเชื้่อเพลิงและหล่อลื่นตามโครงการรณรงค์และป้องกันแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคไข้เลือดออก (ม.1,2,13,16,17) [ 13 เม.ย. 2563 ]110
1903 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุเชื้่อเพลิงและหล่อลื่นตามโครงการรณรงค์และป้องกันแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคไข้เลือดออก (ม.4) [ 10 เม.ย. 2563 ]112
1904 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 เม.ย. 2563 ]103
1905 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 เม.ย. 2563 ]108
1906 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อชุดอุปกรณ์ (ซ่อมประตู) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 เม.ย. 2563 ]105
1907 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นตามโครงการรณรงค์และป้องกันแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคไข้เลือดออก (ม.1) [ 3 เม.ย. 2563 ]102
1908 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (แบบพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 เม.ย. 2563 ]114
1909 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 เม.ย. 2563 ]109
1910 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 (จ่ายขาด 1/63) [ 2 เม.ย. 2563 ]101
1911 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 เม.ย. 2563 ]102
1912 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านหนองสมบูรณ์ หมู่ที่ 10 (จ่ายขาด 1/63) [ 1 เม.ย. 2563 ]115
1913 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างส้วมสาธารณะ (แบบสองห้อง) ตลาดชุมชนบ้านดอนละนาม (กองทุนไฟฟ้า) [ 1 เม.ย. 2563 ]109
1914 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 [ 31 มี.ค. 2563 ]102
1915 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างขยายถนนคันดินบึงละหานเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ หมู่ที่ 2 [ 27 มี.ค. 2563 ]105
1916 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนยกระดับคันดินพร้อมลงลูกรัง สายบ้านแม่ตุ่ม บ้านโนนจาน หมู่ที่ 14 (กองทุนไฟฟ้า) [ 26 มี.ค. 2563 ]141
1917 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างวางท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตร บ้านโนนจาน หมู่ที่ 14 (กองทุนไฟฟ้า) [ 26 มี.ค. 2563 ]119
1918 ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 (ตามงบฯ 63) [ 24 มี.ค. 2563 ]146
1919 ประกาศประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 (ตามงบฯ 63) [ 19 มี.ค. 2563 ]100
1920 ประกาศประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 (ตามงบฯ 63) [ 19 มี.ค. 2563 ]111
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48หน้า 49|50