องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.tumbonlahan.go.th

 
 
ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ITA
ข้อมูลทั้งหมด 1975 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1321 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาและเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล กระบะบรรทุก(มีเครื่องทุ่นแรง)ทะเบียน 82-8071 ชัยภูมิ โดยวิธีเแพาะเจาะจง [ 7 ก.พ. 2565 ]108
1322 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ก.พ. 2565 ]102
1323 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลภาพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ก.พ. 2565 ]105
1324 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดหาอาหารกลางวัน (ข้าวกล่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ก.พ. 2565 ]103
1325 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อชุดอาหารว่างพร้อมน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ก.พ. 2565 ]105
1326 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ก.พ. 2565 ]102
1327 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุกส่วนบุคคล(บรรทุกเฉพาะกิจ)(ขยะแห้ง)ทะเบียน 82-7972 ชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ม.ค. 2565 ]96
1328 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องดูดฝุ่น (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ม.ค. 2565 ]145
1329 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์พัดลมติดผนัง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ม.ค. 2565 ]101
1330 ประกาศประชาสัมพันธ์ กำหนดวัน ตรวจรับงานจ้าง โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ขยายคันคูบึงละหานและซ่อมแซมส่วนที่ชำรุดเสียหายบางส่วน ตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565 [ 27 ม.ค. 2565 ]103
1331 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถังดับเพลิงแบบสารเหลวระเหย ขนาด 10 ปอนด์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ม.ค. 2565 ]103
1332 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาและเปลี่ยนอะไหล่รถบรรทุกส่วนบุคคล (บรรทุกเฉพาะกิจ)(ขยะแห้ง)ทะเบียน 82-7972 ชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ม.ค. 2565 ]109
1333 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน เปิดภาคเรียนที่ 2/2564 วันที่ 1-28 กุมภาพันธ์ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ม.ค. 2565 ]111
1334 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำดื่มตามโครงการ"หน้าบ้าน น่ามอง" ปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมเพื่อป้องกันการเกิดโรคในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ม.ค. 2565 ]96
1335 ประกาศ ประชาสัมพันธ์ กำหนดวัน ตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านท่าศาลา เชื่อมบ้านโนนจาน จ่ายขาดเงินสะสมครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 [ 24 ม.ค. 2565 ]103
1336 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นรถบรรทุกส่วนบุคคล (บรรทุกเฉพาะกิจ)(ขยะแห้ง)ทะเบียน 82-7972 ชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ม.ค. 2565 ]104
1337 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำดื่มตามโครงการ "หน้าบ้าน น่ามอง" ปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมเพื่อป้องกันการเกิดโรคในชุมชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ม.ค. 2565 ]97
1338 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อชุดอาหารว่างพร้อมน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ม.ค. 2565 ]98
1339 ประกาศ ประชาสัมพันธ์ กำหนดวัน ตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนนยกระดับคันดินพร้อมลงลูกรังสายโนนจาน-กะฮาด หมู่ที่ 12 จ่ายขาดเงินสะสมครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2564 [ 20 ม.ค. 2565 ]146
1340 ประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ม.ค. 2565 ]68
1341 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาตรวจเช็คสภาพรถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน(ตู้นั่งสี่ตอน) ทะเบียน นข 3486 ชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ม.ค. 2565 ]121
1342 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมและเปลี่ยนอุปกรณ์สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านกันกง พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ม.ค. 2565 ]100
1343 ประชาสัมพันธ์โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ขยายคันคูบึงละหานและซ่อมแซมส่วนที่ชำรุดเสียหายบางส่วน หมู่ที่ 2,16 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ม.ค. 2565 ]64
1344 ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์รถบรรทุก (ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 14 ม.ค. 2565 ]106
1345 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ม.ค. 2565 ]107
1346 ประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 โดยวิธีคัดเลือก [ 10 ม.ค. 2565 ]51
1347 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือกฯ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม-เดือนธันวาคม2564) [ 10 ม.ค. 2565 ]107
1348 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์ขยายคันคูบึงละหานและซ่อมแซมส่วนที่ชำรุดเสียหายบางส่วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ม.ค. 2565 ]94
1349 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาและเปลี่ยนอะไหล่รถบรรทุกส่วนบุคคล (บรรทุกเฉพาะกิจ)(ขยะแห้ง)ทะเบียน 82-7972 ชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ม.ค. 2565 ]104
1350 ประกาศประชาสัมพันธ์ กำหนดวัน ตรวจรับงานจ้าง โครงการปรับปรุงตลาดสดบ้านละหาน หมู่ที่ 1 ตามงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2564 [ 5 ม.ค. 2565 ]95
1351 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 (งบ65) [ 4 ม.ค. 2565 ]121
1352 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ขยายคันคูบึงละหานและซ่อมแซมส่วนที่ชำรุดเสียหายบางส่วน (งบ65) [ 29 ธ.ค. 2564 ]95
1353 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน เปิดภาคเรียนที่ 2/2564 วันที่ 1-31 มกราคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ธ.ค. 2564 ]131
1354 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อชุดอาหารว่างพร้อมน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ธ.ค. 2564 ]124
1355 ประกาศ ประชาสัมพันธ์ กำหนดวัน ตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 ตามงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2564 [ 28 ธ.ค. 2564 ]99
1356 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุกส่วนบุคคล (บรรทุกเฉพาะกิจ)(ขยะแห้ง) ทะเบียน 81-8117 ชัยภูมิ [ 27 ธ.ค. 2564 ]127
1357 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ธ.ค. 2564 ]95
1358 ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์ กำหนดวัน ตรวจรับงานจ้าง โครงการซ่อมแซมคันคูบึงละหานชำรุดเสียหายจากอุทกภัยหมู่ที่ 6,14,11,18 ตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565 [ 27 ธ.ค. 2564 ]95
1359 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตรวจเช็คสภาพรถบรรทุกส่วนบุคคล (รถดับเพลิง) ทะเบียน บม 289 ชัยภูมิ [ 24 ธ.ค. 2564 ]131
1360 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาและเปลี่ยนอะไหล่รถบรรทุกส่วนบุคคล (บรรทุกเฉพาะกิจ)(ขยะแห้ง) ทะเบียน 82-7972 ชัยภูมิ [ 24 ธ.ค. 2564 ]93
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34หน้า 35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48|49|50