องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.tumbonlahan.go.th

 
 
ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ITA
ข้อมูลทั้งหมด 1965 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1201 ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ [ 26 พ.ค. 2565 ]61
1202 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อชุดอาหารว่างพร้อมน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 พ.ค. 2565 ]61
1203 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงและเปลี่ยนอุปกรณ์เครื่องปรับอากาศสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 พ.ค. 2565 ]63
1204 ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางจัดซื้อชุดอาหารว่างพร้อมน้ำดื่ม (ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่2 ครั้งที่2) ประจำปี พ.ศ.2565 [ 17 พ.ค. 2565 ]60
1205 ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง จ้างเหมาซ่อมบำรุงและเปลี่ยนอุปกรณ์เครื่องปรับอากาศสำนักงาน [ 12 พ.ค. 2565 ]62
1206 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาและเปลี่ยนอะไหล่รถบรรทุกส่วนบุคคล (บรรทุกเฉพาะกิจ)(ขยะแห้ง) ทะเบียน 81-8117 ชัยภูมิ [ 10 พ.ค. 2565 ]70
1207 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาและเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน (รถพยาบาล EMS) ทะเบียน กจ 9256 ชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 พ.ค. 2565 ]77
1208 ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง จัดจ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาและเปลี่ยนรถบรรทุกส่วนบุคคล (บรรทุกเฉพาะกิจ)(ขยะแห้ง)หมายเลข ทะเบียน 81-8117 ชัยภูมิ [ 6 พ.ค. 2565 ]70
1209 ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง จัดจ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษารถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน (รถพยาบาล EMS) ทะเบียน กจ 9256 ชัยภูมิ [ 6 พ.ค. 2565 ]70
1210 ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง จัดซื้อชุดอาหารว่างพร้อมน้ำดื่ม (ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565) [ 5 พ.ค. 2565 ]69
1211 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อชุดอาหารว่างพร้อมน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 พ.ค. 2565 ]69
1212 ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง จัดซื้อภาพพระบรมฉายาลักษณ์รัชกาลที่ 10 พร้อมกรอบ [ 3 พ.ค. 2565 ]75
1213 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อภาพพระบรมฉายาลักษณ์รัชกาลที่ 10 พร้อมกรอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 พ.ค. 2565 ]76
1214 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ตำแหน่งคนงานเก็บขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 เม.ย. 2565 ]70
1215 ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาและเปลี่ยนอะไหล่รถบรรทุกส่วนบุคคล (บรรทุกเฉพาะกิจ)(ขยะแห้ง)ทะเบียน 82-7972 ชัยภูมิ [ 29 เม.ย. 2565 ]71
1216 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาและเปลี่ยนอะไหล่รถบรรทุกส่วนบุคคล (บรรทุกเฉพาะกิจ)(ขยะแห้ง) ทะเบียน 82-7972 ชัยภูมิ [ 29 เม.ย. 2565 ]84
1217 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (ไมค์ลอย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 เม.ย. 2565 ]68
1218 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 เม.ย. 2565 ]64
1219 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถยนต์) สำหรับรถบรรทุกส่วนบุคคล(บรรทุกเฉพาะ)(ขยะแห้ง)ทะเบียน 82-7972 ชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 เม.ย. 2565 ]75
1220 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับใช้ฉีดพ่นหมอกควันในพื้นที่ตำบลละหาน บ้านหนองสมบูรณ์ หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 เม.ย. 2565 ]68
1221 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาและเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ ทะเบียน กค 532 ชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 เม.ย. 2565 ]70
1222 ประกาศประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลาง จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (ไมล์ลอย) [ 27 เม.ย. 2565 ]67
1223 ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ [ 27 เม.ย. 2565 ]66
1224 ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับใช้ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดลูกน้ำยุงลาย ในเขตพื้นที่ตำบลละหาน บ้านหนองสมบูรณ์ หมู่ที่ 10 ตามโครงการรณรงค์และป้องกันแก้ไขปัญหาไข้เลือดออกและโรคระบาดอื่นๆ [ 27 เม.ย. 2565 ]76
1225 ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (2 พฤษภาคม 2565 ถึงวันที่ 25 กรกฏาคม 2565) [ 27 เม.ย. 2565 ]66
1226 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น อบต.ละหาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 เม.ย. 2565 ]65
1227 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้านฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 เม.ย. 2565 ]65
1228 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัคซีนและอุปกรณ์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้านฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 เม.ย. 2565 ]70
1229 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 เม.ย. 2565 ]65
1230 ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งรถบรรเทาส่วนบุคคล (บรรทุกเฉพาะกิจ)(ขยะแห้ง)หมายเลขทะเบียน 82-7972 ชัยภูมิ [ 25 เม.ย. 2565 ]109
1231 ประกาศ เรื่อง การจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ตำแหน่ง คนงานเก็บขยะ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน [ 25 เม.ย. 2565 ]75
1232 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบบเตอรี่) รถบรรทุกส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน (รถพยาบาล) หมายเลขทะเบียน กจ 9256 ชัยภูมิ [ 22 เม.ย. 2565 ]70
1233 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 เม.ย. 2565 ]66
1234 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาแหล่งน้ำบึงละหาน บ้านละหาน หมู่ที่ 17 ตามโครงการคลองสวยน้ำใส ท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม [ 22 เม.ย. 2565 ]82
1235 ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 21 เม.ย. 2565 ]76
1236 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 20 เม.ย. 2565 ]78
1237 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเก้าอี้สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 เม.ย. 2565 ]107
1238 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานโต๊ะประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 เม.ย. 2565 ]107
1239 ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอรี่)รถยนต์ ทพเบียน กจ 9256 ชัยภูมิ จำนวน ๑ รายการ [ 20 เม.ย. 2565 ]115
1240 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ แบบอัดท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 19 เม.ย. 2565 ]75
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31หน้า 32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48|49|50