องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.tumbonlahan.go.th

 
 
ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ITA
ข้อมูลทั้งหมด 1965 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1521 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการขุดลอกสระน้ำสาธารณประโยชน์หนองงิ้ว ช่วงที่ ๑ หมู่ที่ 6 (ขาด2-64) [ 31 พ.ค. 2564 ]114
1522 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนที่ชำรุดเสียหายบางส่วน บ้านหนองหญ้าข้าวนก หมู่ที่ 18 [ 28 พ.ค. 2564 ]110
1523 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชือ้เพลิงและหล่อลื่นอบต.ละหานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 พ.ค. 2564 ]113
1524 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านโนนสง่า หมู่ที่ 12 [ 25 พ.ค. 2564 ]116
1525 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุกส่วนบุคคล(บรรทุกเฉพาะกิจ)(ขยะแห้ง) ทะเบียน 82-7972 ชัยภูมิ [ 25 พ.ค. 2564 ]123
1526 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและลห่อลื่นสำหรับใช้กับเครื่องเจาะดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 พ.ค. 2564 ]117
1527 ประกาศผู้ชนะผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุกส่วนบุคคล (บรรทุกเฉพาะกิจ)(ขยะแห้ง) ทะเบียน 82-7972 ชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 พ.ค. 2564 ]118
1528 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นใช้สำรับเครื่องเจาะดินโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 พ.ค. 2564 ]112
1529 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) หมู่ที่ 3 บ้านห้วยยาง (จ่ายขาด2-64) [ 18 พ.ค. 2564 ]121
1530 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนที่ชำรุดเสียหายบางส่วน บ้านกันกง หมู่ที่ 7 (จ่ายขาด1-64) [ 18 พ.ค. 2564 ]118
1531 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านดอนละนาม (จ่ายขาด1-64) [ 18 พ.ค. 2564 ]116
1532 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนที่ชำรุดเสียหายบางส่วน บ้านกันกง หมู่ที่ 7 [ 18 พ.ค. 2564 ]115
1533 ประกาศผลการดำเนินงานโครงการก่อสร้างถนนยกระดับคันดินพร้อมลงลูกรัง สายหลุมเงิน ช่วงที่ 3 หมู่ที่ 5 [ 17 พ.ค. 2564 ]120
1534 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านท่าศาลาเชื่อมบ้านโนนจาน [ 14 พ.ค. 2564 ]114
1535 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารว่างและน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 พ.ค. 2564 ]123
1536 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออาหารว่างและน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 พ.ค. 2564 ]129
1537 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 พ.ค. 2564 ]125
1538 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านท่าศาลาเชื่อมบ้านโนนจาน (จ่ายขาด2-64 [ 11 พ.ค. 2564 ]115
1539 ประชาสัมพันธ์ตรวจรับพัสดุตามโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 15 บ้านโคกแพงพวย [ 6 พ.ค. 2564 ]124
1540 ประชาสัมพันธ์ตรวจรับพัสดุตามโครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนที่ชำรุดเสียหายบางส่วน บ้านโนนจาน หมู่ที่ 14 [ 6 พ.ค. 2564 ]111
1541 ประชาสัมพันธ์ตรวจรับพัสดุตามโครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรัง สายลำห้วยหวาย หมู่ที่ 12 [ 6 พ.ค. 2564 ]131
1542 ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานโครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนที่ชำรุดเสียหายบางส่วน บ้านหนองหญ้าข้าวนก หมู่ที่ 4 (ขาด1-64) [ 5 พ.ค. 2564 ]121
1543 ประชาสัมพันธ์ตรวจรับพัสดุตามโครงการก่อสร้างถนนยกระดับคันดินพร้อมลงลูกรัง สายหลุมเงิน ช่วงที่ 3 หมู่ที่ 5(ขาด1-64 [ 5 พ.ค. 2564 ]157
1544 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 พ.ค. 2564 ]115
1545 ประกาศผุ้ชนะการเสอนราคาจ้างเหมาซ่อมบำรุงรักาาและเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน (รถตู้นั่งสี่ตอน) ทะเบียน นข 3486 ชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 เม.ย. 2564 ]124
1546 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 เม.ย. 2564 ]113
1547 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องเจาะดิน จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 เม.ย. 2564 ]114
1548 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุเชือเพลิงและหล่อลื่นรถบรรทุกส่วนบุคคล(ขยะแห้ง) ทะเบียน 81-8117 ชัยภูมิ [ 29 เม.ย. 2564 ]111
1549 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นรถบรรทุกส่วนบุคคล(บรรทุกเฉพาะกิจ)(ขยะแห้ง) ทะเบียน 81-8117 ชัยภูมิ [ 29 เม.ย. 2564 ]114
1550 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นรถบรรทุกส่วนบุคคล(บรรทุกเฉพาะกิจ)(ขยะแห้ง) ทะเบียน 82-7972 ชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 เม.ย. 2564 ]151
1551 ประกาศประชาสัมพันธ์ตรวจรับพัสดุตามโครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนที่ชำรุดเสียหายบางส่วน บ้านหนองหญ้าข้าวนก หมู่ที่ 4 (ขาด1-64) [ 27 เม.ย. 2564 ]114
1552 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาและปลี่ยนอะไหล่รถบรรทุกส่วนบุคคล(ขยะแห้ง) ทะเบียน 82-7972 ชัยภูมิ [ 27 เม.ย. 2564 ]114
1553 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออาหารว่างและน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 เม.ย. 2564 ]125
1554 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 เม.ย. 2564 ]116
1555 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ถังดับเพลิงโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 เม.ย. 2564 ]117
1556 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารว่างและน้ำดื่มโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 เม.ย. 2564 ]115
1557 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคักเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ ๒(เดือนมกราคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ.2564) [ 9 เม.ย. 2564 ]116
1558 ประกาศประชาสัมพันธ์ตรวจรับพัสดุตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านโนนจาน (งบ64) [ 7 เม.ย. 2564 ]116
1559 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำดื่มโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 เม.ย. 2564 ]112
1560 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 เม.ย. 2564 ]111
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39หน้า 40|41|42|43|44|45|46|47|48|49|50