องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.tumbonlahan.go.th

 
 
ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ITA
ข้อมูลทั้งหมด 1975 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1441 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อแบบพิมพ์ที่ใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ต.ค. 2564 ]140
1442 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (แบบพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ต.ค. 2564 ]104
1443 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ [ 26 ต.ค. 2564 ]106
1444 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรังที่ชำรุดเสียหายจากอุทกภัย หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ต.ค. 2564 ]99
1445 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองหญ้าข้าวนก หมู่ที่ 18 ตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีคัดเลือก [ 21 ต.ค. 2564 ]141
1446 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมแซมเสริมคันดินพร้อมลงลูกรัง สายมิยาซาว่า หมู่ที่ 8 [ 21 ต.ค. 2564 ]125
1447 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนยกระดับคันดินพร้อมลงลูกรัง สายโนนจาน-กะฮาด [ 20 ต.ค. 2564 ]106
1448 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนคันคูบึงละหานชำรุดเสียหายจากอุทกภัย หมู่ที่ 6,14,11,18 [ 20 ต.ค. 2564 ]118
1449 ประกาศ เรื่องประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการซ่อมแซมถนนคันคูบึงละหานชำรุดเสียหายจากอุทกภัย หมู่ที่ ๖,๑๔,๑๑,๑๘ [ 20 ต.ค. 2564 ]115
1450 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเพื่อป้องกันน้ำท่วม และการกัดเซาะภายในตำบลละหาน บ้านดอนละนาม หมู่ที่ ๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ต.ค. 2564 ]157
1451 ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อวัสดุเพื่อป้องกันน้ำท่วมและการกัดเซาะภายในตำบลละหาน บ้านดอนละนาม หมู่ที่ ๑๑ [ 20 ต.ค. 2564 ]111
1452 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังที่ชำรุดเสียหายจากอุทกภัย หมู่ที่ 3 [ 15 ต.ค. 2564 ]115
1453 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ตามโครงการสนับสนุนการเลือกตั้งทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ต.ค. 2564 ]113
1454 ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(หมึก)ตามโครงการสนับสนุนการเลือกตั้งทั่วไป [ 14 ต.ค. 2564 ]162
1455 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายบอกเลือกตั้ง ตามโครงการสนับสนุนการเลือกตั้งทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ต.ค. 2564 ]111
1456 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพัสดุสำหรับการเลือกตั้ง (วัสดุอุปกรณ์สำหรับหน่วยเลือกตั้ง) สำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน ตามโครงการสนับสนุนการเลือกตั้งทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ต.ค. 2564 ]145
1457 ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายประกาศรับสมัครการเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ต.ค. 2564 ]109
1458 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (น้ำดื่ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ต.ค. 2564 ]108
1459 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำดื่มพร้อมอาหารว่าง ตามโครงการสนับสนุนการเลือกตั้งทัวไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ต.ค. 2564 ]122
1460 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ ตามโครงการสนับสนุนการเลือกตั้งทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ต.ค. 2564 ]129
1461 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (แบบพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ต.ค. 2564 ]115
1462 ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการสนับสนุนการเลือกตั้งทั่วไป [ 6 ต.ค. 2564 ]115
1463 ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการสนับสนุนการเลือกตั้งทั่วไป [ 6 ต.ค. 2564 ]109
1464 ประกาศประชาสัมพันธ์ตรวจรับพัสดุตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านห้วยยาง [ 5 ต.ค. 2564 ]101
1465 ประกาศ เรื่อง การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองเชื้อเพลิงของทางราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ [ 1 ต.ค. 2564 ]105
1466 ประกาศ เรื่อง การกำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่ายให้รถยนต์แต่ละคัน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ [ 1 ต.ค. 2564 ]149
1467 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น อบต.ละหาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ก.ย. 2564 ]121
1468 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่าพื้นที่บริการอินเตอร์เน็ต อบต.ละหาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ก.ย. 2564 ]106
1469 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าจ้างเหมา Solution ระบบกล้องวงจรปิดพร้อมวงจรสื่อสัญญาณอินเตอร์เน็ต แบบเช่ารายเดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ก.ย. 2564 ]99
1470 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณพ.ศ.2564 [ 21 ก.ย. 2564 ]110
1471 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองหญ้าข้าวนก หมู่ที่ 18 ต.ละหาน อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ [ 21 ก.ย. 2564 ]104
1472 ประกาศประชาสัมพันธ์กำหนดวันตรวจรับงานโครงการก่อสร้างถนนยกระดับคันดินพร้อมลงลูกรัง สายห้วยเขมร หมู่ที่ 3 ตามงบประมาณจ่ายขาดเงิยสะสมครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2564 [ 20 ก.ย. 2564 ]159
1473 ประกาศการจัดทำแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณพ.ศ.2564 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) [ 15 ก.ย. 2564 ]107
1474 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน [ 13 ก.ย. 2564 ]127
1475 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า สถานีสูบน้ำพลังงานไฟฟ้าบ้านกันกง โดยวิธีคัดเลือก [ 7 ก.ย. 2564 ]126
1476 ประกาศผู้่ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 6 บ้านท่าศาลา เชื่อบ้านโนนจาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) [ 7 ก.ย. 2564 ]133
1477 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการรณรงค์คัดแยกขยะต้นทางปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ก.ย. 2564 ]112
1478 ประกาศการจัดทำแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณพ.ศ.2564 (รายการตั้งใหม่) [ 6 ก.ย. 2564 ]126
1479 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตรวจเช็คสภาพรถแทร็กเตอร์ทะเบียน ตง 3103 ชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ก.ย. 2564 ]115
1480 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือเรียนตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา(ค่าหนังสือเรียน) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกแพงพวยโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ก.ย. 2564 ]120
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37หน้า 38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48|49|50