องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.tumbonlahan.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาจัดหาอาหารว่าง เครื่องดื่ม และอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ก.ค. 2562 ]6
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาจัดหาอาหารว่าง เครื่องดื่ม และอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ก.ค. 2562 ]7
3 ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างเหมาจัดอาหารว่างเครื่องดื่มและอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ก.ค. 2562 ]2
4 ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างเหมาจัดอาหารว่างเครื่องดื่มและอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ก.ค. 2562 ]3
5 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตมาสที่ 3 (เดือนเมษายน62-มิถุนายน 62) [ 30 ก.ค. 2562 ]28
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ค. 2562 ]5
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก พนักงานกู้ชีพโดยวิธีเฉพาะเจะาจง [ 30 ก.ค. 2562 ]3
8 ประกาสผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ค. 2562 ]3
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก พนักงานกู้ชีพโดยวิธีเฉพาะเจะาจง [ 30 ก.ค. 2562 ]4
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำป้ายไวนิลโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ก.ค. 2562 ]7
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ก.ค. 2562 ]3
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำป้ายไวนิลโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ก.ค. 2562 ]3
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ก.ค. 2562 ]4
14 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและขยายไหล่ทาง คสล. หมู่ที่ 14 [ 25 ก.ค. 2562 ]18
15 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านพร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก บ้านละหาน หมู่ที่ 2 [ 25 ก.ค. 2562 ]24
 
|1|2|3|4|5|6|7หน้า 8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|61|62|63|64