องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ :www.tumbonlahan.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 1119 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
181 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน พร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก หมู่ที่ 2 [ 7 ต.ค. 2562 ]38
182 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักเพื่อการเกษตร บ้านโนนจาน หมู่ที่ 5 [ 3 ต.ค. 2562 ]39
183 ประกาศยกเลิกโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักเพื่อการเกษตร บ้านโนนจาน หมู่ที่ 5 [ 3 ต.ค. 2562 ]42
184 ประกาศยกเลิกโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน พร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก บ้านละหาน หมู่ที่ 2 [ 3 ต.ค. 2562 ]39
185 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการรถรับ-ส่งเด็กนักเรียนศพด.ละหาน จำนวน 1 คันโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ต.ค. 2562 ]35
186 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการผู้ช่วยผู้ดูแลเด็กโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ต.ค. 2562 ]35
187 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการสูบน้ำประจำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านดอนละนามโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ต.ค. 2562 ]40
188 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการคนงานสูบน้ำประจำสถานีสูบน้่ำด้วยไฟฟ้า บ้านลี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ต.ค. 2562 ]36
189 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการคนงานสูบน้ำประจำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านโคกแพงพวยโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ต.ค. 2562 ]38
190 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป(ปฏิบัติงานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ต.ค. 2562 ]34
191 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการทั่วไปผ(ปฏิบัติงานช่วยเหลือเจ้าหน้าที่)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ต.ค. 2562 ]33
192 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเช่าพื้นที่บริการอินเตอร์เน็ต อบต.ละหาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ต.ค. 2562 ]30
193 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุเชือ้เพลิงและหล่อลื่นโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ต.ค. 2562 ]34
194 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ต.ค. 2562 ]18
195 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกฯประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคา62-กันยายน 2562) [ 30 ก.ย. 2562 ]38
196 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชือ้เพลิงและหล่อลื่นอบต.ละหานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ก.ย. 2562 ]31
197 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านพร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก บ้านละหาน หมู่ที่ 2 (จ่ายขาด3-62)(2) [ 18 ก.ย. 2562 ]48
198 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ก.ย. 2562 ]40
199 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักเพื่อการเกษตร บ้านโนนจาน หมู่ที่ 5 จ่ายขาด2-62(รอบ2) [ 16 ก.ย. 2562 ]47
200 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุเชือ้เพลิงและหล่อลื่นโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ก.ย. 2562 ]37
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9หน้า 10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56