องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ :www.tumbonlahan.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 1119 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
141 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน (รถพยาบาล)ทะเบียน กจ 9256 ชัยภูมิ [ 27 พ.ย. 2562 ]32
142 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 พ.ย. 2562 ]32
143 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ละหาน [ 22 พ.ย. 2562 ]53
144 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 พ.ย. 2562 ]37
145 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุเพลิงและหล่อลื่นโครงการรณรงค์และป้องกันไข้เลือดออกฯ ม.7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 พ.ย. 2562 ]31
146 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตรวจเช็คสภาพและซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกขยะแห้ง ทะเบียน 81-8117 ชัยภูมิโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 พ.ย. 2562 ]31
147 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุเชือ้เพลิงและหล่อลื่นโครงการไข้เลือดออกหมู่ที่ 17 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 พ.ย. 2562 ]32
148 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดวื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับโรงเรียนบ้านโนนจานเปิดภาคเรียนที่ 2/2562 (เพิ่มเติม)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 พ.ย. 2562 ]36
149 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 พ.ย. 2562 ]33
150 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อกล้องแบบสำรวจแบบประมวลผลรวม (Total Station) [ 8 พ.ย. 2562 ]33
151 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 พ.ย. 2562 ]33
152 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 พ.ย. 2562 ]30
153 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุกส่วนบุคคล(ขยะแห้ง) 82-7972 ชัยภูมิ [ 7 พ.ย. 2562 ]33
154 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านพร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก บ้านละหาน หมู่ที่ 2 [ 6 พ.ย. 2562 ]27
155 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดหาเวทีเครื่องเสียงพร้อมติดตั้งไฟแสงสว่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 พ.ย. 2562 ]35
156 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำดื่มพร้อมน้ำแข็ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 พ.ย. 2562 ]32
157 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลฯงานลอยกระทง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 พ.ย. 2562 ]29
158 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ(ผ้าม้วน,ธงราว)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 พ.ย. 2562 ]35
159 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ(ดอกไม้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 พ.ย. 2562 ]30
160 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 พ.ย. 2562 ]35
 
|1|2|3|4|5|6|7หน้า 8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56