องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.tumbonlahan.go.th

 
 
ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ITA
ข้อมูลทั้งหมด 1965 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1481 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาด ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ส.ค. 2564 ]125
1482 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านท่าศาลาเชื่อมบ้านโนนจาน(จ่ายขาด2/64)(2) [ 13 ส.ค. 2564 ]124
1483 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออาหารว่าง น้ำดื่มและวัสดุอื่นโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ส.ค. 2564 ]122
1484 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออาหารว่าง น้ำดื่มและวัสดุอื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ส.ค. 2564 ]124
1485 ประกาศผู้ชนะซื้อครุภัณฑ์อุปกรร์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 16 ช่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ส.ค. 2564 ]122
1486 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องทำลายเอกสารโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ส.ค. 2564 ]118
1487 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องพ่นสารเคมีชนิดละอองฝอยละเอียด ULV ชนิดสะพายหลังโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ส.ค. 2564 ]120
1488 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า AEDโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ส.ค. 2564 ]115
1489 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก วางท่อระบายน้ำพร้่อมบ่อพักและเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 [ 5 ส.ค. 2564 ]119
1490 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า สถานีสูบน้ำพลังงานไฟฟ้าบ้านกันกง (จ่ายขาด1-64)(2) [ 3 ส.ค. 2564 ]141
1491 ประกาศผลการดำเนินการก่อสร้างถนนยกระดับคันดินพร้อมลงลูกรัง สายบุละหาน หมู่ที่ 12 (จ่ายขาด1/2564) [ 30 ก.ค. 2564 ]112
1492 ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อพันธ์ุไม้ จำนวน 3 รายการ [ 16 ก.ค. 2564 ]121
1493 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำดื่มพร้อมน้ำแข็งโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ก.ค. 2564 ]120
1494 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ก.ค. 2564 ]152
1495 ประกาศผู้ชนะารเสนอราคาซื้อาหารเสริม (นม) เปิดภาคเรียนที่1/2564สำหรับ ศพด.และโรงเรียนในเขตต.ละหาน ตั้งแต่วันที่ 17 พ.ค.64 ถึง 13 มิ.ย.64 [ 16 ก.ค. 2564 ]116
1496 ประกาศผลการดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๒ บ้านโนนสง่า (งบ 64) [ 16 ก.ค. 2564 ]117
1497 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกฯ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน-เดือนมิถุนายน 2564) [ 15 ก.ค. 2564 ]130
1498 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายลำห้วยสองพี่น้อง หมู่ที่ 12 (จ่ายขาด3-64) [ 13 ก.ค. 2564 ]119
1499 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมไหล่ทาง คสล. ม.2 (จ่ายขาด3-64) [ 7 ก.ค. 2564 ]116
1500 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมไหล่ทาง คสล. ม.14 (จ่ายขาด3-64) [ 7 ก.ค. 2564 ]135
1501 ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ ๑๒ บ้านโนนสง่า (จ่ายขาด ๒/๒๕๖๔) [ 5 ก.ค. 2564 ]115
1502 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) หมู่ที่ 3 บ้านห้วยยาง (จ่ายขาด2-64) (รอบ2) [ 1 ก.ค. 2564 ]113
1503 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านดอนละนาม (จ่ายขาด1-64) (รอบ2) [ 1 ก.ค. 2564 ]116
1504 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด 25,249 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง [ 29 มิ.ย. 2564 ]118
1505 ประกาศขายซากวัสดุที่ได้จากการรื้อถอนป้อมยามตำรวจบ้านละหาน [ 28 มิ.ย. 2564 ]118
1506 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ [ 22 มิ.ย. 2564 ]122
1507 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาและเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์นั่งส่วนบุคคล (รถEMS) ทะเบียน กจ 9256 ชัยภูมิ [ 21 มิ.ย. 2564 ]115
1508 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตรวจเช็คสภาพรถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน (ตู้นั่งสี่ตอน) ทะเบียน นข 3486 ชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 มิ.ย. 2564 ]110
1509 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับศพด.และโรงเรียนในเขตร์อบต. เปิดภาคเรียนที่1/2564 ตั้งแต่วันที่ 14 มิ.ย. 2564 ถึงวันที่ 30 ก.ย. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 มิ.ย. 2564 ]140
1510 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นโครงการรณรงค์และป้องกันแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคไข้เลือดออกและโรคระบาดอื่นๆภายในตำบล(โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กภายในตำบล) [ 10 มิ.ย. 2564 ]117
1511 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนยกระดับคันดินพร้อมลงลูกรัง สายหลังหมวดการทาง บ้านลี่ หมู๋ที่ 9 (ขาด2-64) [ 7 มิ.ย. 2564 ]122
1512 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 (ขาด2-64) [ 7 มิ.ย. 2564 ]112
1513 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาตรวจเช็คสภาพรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน ทะเบียน กท 3843 ชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาตรวจเช็คสภาพรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน ทะเบียน กท 3843 ชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจ [ 4 มิ.ย. 2564 ]153
1514 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างโรงจอดรถสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน หมู่ที่ 1 [ 4 มิ.ย. 2564 ]119
1515 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 15 [ 4 มิ.ย. 2564 ]113
1516 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า สถานีสูบน้ำพลังงานไฟฟ้าบ้านกันกง (จ่ายขาด1-64) [ 4 มิ.ย. 2564 ]111
1517 ประกาศผู้ชนะการเสนรอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาและเปลี่ยนอะไหล่รถบรรทุกสว่นบุคคล ทะเบียน 81-8117 ชัยภูมิ [ 2 มิ.ย. 2564 ]112
1518 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 8 [ 2 มิ.ย. 2564 ]111
1519 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนยกระดับคันดินพร้อมลงลูกรัง สายบุละหาน หมู่ที่ 12 [ 2 มิ.ย. 2564 ]108
1520 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อาหารเสริม(นม) สำหรับศพด.และโรงเรียนในเขตอบต.ตามโครงการเยียวยาเกษตรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นมฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 มิ.ย. 2564 ]108
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38หน้า 39|40|41|42|43|44|45|46|47|48|49|50