องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ :www.tumbonlahan.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 1119 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
61 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 (จ่ายขาด1-63) [ 3 มี.ค. 2563 ]17
62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตรวจเช็คสภาพซ่อมบำรุงรักษาและเปลี่ยนอะไหล่รถบรรทุกส่วนบุคคล(รถดับเพลิง) บม 289 ชัยภูมิโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 มี.ค. 2563 ]5
63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตรวจเช็คสภาพและเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน ทะเบียน กค 532 ชันภูมิ [ 27 ก.พ. 2563 ]8
64 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างขยายถนนคันดินบึงละหานเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ หมู่ที่ 2 (งบ63) [ 26 ก.พ. 2563 ]16
65 ประกาศผูัชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอื่นโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ก.พ. 2563 ]8
66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ก.พ. 2563 ]8
67 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2(งบ63) [ 24 ก.พ. 2563 ]15
68 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 10(งบ63) [ 24 ก.พ. 2563 ]27
69 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโนนไฮ หมู่ที่ 13 (จ่ายขาด1-63) [ 24 ก.พ. 2563 ]13
70 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (สายข้างตลาด) หมู่ที่ 1 (จ่ายขาด1-63) [ 24 ก.พ. 2563 ]24
71 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.พ. 2563 ]8
72 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโคกแพงพวย หมู่ที่ 15(จ่ายขาด1-63) [ 17 ก.พ. 2563 ]23
73 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านละหาน หมู่ที่ 17 (จ่ายขาด1-63) [ 17 ก.พ. 2563 ]24
74 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านหนองสมบูรณ์ หมู่ที่ 10 (จ่ายขาด1-63) [ 17 ก.พ. 2563 ]24
75 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ก.พ. 2563 ]8
76 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ก.พ. 2563 ]8
77 ประกาศผู้ชนะการเสอนราคาจ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาครุภณฑ์เครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ก.พ. 2563 ]2
78 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อรถตักหน้าขุดหลัง [ 14 ก.พ. 2563 ]33
79 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุกส่วนบุคคล(ขยะแห้ง) ทะเบียน 81-8117 ชัยภูมิ และรถบรรทุกส่วนบุคคล(ขยะแห้ง) 82-7972 ชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.พ. 2563 ]14
80 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อบบำรุงรักษาและเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล(รถดับเพลิง)ทะเบียน บพ 845 ชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ก.พ. 2563 ]5
 
|1|2|3หน้า 4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56