องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.tumbonlahan.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำดื่มพร้อมน้ำแข็งโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ก.ค. 2562 ]3
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ก.ค. 2562 ]1
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ก.ค. 2562 ]3
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ตามโครงการอนุรักษณ์และสืบสานประเพณีเข้าพรรษาประจำปี2562 [ 11 ก.ค. 2562 ]3
5 ประกาสผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถรับ-ส่งเด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ละหาน ตามโครงการรถรับ-ส่ง นักเรียนเพื่อเด็กยากไร้และเด็กด้อยโอกาส จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ก.ค. 2562 ]23
6 ประกาสผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมารถรับ-ส่งนักเรียนของศพด. นักเรียนเพื่อเด็กยากไร้จำนวน 1 คัน [ 10 ก.ค. 2562 ]2
7 ประกาศผู้ชนะจัดจ้างเหมาบริการรถรับส่งนักเรียนของศพด. อบต.ละหาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ก.ค. 2562 ]3
8 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านกันกง หมู่ที่ 7 [ 9 ก.ค. 2562 ]30
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ก.ค. 2562 ]3
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุเชือ้เพลิงและหล่อลื่นรถบรรทุกส่วนบุคคล(ขยะแห้ง)ทะเบียน 81-8117 และรถกระเช้า 82-7972 ชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ก.ค. 2562 ]2
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงานโดยวิธีเฉพาะเจาะจงฟ [ 8 ก.ค. 2562 ]3
12 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการขุดลอกลำห้วยสองพี่น้อง บ้านโนนสง่า หมู่ที่ 12 (จ่ายขาด3/62) [ 3 ก.ค. 2562 ]33
13 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านกันกง หมู่ที่ 7 (จ่ายขาด3/62) [ 3 ก.ค. 2562 ]31
14 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมภายในหมู่บ้าน บ้านหนองหญ้าข้าวนก หมู่ที่ 18 [ 2 ก.ค. 2562 ]36
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุเชือ้เพลิงและหล่อลื่นโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ก.ค. 2562 ]4
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9หน้า 10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|61|62|63|64