องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.tumbonlahan.go.th

 
 
ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ITA
ข้อมูลทั้งหมด 1975 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1641 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ [ 12 ม.ค. 2564 ]119
1642 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์เก้าอี้สำนักงาน [ 12 ม.ค. 2564 ]122
1643 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โต๊ะประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ม.ค. 2564 ]121
1644 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุกส่วนบุคคล(บรรทุกเฉพาะกิจ)(ขยะแห้ง) ทะเบียน 81-8117 ชัยภูมิ [ 6 ม.ค. 2564 ]118
1645 ประกาศผุ้ชนะกาเสนอราคา จัดจ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาและปลี่ยนอะไหล่รถบรรทุกส่วนบุคคล(บรรทุกเฉพาะกิจ) (ขยะแห้ง) ทะเบียน 81-8117 ชัยภูมิ [ 6 ม.ค. 2564 ]127
1646 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาและเปลี่ยนอะไหล่รถบรรทุกส่วนบุคคล(บรรทุกเฉพาะกิจ)(ขยะแห้ง) ทะเบียน 81-8117 ชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ม.ค. 2564 ]124
1647 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาและเปลี่ยนอะไหล่รถบรรทุกส่วนบุคคล ทะเบียน 81-8117 ชัยภูมิ [ 25 ธ.ค. 2563 ]123
1648 ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาและเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล ทะเบียน 82-8071 ชัยภูมิ [ 25 ธ.ค. 2563 ]121
1649 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านโนนจาน (งบ64) [ 24 ธ.ค. 2563 ]122
1650 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น อบต.ละหาน โดยวิธีพาะเจาะจง [ 24 ธ.ค. 2563 ]120
1651 ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำป้ายไวนิลโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ธ.ค. 2563 ]122
1652 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุน้ำดื่มและอาหารว่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ธ.ค. 2563 ]125
1653 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์เครื่องตัดกิ่งไม้พุ่มไม้ [ 21 ธ.ค. 2563 ]129
1654 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุเชือ้เพลิงและหล่อลื่นรถบรรทุกส่วนบุคคล(บรรทุกเฉพาะกิจ)(ขยะแห้ง) ทะเบียน 81-8117 ชัยภุมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ธ.ค. 2563 ]119
1655 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุเชือ้เพลิงและหล่อลื่นรถบรรทุกส่วนบุคคล(ทะเบียน 81-8117 ชัยภูมิ) [ 21 ธ.ค. 2563 ]119
1656 ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุกส่วนบุคคล ทะเบียน บม 289 ชัยภูมิ [ 21 ธ.ค. 2563 ]129
1657 ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์เครื่องตัดกิ่งไม้ พุ่มไม้ [ 21 ธ.ค. 2563 ]123
1658 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตรวจเช็คสภาพรถบรรทุกส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน (รถพยาบาล) ทะเบียน กจ 9256 ชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ธ.ค. 2563 ]124
1659 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตรวจเช็ดคสภาพรถบรรทุกส่วนบุคลไม่เกิน 7 คน ทะเบียน กจ 9256 ชัยภูมิ [ 18 ธ.ค. 2563 ]126
1660 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศพด.โคกแพงพวย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ธ.ค. 2563 ]127
1661 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกันกง อบต.ละหาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ธ.ค. 2563 ]124
1662 ประกาศผู้ชนะการเสอนราคาจ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาและเปลี่ยบนอะไหล่รถบรรทุกส่วนบุคคล(บรรทุกเฉพาะกิจ)(ขยะแห้ง) ทะเบียน 81-8117 ชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ธ.ค. 2563 ]126
1663 ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาและเปลี่ยนอะไหล่รถบรรทุกส่วนบุคคล(ขยะแห้ง) ทะเบียน 82-7972 ชัยภูมิ [ 17 ธ.ค. 2563 ]118
1664 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาและเปลี่ยนอะไหล่รถบรรทุกส่วนบุคคล(รถดับเพลิง )ทะเบียน บพ 845 ชัยภูมิ [ 17 ธ.ค. 2563 ]124
1665 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาและเปลี่ยนอะไหล่รถบรรทุกส่วนบุคคล ทะเบียน 81-8117 ชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ธ.ค. 2563 ]123
1666 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาและเปลี่ยนอะไหล่รถบรรทุกส่วนบุคคล ทะเบียน 82-7972 ชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ธ.ค. 2563 ]130
1667 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโคกแพงพวย อบต.ละหาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ธ.ค. 2563 ]129
1668 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเหมาซ่อมบำรุงรักษาและเปลี่ยนอะไหล่รถบรรทุกส่วนบุคคล ทะเบียน บพ 845 ชัยภูมิ [ 17 ธ.ค. 2563 ]132
1669 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศพด.กันกง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ธ.ค. 2563 ]127
1670 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED สีชนิด Network โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ธ.ค. 2563 ]127
1671 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายไวินิลพร้อมโครงไม้อัดโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ธ.ค. 2563 ]124
1672 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลพร้อมโครงไม้อัดโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ธ.ค. 2563 ]123
1673 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำชนิด Network ฯโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ธ.ค. 2563 ]121
1674 ประชาสัมพันธ์ตรวจรับพัสดุตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านพร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก หมู่ที่ 4 [ 7 ธ.ค. 2563 ]128
1675 ประชาสัมพันธ์ตรวจรับพัสดุตามโครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านโนนสง่า หมู่ที่ 12 ถึงบ้านโนนจาน หมู่ที่ 5 [ 7 ธ.ค. 2563 ]133
1676 ประกาศเปิดเผยราคากลางจัดซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 7 ธ.ค. 2563 ]128
1677 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อพานพุ่มดอกไม้สด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ธ.ค. 2563 ]122
1678 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน(น้ำดื่ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 พ.ย. 2563 ]134
1679 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ตู้เก็บเอกสารโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 พ.ย. 2563 ]132
1680 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตรวจเช็คสภาพรถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน7คนทะเบียน นข 3486 ชัยภูมิ [ 25 พ.ย. 2563 ]128
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42หน้า 43|44|45|46|47|48|49|50