องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ : www.tumbonlahan.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ก.ย. 2562 ]12
2 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านพร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก หมู่ที่ 2(จ่ายขาด3-62 รอบ2) [ 10 ก.ย. 2562 ]10
3 ประกาศผลการพิจารณาการประมูลเช่าตลาดและห้องน้ำ อบต.ละหาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 10 ก.ย. 2562 ]11
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้านและวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 1(จ่าขาด1-61) [ 10 ก.ย. 2562 ]9
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการวางท่อระบายน้ำและเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2,13 (จ่ายขาด1/61) [ 10 ก.ย. 2562 ]13
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2(จ่ายขาด1-61) [ 10 ก.ย. 2562 ]11
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและขยายไหล่ทาง คสล. หมู่ที่ 17(จ่ายขาด1-61) [ 10 ก.ย. 2562 ]12
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนบ้านโคกแพงพวยเปิดภาคเรียนที่ 1/2562 (เพิ่มเติม) โดยวิธีเฉพาะเจาะ [ 10 ก.ย. 2562 ]10
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุเชือ้เพลิงและหล่อลื่นโครงการไข้เลือดออกฯ บ้านละหานหมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ก.ย. 2562 ]12
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหนองหญ้าข้าวนก หมู่ที่ 18 (ตั้งใหม่62) [ 9 ก.ย. 2562 ]15
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 17 (ขาด4-62) [ 9 ก.ย. 2562 ]13
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาและเปลี่ยนแปลงอะไหล่รถบรรทุกส่วนบุคคล (บรรทุกเฉพาะกิจ)(ขยะแห้ง) ทะเบียน 81-8117 ชัยภุูมิ โดยวิธีเแพาะเจาะจง [ 9 ก.ย. 2562 ]11
13 ประกาศผู้ชนะการเสกนอราคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ก.ย. 2562 ]7
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 [ 5 ก.ย. 2562 ]13
15 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักเพื่อการเกษตร บ้านโนนจาน หมู่ที่ 5 (ขาด2-62(2) [ 4 ก.ย. 2562 ]10
 
|1|2|3หน้า 4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|61|62|63|64