องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.tumbonlahan.go.th

 
 
ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ITA
ข้อมูลทั้งหมด 1975 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1561 ประกาศประชาสัมพันธ์ตรวจรับพัสดุตามโครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนที่ชำรุดเสียหายบางส่วน บ้านหนองหญ้าข้าวนก หมู่ที่ 4 (ขาด1-64) [ 27 เม.ย. 2564 ]117
1562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาและปลี่ยนอะไหล่รถบรรทุกส่วนบุคคล(ขยะแห้ง) ทะเบียน 82-7972 ชัยภูมิ [ 27 เม.ย. 2564 ]117
1563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออาหารว่างและน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 เม.ย. 2564 ]128
1564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 เม.ย. 2564 ]119
1565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ถังดับเพลิงโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 เม.ย. 2564 ]120
1566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารว่างและน้ำดื่มโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 เม.ย. 2564 ]118
1567 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคักเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ ๒(เดือนมกราคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ.2564) [ 9 เม.ย. 2564 ]119
1568 ประกาศประชาสัมพันธ์ตรวจรับพัสดุตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านโนนจาน (งบ64) [ 7 เม.ย. 2564 ]119
1569 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำดื่มโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 เม.ย. 2564 ]115
1570 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 เม.ย. 2564 ]114
1571 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุในการเก็บขยะสำหรับพนักงานประจำรถขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 เม.ย. 2564 ]140
1572 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อาอหารเสริม(นม) ปิดภาคเรียนที่ 2-2563 สำหรับศพด.และโรงเรียนในเขตอบต.ละหาน (วันที่ 12 เม.ย.64 ถึง 16 พ.ค. 64) [ 2 เม.ย. 2564 ]117
1573 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการขุดลอกสระน้ำสาธารณะประโยชน์หลุมเงิน หมู่ที่ 12 (จ่าขาด1-64) [ 1 เม.ย. 2564 ]118
1574 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 มี.ค. 2564 ]111
1575 ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์กระบอกเจาะคอนกรีต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 มี.ค. 2564 ]114
1576 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการขุดสระน้ำสาธารณประโยชน์หนองงิ้ว ช่วงที่ 2 บ้านท่าศาลา หมู่ที่ 6 (จ่าขาด1/64) [ 25 มี.ค. 2564 ]122
1577 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนที่ชำรุดเสียหายบางส่วน บ้านหนองหญ้าข้าวนก หมู่ที่ 4 (จ่ายขาด1/64) [ 24 มี.ค. 2564 ]121
1578 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 22 มี.ค. 2564 ]149
1579 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 มี.ค. 2564 ]121
1580 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนที่ชำรุดเสียหายบางส่วน บ้านท่าศาลา หมู่ที่ 6 (จ่ายขาด1/64) [ 18 มี.ค. 2564 ]148
1581 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนที่ชำรุดเสียหายบางส่วน บ้านโนนจาน หมู่ที่ 14 (จ่ายขาด1/64) [ 18 มี.ค. 2564 ]118
1582 ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและกาคำนวณราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอริ่ง [ 18 มี.ค. 2564 ]124
1583 ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ล้อวัดระยะทาง [ 18 มี.ค. 2564 ]126
1584 ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์กระบอกเจาะคอนกรีต [ 18 มี.ค. 2564 ]152
1585 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร่สั้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 มี.ค. 2564 ]135
1586 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 มี.ค. 2564 ]131
1587 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายลำห้วยหวาย หมู่ที่ 12 (จ่ายขาด1/64) [ 16 มี.ค. 2564 ]129
1588 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LEDสีชนิด Network (แบบที่ 1 (18 หน้า/นาที)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 มี.ค. 2564 ]123
1589 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออาหารว่างและน้ำดื่ม โดยวิธีฉพาะเจาะจง [ 16 มี.ค. 2564 ]118
1590 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 มี.ค. 2564 ]126
1591 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน(ตรายาง)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 มี.ค. 2564 ]119
1592 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) [ 15 มี.ค. 2564 ]127
1593 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 (จ่ายขาด1-64) [ 11 มี.ค. 2564 ]122
1594 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนยกระดับคันดินพร้อมลงลูกรัง สายหลุมเงินช่วงที่3 หมู่ที่ 5(จ่ายขาด1-64) [ 11 มี.ค. 2564 ]127
1595 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 18 (งบ64) [ 10 มี.ค. 2564 ]128
1596 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาและเปลี่ยนอะไหล่รถบรรทุกส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน (รถพยาบาล) ทะเบียน กจ 9256 ชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 มี.ค. 2564 ]133
1597 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาและเปลี่ยนอะไหล่รถบรรทุกส่วนบุคคล(บรรทุกเฉพาะกิจ(ขยะแห้ง) ทะเบียน 82-7972 ชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 มี.ค. 2564 ]130
1598 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาและเปลี่ยนอะไหล่รถบรรทุกส่วนบุคคล (บรรทุกเฉพาะกิจ)(ขยะแห้ง) ทะเบียน 81-8117 ชัยภูมิ [ 3 มี.ค. 2564 ]121
1599 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 มี.ค. 2564 ]124
1600 ประกาศผลการขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ จำนวน 222 รายการ [ 1 มี.ค. 2564 ]123
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40หน้า 41|42|43|44|45|46|47|48|49|50