องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.tumbonlahan.go.th

 
 
ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ITA
ข้อมูลทั้งหมด 1975 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1081 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (16 รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ส.ค. 2565 ]55
1082 ประกาศ ประชาสัมพันธ์ กำหนดวัน ตรวจรับงานจ้าง โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 13 (จ่ายขาด 3/2565) [ 3 ส.ค. 2565 ]55
1083 ประกาศ ประชาสัมพันธ์ กำหนดวัน ตรวจรับงานจ้าง โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรัง สายห้วยเขมร หมู่ที่ 3 (จ่ายขาด 3/2565) [ 3 ส.ค. 2565 ]64
1084 ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (แฟ้มเอกสาร) จำนวน ๑ รายการ [ 3 ส.ค. 2565 ]55
1085 ประกาศประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานก่อสร้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 14 [ 3 ส.ค. 2565 ]55
1086 ประกาศประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานก่อสร้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนยกระดับคันดินพร้อมลงลูกรัง สายถ่ำหมาใน หมู่ที่ 5 [ 3 ส.ค. 2565 ]58
1087 ประกาศประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานก่อสร้างโครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรังสายโคกไม้ตาย ไปห้วยเขมร หมู่ที่ 1 [ 3 ส.ค. 2565 ]59
1088 ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งรถยนต์ส่วนบุคคลเกิน 7 คน (ตู้นั่งสี่ตอน) หมายเลขทะเบียน นข 3486 ชัยภูมิ [ 2 ส.ค. 2565 ]61
1089 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน หลังที่ 2 [ 2 ส.ค. 2565 ]59
1090 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อชุดอาหารว่างพร้อมน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ส.ค. 2565 ]60
1091 ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๐ รายการ [ 2 ส.ค. 2565 ]61
1092 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 (จ่ายขาด3/65) [ 2 ส.ค. 2565 ]48
1093 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กและทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 (จ่ายขาด3/65) [ 2 ส.ค. 2565 ]56
1094 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 17 (จ่ายขาด3/65) [ 2 ส.ค. 2565 ]59
1095 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 (จ่ายขาด3/65) [ 2 ส.ค. 2565 ]63
1096 ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง จัดซื้อชุดอาหารว่างพร้อมน้ำดื่ม (ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565) [ 1 ส.ค. 2565 ]56
1097 ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๖ รายการ [ 1 ส.ค. 2565 ]58
1098 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เตียงฉุกเฉินประจำรถพยาบาล (Stretcher) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ส.ค. 2565 ]55
1099 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำยาเคมีถังดับเพลิงแบบสารเหลวระเหย ขนาด 10 ปอนด์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ก.ค. 2565 ]62
1100 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ก.ค. 2565 ]51
1101 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน พร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ก.ค. 2565 ]59
1102 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กและทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ก.ค. 2565 ]59
1103 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดหาอาหารกลางวันอาหารว่างและเครื่องดื่ม ตามโครงการอบรมให้ความรู้ในการบริหารจัดการสถานีสูบน้ำและการบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าในพื้นที่ตำบลละหาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ก.ค. 2565 ]54
1104 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ก.ค. 2565 ]56
1105 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดหาอาหารกลางวันอาหารว่างและเครื่องดื่ม ตามโครงการอบรมให้ความรู้ในการบริหารจัดการสถานีสูบน้ำและการบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำด้วยไฟฟ้าในพื้นที่ตำบลละหาน [ 26 ก.ค. 2565 ]70
1106 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอรี่) รถยนต์ ทะเบียน กค 532 ชัยภูมิ [ 25 ก.ค. 2565 ]62
1107 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน ช่วงเปิดภาคเรียนที่ 1/2565 (ตั้งแต่วันที่ 1-31 สิงหาคม 2565) [ 25 ก.ค. 2565 ]54
1108 ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง จัดซื้อวัสดุสำนักงาน [ 22 ก.ค. 2565 ]63
1109 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาและเปลี่ยนอะไหล่รถแทร็กเตอร์ ทะเบียน ตง 3103 ชัยภูมิ [ 22 ก.ค. 2565 ]57
1110 ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง จัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน ภาคเรียนที่ 1/2565 (ตั้งแต่วันที่ 1-31 สิงหาคม 2565) [ 22 ก.ค. 2565 ]57
1111 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ละหาน หลังที่ 2 [ 21 ก.ค. 2565 ]73
1112 ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งรถยนต์ ทะเบียน กค 532 ชัยภูมิ [ 21 ก.ค. 2565 ]62
1113 ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง จ้างเหมาจัดหาอาหารว่างพร้อมน้ำดื่ม ตามโครงการอบรมให้ความรู้ในการบริหารจัดการสถานีสูบน้ำและการบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าในพื้นที่ตำบลละหาน [ 21 ก.ค. 2565 ]61
1114 ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการอบรมให้ความรู้ในการบริหารจัดการสถานีสูบน้ำและการบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าในพื้นที่ตำบลละหาน [ 21 ก.ค. 2565 ]58
1115 ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล ตามโครงการอบรมให้ความรู้ในการบริหารจัดการสถานีสูบน้ำและการบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าในพื้นที่ตำบลละหาน [ 21 ก.ค. 2565 ]63
1116 ประกาศประชาสัมพันธ์ กำหนดวัน ตรวจรับงานจ้าง โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 14 (จ่าขาดเงินสะสม 3/2565) [ 21 ก.ค. 2565 ]61
1117 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (ถ่านไมล์ลอย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ค. 2565 ]59
1118 ประกาศประชาสัมพันธ์ กำหนดวัน ตรวจรับงานจ้าง โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรัง สายคันคูหนองขาลิ้น หมู่ที่ 7 (จ่าขาดเงินสะสม 3/2565) [ 20 ก.ค. 2565 ]51
1119 ประกาศประชาสัมพันธ์ กำหนดวัน ตรวจรับงานจ้าง โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรังสายโคกไม้ตาย ไปห้วยเขมร หมู่ที่ 1 (จ่าขาดเงินสะสม 3/2565) [ 20 ก.ค. 2565 ]70
1120 ประกาศประชาสัมพันธ์ กำหนดวัน ตรวจรับงานจ้าง โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 (จ่าขาดเงินสะสม 3/2565) [ 20 ก.ค. 2565 ]62
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28หน้า 29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48|49|50