องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.tumbonlahan.go.th

 
 
ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ITA
ข้อมูลทั้งหมด 1975 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1241 ประกาศ เรื่อง การจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ตำแหน่ง คนงานเก็บขยะ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน [ 25 เม.ย. 2565 ]78
1242 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบบเตอรี่) รถบรรทุกส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน (รถพยาบาล) หมายเลขทะเบียน กจ 9256 ชัยภูมิ [ 22 เม.ย. 2565 ]73
1243 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 เม.ย. 2565 ]69
1244 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาแหล่งน้ำบึงละหาน บ้านละหาน หมู่ที่ 17 ตามโครงการคลองสวยน้ำใส ท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม [ 22 เม.ย. 2565 ]85
1245 ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 21 เม.ย. 2565 ]79
1246 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 20 เม.ย. 2565 ]81
1247 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเก้าอี้สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 เม.ย. 2565 ]110
1248 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานโต๊ะประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 เม.ย. 2565 ]110
1249 ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอรี่)รถยนต์ ทพเบียน กจ 9256 ชัยภูมิ จำนวน ๑ รายการ [ 20 เม.ย. 2565 ]118
1250 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ แบบอัดท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 19 เม.ย. 2565 ]79
1251 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 19 เม.ย. 2565 ]137
1252 ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) [ 19 เม.ย. 2565 ]115
1253 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (ตู้เย็น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 เม.ย. 2565 ]82
1254 ประชาสัมพันธ์โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 [ 11 เม.ย. 2565 ]66
1255 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตัดสติ๊กเกอร์ตัวอักษรสำหรับติดกระจก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 เม.ย. 2565 ]75
1256 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล กระบะบรรทุก (มีเครื่องทุ่นแรง) ทะเบียน 82-8071 ชัยภูมิ [ 8 เม.ย. 2565 ]81
1257 ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล กระบะบรรทุก (มีเครื่องทุ่นแรง) ทะเบียน 82-8071 ชัยภูมิ [ 7 เม.ย. 2565 ]87
1258 ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์ กำหนดวัน ตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 [ 5 เม.ย. 2565 ]116
1259 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายไวนิลตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุด้านการจราจรช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 เม.ย. 2565 ]80
1260 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่มตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 เม.ย. 2565 ]83
1261 ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์ กำหนดวัน ตรวจรับงานจ้าง โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองหญ้าข้าวนก หมู่ที่ 18 [ 5 เม.ย. 2565 ]81
1262 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งสำหรับใช้กับรถบรรทุกส่วนบุคคล (รถดับเพลิง) ทะเบียน 289โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 เม.ย. 2565 ]81
1263 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ดินลูกรัง) สำหรับปรับปรุงไหล่ทางที่ชำรุดเสียหาย บ้านดอนละนาม หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 เม.ย. 2565 ]113
1264 ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง จ้างเหมาบริการตัดสติ๊กเกอร์ตัวอักษรสำหรับติดกระจก [ 31 มี.ค. 2565 ]81
1265 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 มี.ค. 2565 ]80
1266 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติงานบันทึกข้อมูลด้านการจัดเก็บขยะมูลฝอยและช่วยสนับสนุนช่วยเหลือในการออกพื้นที่เพื่อดำเนินการเก็บค่าธรรมเนียมค่าขยะมูลฝอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 มี.ค. 2565 ]88
1267 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุกส่วนบุคคล (บรรทุกเฉพาะกิจ)(ขยะแห้ง) หมายเลขทะเบียน 82-7972 ชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 มี.ค. 2565 ]90
1268 ประกาศ เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ [ 24 มี.ค. 2565 ]93
1269 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 มี.ค. 2565 ]121
1270 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 มี.ค. 2565 ]86
1271 ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 37 รายการ [ 23 มี.ค. 2565 ]87
1272 ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุกส่วนบุคคล (บรรทุกเฉพาะกิจ)(ขยะแห้ง) หมายเลขทะเบียน 82-7972 ชัยภูมิ [ 23 มี.ค. 2565 ]80
1273 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ แบบดับเบิ้ลแค็บ [ 22 มี.ค. 2565 ]88
1274 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ห้ามทิ้งขยะในพื้นที่สาธารณะ พร้อมกรอบโครงไม้และขาตั้งป้ายโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 มี.ค. 2565 ]88
1275 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำ [ 21 มี.ค. 2565 ]101
1276 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รถบรรทุกขยะ แบบอัดท้าย [ 21 มี.ค. 2565 ]94
1277 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 มี.ค. 2565 ]86
1278 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการฝึกอบรมชุดจัดตั้ง/ฝึกทบทวนปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 มี.ค. 2565 ]101
1279 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการฝึกอบรมชุดจัดตั้ง/ฝึกทบทวนปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 มี.ค. 2565 ]90
1280 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดหาอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมน้ำดื่ม ตามโครงการฝึกอบรมชุด จัดตั้ง/ฝึกทบทวนปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 มี.ค. 2565 ]80
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32หน้า 33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48|49|50