องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.tumbonlahan.go.th

 
 
ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ITA
ข้อมูลทั้งหมด 1965 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1121 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาและเปลี่ยนอะไหล่รถบรรทุกส่วนบุคคล (บรรทุกเฉพาะกิจ)(ขยะแห้ง) ทะเบียน 82-7972 ชัยภูมิ จำนวน 20 รายการ [ 12 ก.ค. 2565 ]53
1122 ประกาศ ประชาสัมพันธ์ กำหนดวัน ตรวจรับงานจ้าง โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรังสายโคกไม้ตาย ไปห้วยเขมร หมู่ที่ 1 (จ่ายขาดเงินสะสมครั้งที่ 3/2565) [ 11 ก.ค. 2565 ]62
1123 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตรวจเช็คสภาพรถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน (ตู้นั่งสี่ตอน) ทะเบียน นข 3486 ชัยภูมิ [ 11 ก.ค. 2565 ]59
1124 ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง จ้างเหมาตรวจเช็คสภาพรถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน (ตู้นั่งสี่ตอน) ทะเบียน นข 3486 ชัยภูมิ [ 11 ก.ค. 2565 ]51
1125 ประชาสัมพันธ์ กำหนกวัน ตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 [ 7 ก.ค. 2565 ]65
1126 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาและเปลี่ยนอะไหล่รถบรรทุกส่วนบุคคล (บรรทุกเฉพาะกิจ)(ขยะแห้ง) ทะเบียน 81-8117 ชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ก.ค. 2565 ]62
1127 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาและเปลี่ยนอะไหล่รถบรรทุกส่วนบุคคล (บรรทุกเฉพาะกิจ)(ขยะแห้ง) ทะเบียน 81-8117 ชัยภูมิ (สายดั้ม) [ 5 ก.ค. 2565 ]55
1128 ประชาสัมพันธ์โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 (จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ 3/65) [ 5 ก.ค. 2565 ]64
1129 ประชาสัมพันธ์โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายคันคูหนองข่าลิ้น หมู่ที่ 7 (จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ 3/65) [ 5 ก.ค. 2565 ]62
1130 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ก.ค. 2565 ]63
1131 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ก.ค. 2565 ]54
1132 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังสายคันคูหนองข่าลิ้น หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ก.ค. 2565 ]61
1133 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ก.ค. 2565 ]56
1134 ประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างถนนยกระดับคันดินพร้อมลงลูกรังสายโนนสง่า-กะฮาด ช่วงที่2 หมู่ที่ 12 (จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่3/65) [ 4 ก.ค. 2565 ]53
1135 ประชาสัมพันธ์โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายห้วยเขมร หมู่ที่ 3 (จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่3/65) [ 4 ก.ค. 2565 ]66
1136 ประชาสัมพันธ์โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 13 (จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ 3/65) [ 4 ก.ค. 2565 ]63
1137 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุในการเก็บขนขยะสำหรับพนักงานประจำรถขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ก.ค. 2565 ]67
1138 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ก.ค. 2565 ]65
1139 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ก.ค. 2565 ]101
1140 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษารถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน นั่งสองตอนท้ายบรรทุก ทะเบียน กท 3843 ชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ก.ค. 2565 ]99
1141 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดหาอาหารกลางวันอาหารว่างพร้อมน้ำดื่ม ตามโครงการฝึกอบรมอาชีพผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส คนพิการและประชาชนในตำบลละหาน หลักสูตร"สุขภาพดีวิถีไทย" ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 1 ก.ค. 2565 ]57
1142 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้านพร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก หมู่ที่ 13 (จ่ายขาด 3/65) [ 30 มิ.ย. 2565 ]57
1143 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมไหล่ทาง คสล.หมู่ที่ 10 (จ่ายขาด3/65) [ 30 มิ.ย. 2565 ]122
1144 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมไหล่ทาง คสล และทำการก่อสร้างถนน คสล หมู่ที่ 8 (จ่ายขาด3/65) [ 30 มิ.ย. 2565 ]56
1145 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สายห้วยกาหลง หมู่ที่ 3 (จ่ายขาด 3/65) [ 30 มิ.ย. 2565 ]58
1146 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมไหล่ทาง คสล. หมู่ที่ 16 (จ่ายขาด3/65) [ 30 มิ.ย. 2565 ]92
1147 ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ [ 30 มิ.ย. 2565 ]58
1148 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างถนนยกระดับคันดินพร้อมลงลูกรังสายโนนสง่า-กะฮาด ช่วงที่ 2 หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 มิ.ย. 2565 ]100
1149 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรัง สายห้วยเขมร หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 มิ.ย. 2565 ]55
1150 ประชาสัมพันธ์โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 9 (จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ 3/65) [ 30 มิ.ย. 2565 ]60
1151 ประชาสัมพันธ์โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายโคกไม้ตาย ไปห้วยเขมร หมู่ที่ 1 (จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ 3/65) [ 30 มิ.ย. 2565 ]66
1152 ประชาสัมพันธ์โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 14 (จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่3/65) [ 30 มิ.ย. 2565 ]56
1153 ประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างถนนยกระดับคันดินพร้อมลงลูกรังสายทางลัดไปบ่อขยะ หมู่ที่ 18 (จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่3/65) [ 30 มิ.ย. 2565 ]98
1154 ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง จัดจ้างสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 29 มิ.ย. 2565 ]57
1155 ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง จัดจ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษารถยนต์นั่งส่วนบุุคคลไม่เกิน 7 คน นั่งสองตอนท้ายบรรทุก ทะเบียน กท 3843 ชัยภูมิ [ 29 มิ.ย. 2565 ]97
1156 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างถนนยกระดับคันดินพร้อมลงลูกรังสายทางลัดไปบ่อขยะหมู่ที่ 18 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 มิ.ย. 2565 ]66
1157 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 14 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 มิ.ย. 2565 ]57
1158 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดหาอาหารกลางวันอาหารว่างพร้อมน้ำดื่ม ตามโครงการฝึกอบรมอาชีพผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส คนพิการและประชาชนในตำบลละหาน หลักสูตร "สุขภาพดีวิถีไทย" ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 มิ.ย. 2565 ]89
1159 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการฝึกอบรมอาชีพผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส คนพิการและประชาชนในตำบลละหาน หลักสูตร "สุขภาพดีวิถีไทย" โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 มิ.ย. 2565 ]62
1160 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน เปิดภาคเรียนที่ 1/2565 (1-31 กรกฎาคม 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 มิ.ย. 2565 ]58
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29หน้า 30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48|49|50